Заголовок сторінки


Звітна інформація щодо приєднань електроустановок замовників
до електричних мереж за 2018 рік
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

№ з/п

Перелік інформації

Стандартне приєднання

Нестандартне приєднання

Приєднання об’єктів замовника, призначених для виробництва електроенергії з використанням альтернативних джерел енергії

Приєднання об’єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення

А

Б

1

2

3

4

1

Кількість укладених договорів про приєднання (крім тимчасових (сезонних) об’єктів), шт.

2 020

302

26

0

1.1.

Потужність приєднання, кВт

23 816,5

38 228,0

222 599,0

0,0

2

Кількість виконаних приєднань, шт.

1 721

109

1

0

2.1.

Потужність приєднання, кВт

17 964,8

24 080,7

100,0

0,0

2.2.

Вартість будівництва за проектною документацією*, тис. грн

19 539,503

12 821,583

0,000

0,000

2.3.

Фактична вартість будівництва*, тис. грн

18 222,584

12 415,671

0,000

0,000

2.4.

Нарахована плата за приєднання*, тис. грн

17 478,431

17 047,211

27,319

0,000

2.5.

Фактична плата за приєднання*, тис. грн

17 478,431

17 047,211

27,319

0,000

2.6.

Фактична сума отриманої поворотної фінансової допомоги*, тис. грн

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Фактична сума повернутої фінансової допомоги*, тис. грн

0,000

0,000

12,354

0,000

2.8.

Кошти*, отримані електропередавальною організацією як плата за резерв потужності в електричних мережах, створених до 19 березня 2013 року, тис. грн

0,000

4 790,177

25,000

0,000

 * Інформація зазначається без урахування податку на додану вартість.

Закрыть