Заголовок сторінки

ПОВІДОМЛЕННЯ про підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО

23 квітня  2013 року відбулися загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго». Реєстраційною комісією, для участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» було зареєстровано 16 (шістнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 144 896 055  голосів, що складає 97,643238% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, чим досягнуто кворум для проведення зборів згідно чинного законодавства України.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

 Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів товариства.

  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 371 234

Голосів

72,721948%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         1 035

Голосів

0,000714%

Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

      1. Припинити повноваження члена лічильної комісії Кришталя Олександра   Володимировича, обраного на загальних зборах акціонерів товариства 23 червня 2012 року.

      2.Обрати членом лічильної комісії Васюка Володимира Васильовича для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»


ДРУГЕ  ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 368 234

Голосів

72,719878%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         4 035

Голосів

0,002784%

Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» Сачівко Андрія Івановича –  представника Фонду державного майна України.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів товариства  Чорного Олександра Григоровича – акціонера ПАТ «Черкасиобленерго».

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження порядку ведення (регламенту)   загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

 Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 371 251

Голосів

72,721960%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

         1 018

Голосів

0,000702%

Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок ведення  (регламент) загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»:

- доповідачу з 1, 2, 3 питань – до 5 хвилин;

- доповідачу з 4 питання – до 20 хвилин;

- доповідачам з 5 по 10 питання – до 15 хвилин;

- доповідачам з інших питань – до 5 хвилин;

- виступи –  до 3 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів, які кожному  з присутніх були вручені при реєстрації.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос».

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією. Підрахунок голосів за результатами голосування з наступних питань доручити лічильній комісії,  ведення протоколу – секретарю зборів.

Запитання доповідачів та запис на виступи подаються у письмовому вигляді до секретаріату.

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105 371 256

Голосів

72,721963%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           1 013

Голосів

0,000699%

Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Правління  ПАТ «Черкасиобленерго» про результати фінансово-  господарської діяльності товариства у 2012 році.

 

П’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:   

Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П’ЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 371 256

Голосів

72,721963%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           1 013

Голосів

0,000699%

Прийнято рішення по п’ятому питанню порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» про роботу за 2012 рік.

 

 ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування            

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105 371 256

Голосів

72,721963%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          1 013

Голосів

0,000699%

Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити  звіт Ревізійної Комісії ПАТ «Черкасиобленерго»  за 2012 рік.

 

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2012 рік.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:            

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105 371 256

Голосів

72,721963%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           1 013

Голосів

0,000699%

Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного:

Затвердити висновки Ревізійної Комісії ПАТ «Черкасиобленерго»  за 2012 рік.

 

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту  товариства за 2012 рік.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:            

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 371 259

Голосів

72,721965%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          1 010

Голосів

0,000697%

Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного:

Затвердити річний  звіт  ПАТ «Черкасиобленерго»  за 2012рік. 

 

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2012 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ’ЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:            

        Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

144 895 045

Голосів

99,999303%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 0

Голосів

0,000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           1 010

Голосів

0,000697%

Прийняті  рішення по дев’ятому  питанню порядку денного:

1. Спрямувати отриманий за підсумками роботи ПАТ «Черкасиобленерго» у 2012 році чистий прибуток:

       30% - фонд виплати дивідендів;

       70% - фонд розвитку виробництва.

2. Нарахування та виплату дивідендів на державну частку   від чистого прибутку ПАТ «Черкасиобленерго» здійснити до 01.07.2013 у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом ПАТ «Черкасиобленерго».

 

 ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності товариств на 2013 рік.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105 371 259

Голосів

72,721965%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

           1 010

Голосів

0,000697%

Прийнято  рішення по десятому  питанню порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» на 2013 рік.

 

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення значного  правочину.

 

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ  ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

144 896 055

Голосів

100,000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105 371 251

Голосів

72,721960%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                 0

Голосів

0,000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  39 523 786

Голосів

27,277338%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

          1 018

Голосів

0,000702%

Прийнято  рішення по одинадцятому  питанню порядку денного:

Питання порядку денного зняти з розгляду.

 

 

Голова Правління                                                                                   Горобець В.В.

