Заголовок сторінки

Щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів

До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

(код за ЄДРПОУ: 22800735, місцезнаходження: Україна, 18002, м. Черкаси, вул. Гоголя, 285)

 

Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17, Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (актова зала).

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 10 жовтня 2016 року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 10 жовтня 2016 року о 12 годині 00 хвилин.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду

4. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.

6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

8 Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Даний проект порядку денного позачергових загальних зборів Товариства вважати порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, які скликаються на 10 жовтня 2016 року, у разі відсутності пропозицій до нього від інших акціонерів.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорттадовіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго»можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за адресою: м. Київ, вул. Кутузова 18/9, кімната 707, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Холоднова Ірина Петрівна (заступник начальника відділу Фонду державного майна України). Телефон для довідок: (044) 200-31-89.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.spfu.gov.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 04 жовтня 2016 року (станом на 24 годину).

Заступник Голови

Фонду державного майна України В. Державін

 


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго»

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»

(код ЄДРПОУ – 22800735)

місцезнаходження товариства : Україна, вул.Гоголя, 285, Придніпровський р-н, м.Черкаси, 18136


Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів

ПАТ «Черкасиобленерго» (далі – позачергові загальні збори)!

Місце реєстрації учасників та проведення позачергових загальних зборів: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт».

 

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: 23.09.2016року, з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

 

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 23.09.2016 року об 11 годині 30 хвилин.


Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 19.09.2016 року (станом на 24 годину).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
 3. ЗвітиПравління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 4. ЗвітиНаглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
 5. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.
 6. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 та 2015 роки.
 7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014, 2015 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014, 2015 роках.
 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 10. Внесення змін до внутрішніх положень.
 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), якіукладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Інформація щодо проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.cherkasyoblenergo.com

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Черкасиобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі) з 8 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м.Черкаси, вул.Гоголя, 285 (відділ корпоративних відносин), а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного є Горстка Василь Михайлович.

Телефон для довідок: (0472) 395-331.

Основні показники фінансово - господарської діяльності

ПАТ «Черкасиобленерго» (тис.грн)

Найменування показника

період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

832 697

600 818

Основні засоби

339 317

351 679

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

17 340

20 640

Сумарна дебіторська заборгованість

425 795

204 501

Грошові кошти та їх еквіваленти

16 879

10 444

Нерозподілений прибуток(збиток)

-210 190

-234 307

Власний капітал

283 245

259 621

Статутний капітал

37 098

37 098

Довгострокові зобов'язання

24 923

29 607

Поточні зобов'язання

524 529

311 590

Чистий прибуток (збиток)

25 311

3 980

Середньорічна кількість акцій (шт.)

148393 332

148393 332

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 737

3 872

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

23.08.2016 року в №156 (4444) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України»
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.


Т.в.о.Голови Правління

ПАТ «Черкасиобленерго» С.О.Кузьмінська

Повідомлення про відміну проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», які скликалися на 04 серпня 2016 року

У зв’язку з порушенням термінів з організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ«Черкасиобленерго», у ПАТ«Черкасиобленерго»відсутні правові підстави для проведення загальних зборів акціонерів, у зв’язку із чим позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», оголошені на 04 серпня 2016 року об 11-30 годині за адресою: м.Черкаси, вул.Чкалова, 1 в актовій залі структурного підрозділу Товариства ВП «Черкасиенергоремонт» (повідомлення пропроведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в щоденному офіційному виданні НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) Бюлетень «Цінні папери України» від 07.07.2016р. за №123(4411) та від 22.07.2016р. за №134(4422); розміщено 07.07.2016 року та 22.07.2016р. в загальнодоступній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства) проводитись не будуть.
Т.в.о. Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго»                                 С.О.Кузьмінська

Закрыть