Заголовок сторінки

Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників
до електричних мереж за 2017 рік
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

№ з/п

Перелік інформації

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Приєднання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

А

Б

1

2

3

4

1

Кількість укладених договорів про приєднання (крім тимчасових (сезонних) об’єктів), шт.

1 280

132

4

0

1.1.

Потужність приєднання, кВт

17 810,1

29 406,0

8 660,0

0,0

2

Кількість виконаних приєднань, шт.

1 193

92

1

0

2.1.

Потужність приєднання, кВт

11 207,6

9 483,7

600,0

0,0

2.2.

Вартість будівництва за проектною документацією*,

тис. грн

11 250,436

3 269,937

0,000

0,000

2.3.

Фактична вартість будівництва*, тис. грн

9 365,762

3 164,900

0,000

0,000

2.4.

Нарахована плата за приєднання*, тис. грн

10 449,209

5 559,140

151,814

0,000

2.5.

Фактична плата за приєднання*, тис. грн

10 449,209

5 559,140

151,814

0,000

2.6.

Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Фактична сума повернутої фінансової допомоги*, тис. грн

0,000

36,495

0,000

0,000

2.8.

Кошти*, отримані електропередавальною організацією як плата за резерв потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року, тис. грн

0,000

2 103,850

150,000

0,000

* Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.

Закрыть