річна інформація за 2012 рік

Титульний аркуш

    Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння                Горобець Вячеслав Вiкторович
    (підпис)    
МП    29.04.2013

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента           Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента            Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента        22800735
1.4. Місцезнаходження емітента           18002, Україна, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента        (0472) 36-02-69, (0472) 36-02-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента             kanc@obl.ck.energy.gov.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    25.04.2013
    
2.2. Річна інформація опублікована у №_______     29.04.2013
        
2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://cherkasyoblenergo.com в мережі Інтернет    25.04.2013
 
Зміст
    Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:    
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента    X
    б) інформація про державну реєстрацію емітента    X
    в) банки, що обслуговують емітента    X
    г) основні види діяльності    X
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності    X
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств    
    е) інформація про рейтингове агентство    
    є) інформація про органи управління емітента    
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)    X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці    X
4. Інформація про посадових осіб емітента:    
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента    X
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента    X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента    X
6. Інформація про загальні збори акціонерів    X
7. Інформація про дивіденди    
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент    X
9. Відомості про цінні папери емітента:    
    а) інформація про випуски акцій емітента    X
    б) інформація про облігації емітента    
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом    
    г) інформація про похідні цінні папери    
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду    
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів    
10. Опис бізнесу    X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:    
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)    X
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента    X
    в) інформація про зобов'язання емітента    X
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    X
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції    X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів    
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду    X
14. Інформація про стан корпоративного управління    X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій    
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:    
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям    
    б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду    
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття    
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду    
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року    
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття    
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів    
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів    
20. Основні відомості про ФОН    
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН    
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН    
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН    
24. Правила ФОН    
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, що проводились у звітному році  (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)    X
27. Аудиторський висновок    X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності    X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)    

30. Примітки:
1. п.1.б. "Iнформацiя про державну реєстрацiю емiтента" в п.3.2.1. "серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" вказанi серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
2. п.1.в. ПАТ "Черкасиобленерго" валютного рахунку не має.
3. п.1.д. ПАТ "Черкасиобленерго" в звiтному перiодi не належало до будь-яких об'єднань пiдприємств.
4. п.1.е. В зв'язку з порушенням справи про банкрутство ПАТ "Черкасиобленерго" та призначенням розпорядника майном товариства , у вiдповiдностi до вимог п.1.5. глави 2.  Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв пункт 3.7. додатку 37 товариство не заповнює.
3. п.1.є. У вiдповiдностi вимог п.1.5. глави 2 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв пункт 3.8. додатку 37 товариство не заповнює, а надає  вiдповiдну iнформацiю у роздiлi Корпоративне управлiння.
4. п.7. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня.
                  За перiод, що передував звiтному: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго", що вiдбулися  23.06.2012 року (протокол №17) було прийнято рiшення про спрямування  30% прибутку, отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2011 роцi, до фонду виплати дивiдендiв. Проте, на клопотання  арбiтражного керуючого, розпорядника майном ВАТ "Черкасиобленерго" у вiдповiдностi до статті 13 Закону України "Про  вiдновлення  платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" господарський суд Черкаської областi 12 травня 2009 року по справi  14-01/1494  ухвалив заборону виплати боржником дивiдендiв акцiонерам боржника вiдповiдно до рiшень органiв управлiння боржника.    
                  Iнформацiя про дивiденди за звiтний перiод: Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго", що вiдбулися  23.04.2013 року (протокол №18) було прийнято рiшення про спрямування  30% прибутку, отриманого товариством за пiдсумками роботи у 2012 роцi, до фонду виплати дивiдендiв. Проте, у вiдповiдностi до статi 22  Закону України "Про  вiдновлення  платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" арбiтражний керуючий - розпорядник майна ПАТ "Черкасиобленерго" не надав згоди на нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства в 2012 роцi (лист за №3-29/03/13 вiд 29.03.2013року). Господарський суд Черкаської областi 12 травня 2009 року по справi  14-01/1494  ухвалив заборону виплати боржником дивiдендiв акцiонерам боржника вiдповiдно до рiшень органiв управлiння боржника.    
5. п.9.б. ПАТ "Черкаиобленерго" у звiтному перiодi власних облiгацiй не випускало.
6. п.9.в. ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi iнших цiнних паперiв не випускало.
7. п.9.г. ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi похiдних цiнних паперiв не випускало.
8. п.9.ґ. ПАТ "Черкасиобленерго" власних акцiй протягом звiтного перiоду не викупляло та рiшення про їх викуп не приймало.
9. п.9.д. iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня, так як форма iснування акцiй товариства – бездокументарна.
10. п.12.  ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювало, тому iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня
11. п.29.  ПАТ "Черкасиобленерго" у звiтному перiодi цiльових облiгацiй не випускало, тому дана iнформацiя вiдсутня.
 
