Заголовок сторінки

Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників
до електричних мереж за півріччя 2017 ріку
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

№ з/п

Перелік інформації

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Приєднання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

А

Б

1

2

3

4

1

Кількість укладених договорів про приєднання (крім тимчасових (сезонних) об’єктів), шт.

326

34

3

0

1.1.

Потужність приєднання, кВт

3 751,9

6 458,0

8 210,0

0,0

2

Кількість виконаних приєднань, шт.

394

38

1

0

2.1.

Потужність приєднання, кВт

3 407,2

5 892,0

600,0

0,0

2.2.

Вартість будівництва за проектною документацією*, тис. грн

2 694,680

1 759,056

0,000

0,000

2.3.

Фактична вартість будівництва*, тис. грн

2 261,861

1 750,578

0,000

0,000

2.4.

Нарахована плата за приєднання*, тис. грн

3 075,446

3 291,743

151,814

0,000

2.5.

Фактична плата за приєднання*, тис. грн

3 075,446

3 291,743

151,814

0,000

2.6.

Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Фактична сума повернутої фінансової допомоги*, тис. грн

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Кошти*, отримані електропередавальною організацією як плата за резерв потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року, тис. грн

0,000

1 353,000

150,000

0,000

* Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.Закрыть