Заголовок сторінки

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

На виконання  п. 3 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

       Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня  2019 року,  акціонери (представники акціонерів) мають надати наступні документи:

• акціонер-фізична особа: паспорт;
• представник акціонера – фізичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України;
• керівник акціонера-юридичної особи – паспорт, Статут/витяг із Статуту та/або рішення органу управління даної юридичної особи з підтвердженням повноважень керівника, протокол уповноваженого органу управління та/або наказ про обрання/призначення керівником юридичної особи;
• представник акціонера-юридичної особи – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Закрыть