3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування            Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
3.1.2. Скорочене найменування         ПАТ "Черкасиобленерго"
3.1.3. Організаційно-правова форма    Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс            18002
3.1.5. Область, район            Черкаська обл.
3.1.6. Населений пункт            м.Черкаси
3.1.7. Вулиця, будинок            вул.Гоголя, 285

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва (серія та номер виписки з єдиного державного
       реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв)                   ААВ №113746
3.2.2. Дата державної реєстрації                            24.03.1999
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво            Виконавчий комiтет Черкаської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)                    37 098 333
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)                    37 098 333

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
     фiлiя - Черкаське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України"
3.3.2. МФО банку                                    354507
3.3.3. Поточний рахунок                                260083001083
    
3.4. Основні види діяльності
    35.13 - Розподiлення  електроенергiї
    41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
    49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт


3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності    Номер ліцензії (дозволу)    Дата видачі    Державний орган, що видав    Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1    2    3    4    5
Постачання електричної енергiї за регульваним тарифом    АГ 578507    09.09.2011    Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)    безстрокова
Опис    Iнформацiя стосовно першої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 24.09.1996 року. Лiцензiя видана у вiдповiдностi до рiшення НКРЕ за №1528 вiд 01.09.2011р . Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами    АГ 578508    09.09.2011    Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ)    безстрокова
Опис    Iнформацiя стосовно другої лiцензiї.   Строк дiї даної лiцензiї з 19.09.1996 року. Лiцензiя видана у вiдповiдностi до рiшення НКРЕ за №1528 вiд 01.09.2011р . Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї    АВ 586031    30.08.2011    Мiнiстерство освiти та науки України    25.05.2014
Опис    Iнформацiя стосовно третьої лiцензiї. Строк дiї даної лiцензiї з 25.05.2011 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням ДАК вiд 25.05.2011 року, протокол №87 (наказ МОН України вiд 07.06.2011 року за №2128-Л). Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi)    АГ 586796    07.09.2011    Мiнiстерство транспорту та зв'язку України    необмежена
Опис    Iнформацiя стосовно четвертої лiцензiї.   Строк дiї даної лiцензiї з 07.09.2011 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням №196 вiд 06.09.2011року. Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї вiдсутнi  так як вона є дiйсною необмежений перiод часу.

1    2    3    4    5
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури    АВ 590351    26.08.2011    Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцi    23.11.2015р.
Опис    Iнформацiя стосовно п'ятої лiцензiї.   Строк дiї даної лiцензiї з 26.08.2011 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням №1-Л вiд 26.08.2011 року. Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї є передчасними.
Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт, передбачених ЗУ "Про автомобiльний транспорт"    АВ 504450    16.12.2009    Мiнiстерство транспорту та зв'язку України    15.12.2014
Опис    Iнформацiя стосовно шостої лiцензiї.   Строк дiї даної лiцензiї з 16.12.2009 року. Дана лiцензiя видана за рiшенням №50Л вiд 15.12.2009року.  Прогнози щодо продовженя термiну дiї даної лiцензiї є передчасними.


