Заголовок сторінки

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) доповнює порядок денний загальних зборів акціонерів, які скликаються на 23 червня 2012 року об 11-00 годині опублікований в щоденному офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  № 98 (1351) від 25.05.2012р.), наступними питаннями:

 

21. Внесення змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго».

 

22. Звіт Виконавчого органу Товариства про виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 15.08.2011 (протокол № 16) в частині виплати дивідендів  за результатами роботи Товариства у 2010 році.

 

       Доповнення вноситься відповідно до положень частин 1,2 статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера НАК «Енергетична компанія України», який володіє 37 098 335 шт. простих іменних акцій ПАТ «Черкасиобленерго», що складає 25% + 2 акції статутного капіталу  товариства,

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15; 39-53-31

Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

Закрыть