Заголовок сторінки

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»

Організаційно-правова форма:  Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22800735

Місцезнаходження : 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

Міжміський код, телефон та факс емітента: (0472) 36-02-69, факс. (0472) 36-02-63

Електронна поштова адреса:tlv@obl.ck.energy.gov.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття http://cherkasyoblenergo.com

Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

За рішенням Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол №1 від 16.10.2014року):

1.1.   Обрано Головою Наглядової ради  Шрамка А.В. – представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства.. До складу Наглядової Ради Товариства обрано за рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» 14.10.2014р. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності займав посади: в Управлінні з питань договірного менеджменту Фонду державного майна України на посадах начальника відділу, заступника директора департаменту, заступника начальника управління. Строк, на який призначено особу – три роки (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго»).

1.2.   Обрано/призначено Шевченка О.В. особою, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» до обрання Голови правління Товариства на Загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до обрання Голови правління Товариства на Загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго» (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», нова редакція якого затверджена Загальними зборами акціонерів 15.08.2011р. протокол №16). Протягом останніх п’яти років <!-- [if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 обіймав посади: генеральний директор – Голова правління ВАТ «Миколаївська ТЕЦ»; директор ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»; директор технічний ПАТ «Центренерго»; головний радник служби голови правління НАК «Нафтогаз України»; Голова правління ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль», заступник директора департаменту вкладень та внутрішніх інвестицій НАК «Нафтогаз України».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

В.о.Голови Правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                                          О.В.Шевченко

 

Повідомлення про зміну складу посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»

Організаційно-правова форма:  Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22800735

Місцезнаходження : 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

Міжміський код, телефон та факс емітента: (0472) 36-02-69, факс. (0472) 36-02-63

Електронна поштова адреса:tlv@obl.ck.energy.gov.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття http://cherkasyoblenergo.com

Вид особливої інформації:Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

2. Текст повідомлення

За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися  14-15.10.2014 року (протокол № 22):

 

1. Достроково припинено повноваження з 14 жовтня 2014року:

1.1.Голови Наглядової ради – Павлуші С.М. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних».Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Було обрано членом НР за рiшенням ЗЗА від  24.04.2014р. Обрано Головою НР на засідані  Наглядової Ради 22 травня 2014 року. Перебував на посаді: 4 місяці і 21 день.

 

1.2.Секретаря Наглядової ради – Гаврилюк О.В., паспорт: СН 893607, вид. Старокиївским РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 22.10.1998р. Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Було обрано членом НР за рішенням ЗЗА вiд 24.04.2014р. Обрано секретарем НР на засiданнi Наглядової Ради 22 травня 2014 року. Перебувала на посаді: 4 місяці і 21 день.

 

1.3. Члена Наглядової ради – Сачівка А.І. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних».Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Було обрано членом НР за рішенням ЗЗА вiд 24.04.2014р. Перебував на посаді: 5 місяці і 19 днів.

 

1.4.Члена Наглядової ради – Богатиря В.М., паспорт: МЕ 784099, вид.Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 14.11.2006р. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Було обрано членом НР за рiшенням ЗЗА вiд 24.04.2014р. Перебував на посаді: 5 місяці і 19 днів.

 

1.5.Члена Наглядової Ради – юридичну особу – Компанію «GARENSIA ENTERPRISES LIMITED»Док.НЕ 251633. Володіє часткою 26,6345% СК товариства. Представники посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Було обрано членом НР за рішенням ЗЗА вiд 24.04.2014р. Перебувала на посаді: 5 місяці і 19 днів.

1.6.Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго»  – Горобця Вячеслава Вікторовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На дану посаду було обрано за рiшенням чергових загальних зборів акціонерів 23.06.2012р. (протокол №17) Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 3 місяці 21 день.

 

2. Обрано членами Наглядової Ради Товариства:

2.1.Сачівка А.І. – представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних».Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності займав посади: начальника Управління, директора Департаменту  ФДМУ. Строк, на який призначено особу – три роки (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго»).

 

2.2.Шрамко А.В. – представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних».Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності займав посади: в Управлінні з питань договірного менеджменту Фонду державного майна України на посадах начальника відділу, заступника директора департаменту, заступника начальника управління. Строк, на який призначено особу – три роки (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго»).

 

2.3.Коваль Н.С. - представника держави, юридичної особи Фонду державного майна України – акціонера товариства, Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Акціями товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності займала посади: начальник відділу Управління з питань договірного менеджменту Фонду державного майна України. Строк, на який призначено особу – три роки (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго»).

 

2.4.юридичну особу – акціонера Компанію «GARENSIAENTERPRISESLIMITED». Док.НЕ 251633. Володіє часткою 26,6345% СК товариства. Інтереси Компанії в НР за дорученням буде представляти Уманська О.П. Представник посадової особи  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – три роки (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго»).

 

2.5. Богатиря В.М., паспорт: МЕ 784099, вид.Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 14.11.2006р. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності займав посаду Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКо». Строк, на який призначено особу – три роки (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго»).

 

У відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради, Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів Товариства, особа яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління обирається Наглядовою радою Товариства.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

В.о.Голови Правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                      О.В.Шевченко

 

Закрыть