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника    Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника    Місцезнаходження    Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України (правонаступник Мiнiстерства енергетики та електрифікації України)    00013741    01601, Київська обл., м.Київ, вул.Хрещатик, 30    0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи    Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт    Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього    0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Станом на 31 грудня 2012 року чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу ПАТ "Черкасиобленерго" склала 3 901 особи, позаштатних працiвникiв, якi працювали за цивiльно-трудовими договорами – 223 особи. Працiвникiв, що працювали за сумiсництвом та на умовах неповного робочого часу  немає. Фонд оплати працi становить 166 994,6 тис.грн. Порiвняно з вiдповiдним звiтним перiодом минулого року фонд оплати працi зрiс на 20 800,6 тис.грн., або на 14,2%, що свiдчить про зростання середньої зарплати працiвникiв товариства.
           Адмiнiстрацiя ПАТ "Черкасиобленерго" турбується про професiйне зростання працiвникiв товариства.  Працiвники здобувають вищу освiту без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах рiзних рiвнiв акредитацiї. 166 працiвникiв навчаються без відриву від виробництва. Товариство оплачує навчання у вищих навчальних закладах 20 працiвникам.
           У 2012 роцi короткотермiнове навчання пройшли 446 iнженерно-технiчних працiвникiв товариства. Згiдно договорiв пiдвищили квалiфiкацiю 68 працiвникiв, якi проходили навчання у Черкаському полiтехнiчному технiкумi: 46 осіб – майстри розподiльчих мереж та 22 особи – інженери електротехнiчних лабораторiй районiв електричних мереж.  У звiтному 2012 роцi керiвники, професiонали та фахiвцi брали участь у семiнарах, навчалися на курсах пiдвищення квалiфiкацiї у навчальних закладах рiзного типу (фiлiал "Учбовий центр ПАТ "Київенерго", Черкаський ЦНТЕI, ДП "Черкаський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї", ДП "Науково-технiчний учбовий консультацiйний центр", ПП "Колсантингова компанiя "Глобал-iнформ", Товариство "Знання України", Львiвська регiональна науково-технiчна спiлка енергетиткiв України, ТОВ "Центр банкiвських iнформацiйних технологiй "ЦЕБIТ", ТОВ "Українська економiчна студiя-3", ТОВ ЦБО "Спектр знань", ТОВ "IМХ", ТОВ "МЦЕФ" та інші).
           На базi навчально-курсового комбiнату ПАТ "Черкасиобленерго" пройшли перепiдготовку та пiдвищили квалiфiкацiю ряд категорiй робiтникiв, проведено цiльовi курси та навчальнi заняття для iнженерно-технiчних працiвникiв товариства. Так, у 2012 роцi пiдвищили квалiфiкацiю та пройшли перепiдготовку 697 працiвникiв, з них – 366 особи робiтникiв та 331особа iнженерно-технiчних працiвникiв.


6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада                            Голова Наглядової ради
6.1.2. Повне найменування юридичної особи        Фонд державного майна України
6.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи         00032945  
6.1.4. Опис
        Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi за Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР №158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №3039 вiд 26.06.2012року представником ФДМУ у складi Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Сачiвка Андрiя Iвановича – начальника Управлiння корпоративних  прав держави ФДМУ.  Обрано Головою Наглядової Ради на засiданнi Наглядової Ради 27.06.2012р. (протокол №1). Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго", нова редакцiя яких затверджена Загальними зборами акцiонерiв 15.08.2011р., та договором з Головою Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" вiд 05.09.2012р., умови якого затверджено на загальних зборах акцiонерiв 23.06.2012 року.
Голова Наглядової ради: розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження; органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради; координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами; пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити; вiдкриває Загальнi збори; вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. Голова Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Посадова особа несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв Голови Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.2.1. Посада                            секретар Наглядової ради
6.2.2. Повне найменування юридичної особи        Фонд державного майна України
6.2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи             00032945  
6.1.4. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки. Фонд державного майна України заснований у 1991 роцi за Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики у сферi приватизацiї державного майна. Згiдно з Законом України вiд 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" дiяльнiсть Фонду державного майна України спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Знаходиться ФДМУ за адресою: м.Київ, вул.Кутузова, 18/9. Вiдповiдно до наказу ФДМУ за №3039 вiд 26.06.2012року представником ФДМУ у складi Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" призначено Андропову Свiтлану Олегiвну – головного спецiалiста ФДМУ. Обрано секретарем Наглядової Ради на засiданнi Наглядової Ради 27.06.2012р. (протокол №1). Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження та обов'язки члена та секретаря Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго", нова редакцiя яких затверджена Загальними зборами акцiонерiв 15.08.2011р., та договором з членом Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" вiд 05.09.2012р., умови якого затверджено на загальних зборах акцiонерiв 23.06.2012 року.
Секретар Наглядової ради: за дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє усiх членiв Наглядової ради про проведення засiдань Наглядової ради;     забезпечує Голову та iнших членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй радi, та органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;  оформляє документи, виданi Наглядовою радою чи Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та iншим, за призначенням, особам; оформляє протоколи засiдань Наглядової ради та витяги з них.  Секретар Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Посадова особа несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв секретаря Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалась.

