Заголовок сторінки

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на 22 лютого 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 лютого 2019 року  –  на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 09.04.2019 року:

Загальна кількість простих іменних акцій  -  148 393 332 шт.
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  -  147 730 136 шт.
Закрыть