Заголовок сторінки


Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників
до електричних мереж за півріччя 2018 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

№ з/п

Перелік інформації

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Приєднання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

А

Б

1

2

3

4

1

Кількість укладених договорів про приєднання (крім тимчасових (сезонних) об’єктів), шт.

694

94

2

0

1.1.

Потужність приєднання, кВт

9 628,8

16 426,2

12 400,0

0,0

2

Кількість виконаних приєднань, шт.

774

31

1

0

2.1.

Потужність приєднання, кВт

7 524,3

12 715,0

100,0

0,0

2.2.

Вартість будівництва за проектною документацією*, тис. грн

7 776,126

9 308,389

0,000

0,000

2.3.

Фактична вартість будівництва*, тис. грн

7 354,088

8 991,197

0,000

0,000

2.4.

Нарахована плата за приєднання*, тис. грн

7 321,703

11 567,383

27,319

0,000

2.5.

Фактична плата за приєднання*, тис. грн

7 321,703

11 567,383

27,319

0,000

2.6.

Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Фактична сума повернутої фінансової допомоги*, тис. грн

0,000

0,000

12,354

0,000

2.8.

Кошти*, отримані електропередавальною організацією як плата за резерв потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року, тис. грн

0,000

2 292,250

25,000

0,000

 * Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.

Закрыть