6.3.1. Посада                            член Наглядової ради
6.3.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи        Комаренко Олександр Iванович
6.3.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
    СО 914953 04.07.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.3.4. Рік народження                    1956
6.3.5. Освіта                              повна вища - Київський державний унiверситет iм.Т.Шевченка
6.3.6. Стаж керівної роботи (років)            17
6.3.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    заступник начальника Головного Управлiння державної служби України
6.3.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 39 рокiв. На даний час працює на посадi вiце-президента Нацiональної акцiонерної компанiї "Енергетична компанiя України" (м.Київ, вул.Хрещатик, 34).
Повноваження, обов'язки та розмiр отримуваної винагороди члена Наглядової Ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго" та Положенням про Наглядову Раду, нова редакцiя яких затверджена Загальними зборами акцiонерiв 15.08.2011р.,  та договором з членом Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" вiд 27.06.2012р., умови якого затверджено на загальних зборах акцiонерiв 23.06.2012 року.
Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; за вiдповiдним запитом на адресу Голови виконавчого органу вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради,  для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Член Наглядової ради несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.

6.4.1. Посада                            член Наглядової ради
6.4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи      Богатир Василь Михайлович
6.4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
    МЕ 784099 14.11.2006 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.4.4. Рік народження                    1952
6.4.5. Освіта                       вища – Київський автомобільно – дорожний інститут
6.4.6. Стаж керівної роботи (років)            23
6.4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    Акцiонерний банк "Вiтчизна" - заступник Голови Правлiння банку
6.4.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки. На даний час працює на посадi Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "УкрЕСКО" (м.Київ, вул.I.Гонти, 1).
Повноваження, обов'язки та розмiр отримуваної винагороди члена Наглядової Ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Наглядову Раду, нова редакцiя яких затверджена Загальними зборами акцiонерiв 15.08.2011р.  та договором з членом Наглядової Ради ПАТ "Черкасиобленерго" вiд 27.06.2012р., умови якого затверджено на загальних зборах акцiонерiв 23.06.2012 року.
Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; за вiдповiдним запитом на адресу Голови виконавчого органу вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради,  для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Член Наглядової ради несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена  Наглядової  Ради товариства посадовiй особi винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.

6.5.1. Посада                            член Наглядової ради
6.5.2. Повне найменування юридичної особи        Компанiя "Garensia Enterprises Limited"
6.5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи         НЕ 251633  
6.5.8. Опис
    Обрано членом Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки. Компанiя "Garensia Enterprises Limited" - юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, знаходиться за адресою: Кiпр, 3025 Лiмассол, Нафплiоу, 15. Представляє iнтереси Компанiї в Наглядовiй радi згiдно довiреностi вiд 17 вересня 2012 року (засвiдчено довiренiсть 26.09.2012року за №326667/12)  Коваль Володимир Ярославович. Представник посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження, обов'язки та розмір отримуваної винагороди члена Наглядової ради регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Наглядову раду ПАТ "Черкасиобленерго", нова редакцiя яких затверджена Загальними зборами акцiонерiв 15.08.2011р., та договором з членом Наглядової ради товариства за  вiд 30.06.2012року, умови якого затверджено на загальних зборах акцiонерiв 23.06.2012 року. Член Наглядової ради має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; за вiдповiдним запитом на адресу Голови виконавчого органу вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради,  для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член Наглядової ради зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Посадова особа несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Наглядової Ради товариства посадовiй особi винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.

6.6.1. Посада                                Голова Ревiзiйної комiсiї
6.6.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи            Сакало Людмила Павлiвна
6.6.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
    СН 714337 24.02.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.6.4. Рік народження                        1971
6.6.5. Освіта                     вища юридична - Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Шевченка
6.6.6. Стаж керівної роботи (років)                5
6.6.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
                                ЗАТ "УкрЕСКо" - начальник юридичного вiддiлу
6.6.8. Опис
        Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 23 роки. На даний час працює на посадi першого заступника генерального директора Приватного акцiонерного товариства "УкрЕСКо" (м.Київ, вул.I.Гонти, 1, оф.22).  Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 05.07.2012р. (протокол №1).
Повноваження, обов'язки та розмiр отримуваної винагороди Голови Ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Ревiзiйну комiсiю, нова редакцiя яких затверджена Загальними зборами акцiонерiв 15.08.2011р.  та договором з членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" вiд 05.07.2012р., умови якого затверджено на загальних зборах акцiонерiв 23.06.2012 року. Голова Ревiзiйної комiсiї: розподiляє обов'язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї та окреслює коло їх повноважень; органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Ревiзiйною комiсiєю; координує пiдготовку i скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; готує та виносить на розгляд  Загальних зборiв, щонайменше раз на рiк, звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства; вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї. Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язана: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома їй у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Голова Ревiзiйної комiсiї  несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на неї обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась.


6.7.1. Посада                                секретар Ревiзiйної комiсiї
6.7.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи            Скорейко Наталiя Iванiвна
6.7.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)    
   Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згiдно
до Закону України "Про захист персональних даних" вiд 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.7.4. Рік народження                        1983
6.7.5. Освіта        повна вища - Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Ю.Федьковича
6.7.6. Стаж керівної роботи (років)                    0
6.7.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    головний спецiалiст вiддiлу договiрної роботи та правового супроводження загальних питань юридичного управлiння НАК "Енергетична компанiя України"
6.7.8. Опис
        Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 7 рокiв. На даний час працює на посадi головного спецiалiста юридичного управлiння НАК "Енергетична компанiя України"  (м.Київ, вул.Хрещатик, 34).  Обрано секретарем Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго"  на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 05.07.2012р. (протокол №1).   
     Повноваження, обов'язки та розмiр отримуваної винагороди секретаря Ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Ревiзiйну комiсiю, нова редакцiя яких затверджена Загальними зборами акцiонерiв 15.08.2011р.  та договором з членом Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Черкасиобленерго" вiд 05.07.2012р., умови якого затверджено на загальних зборах акцiонерiв 23.06.2012 року. Секретар Ревiзiйної комiсiї вiдповiдає за iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення дiяльностi Ревiзiйної  комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; за вiдповiдним запитом на адресу Голови Правлiння вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб.    
Член Ревiзiйної комiсiї несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв секретаря Ревiзiйної комiсiї товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась.

6.8.1. Посада                                член Ревiзiйної комiсiї
6.8.2. Повне найменування юридичної особи            Компанiя "VANAIR LIMITED"
6.8.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи     655955  
6.8.4. Опис
    Обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Черкасиобленерго" за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.06.2011р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки. Компанiя "VANAIR LIMITED" - юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Британських Вiргiнських Островiв, знаходиться за адресою: Британськi Вiргiнськi Острови, острiв Тортола, Роуд Таун, а/с 3175. Представляє iнтереси Компанiї в Ревiзiйнiй комiсiї згiдно довiреностi вiд 24 вересня 2012 року (реєстрацiйний №3-4312) Петрикова Олена Анатолiївна. Повноваження, обов'язки та розмiр отримуваної винагороди члена Ревiзiйної комiсiї регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Черкасиобленерго", нова редакцiя яких затверджена Загальними зборами акцiонерiв 15.08.2011р. та договором з членом Ревiзiйної комiсiї товариства вiд  30.06.2012року, умови якого  затверджено на загальних зборах акцiонерiв 23.06.2012 року. Член Ревiзiйної комiсiї має право: брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної комiсiї; за вiдповiдним запитом на адресу Голови Правлiння вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї; дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Товариству своїми винними дiями (бездiяльнiстю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв. За виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї товариства посадовiй особi винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.

6.9.1. Посада                                Голова Правлiння
6.9.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                    Горобець Вячеслав Вiкторович
6.9.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
       Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згiдно
до Закону України "Про захист персональних даних" вiд 01.06.2010р. за №2297-VI.
6.9.4. Рік народження                        1971
6.9.5. Освіта                повна вища - Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут
6.9.6. Стаж керівної роботи (років)                15
6.9.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    в.о.Голови Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго"
6.9.8. Опис
    Обрано на посаду за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 23.06.2012р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 18 рокiв. Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Голови Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом ПАТ "Черкасиобленерго",  Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго", якi затвердженi на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року і трудовим контрактом вiд 05 вересня 2012 року, пiдписаного Головою Наглядової Ради товариства.  У звiтному перiодi винагорода Головi Правлiння виплачувалась у вiдповiдностi до трудового контракту, винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась.
Голова Правлiння визначає мiсце, дату та час проведення засiдання Правлiння, порядок денний, доповiдачiв та спiвдоповiдачiв з кожного питання порядку денного. Голова Правлiння головує на засiданнi Правлiння та керує його роботою, забезпечує дотримання порядку денного, органiзовує ведення протоколiв засiдання Правлiння, а в разi необхiдностi, скликає позачерговi засiдання Правлiння. Голова Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є зацiкавленiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є зацiкавленiсть;  дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики; не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за дотриманням всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань Правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння Товариства. Голова Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рiшень та результати поточної дiяльностi Товариства.

6.10.1. Посада                            секретар Правлiння
6.10.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи         Сазонова Олена Володимирiвна
6.10.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
    НЕ 496907 23.05.2007 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
6.10.4. Рік народження                        1970
6.10.5. Освіта                           повна вища - Черкаський педагогiчний інститут;
                                                                                        Черкаський інжено-технологічний інститут

6.10.6. Стаж керівної роботи (років)                12
6.10.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
            в.о.заступника директора з фiнансiв ВАТ "Черкасиобленерго"
6.10.8. Опис
    Обрано до складу Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" 27.06.2012 року (протокол №1) за поданням Голови Правлiння на виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 23.06.2012р. (протокол №17). На посаду секретаря Правлiння обрано на засiданнi Правлiння 27.06.2012року (протокол №8). Термiн обрання – три роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи 26 рокiв. На даний час займає посаду начальника фiнансового вiддiлу ПАТ "Черкасиобленерго". Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди секретаря правлiння товариства регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго",  Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленрго", нова редакцiя яких затверджена на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року (протокол №16) та договором з членом Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" вiд 05.09.2012р., умови якого затверджено Наглядовою Радою Товариства 05.09.2012 року (протокол №2). За виконання обов'язкiв секретаря правлiння товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась.
Секретар Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є зацiкавленiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є зацiкавленiсть;  дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння.
Секретар Правлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань Правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння Товариства. Посадова особа несе вiдповiдальнiсть: за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ними шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; за порушення покладених на них обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України.

6.11.1. Посада                              член Правлiння
6.11.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи           Гончаренко Анатолiй Олексiйович
6.11.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)
    НС 252994 21.04.1996 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
6.11.4. Рік народження                        1957
6.11.5. Освіта                               вища – Київський полiтехнiчний iнститут
6.11.6. Стаж керівної роботи (років)                16
6.11.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
    директор з охорони працi та пожежної безпеки ПАТ "Черкасиобленерго"
6.11.8. Опис
    Обрано до складу Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" 27.06.2012 року (протокол №1) за поданням Голови Правлiння на виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 23.06.2012р. (протокол №17). Термiн обрання – три роки.  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальний стаж роботи 39 рокiв. Станом на 31.12.2012 року був виконуючим обов'язки директора технiчного, а на даний час займає посаду директора технiчного ПАТ "Черкасиобленерго". Повноваження, обов'язки та розмiр винагороди члена правлiння товариства регламентуються Статутом ПАТ "Черкасиобленерго", Положенням про Правлiння ПАТ "Черкасиобленрго", нова редакцiя яких затверджена на загальних зборах акцiонерiв 15.08.2011 року (протокол №16) та договором з членом Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" вiд 05.09.2012р., умови якого затверджено Наглядовою Радою Товариства 05.09.2012 року (протокол №2). За виконання обов'язкiв члена правлiння товариства посадовiй особi винагорода в  натуральнiй формi не виплачувалась.
Посадова особа, як член правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; в межах визначених повноважень; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; iнiцiювати скликання засiдань Правлiння; надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння.
Член Правлiння зобов'язаний: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є зацiкавленiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є зацiкавленiсть;  дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння; очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння.
Посадова особа несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх встановлених у Товариствi правил та процедур, пов'язаних iз режимом безпеки та збереженням iнформацiї з обмеженим доступом пiд час пiдготовки та проведення засiдань Правлiння, а також за забезпечення захисту та збереження комерцiйної таємницi, яка мiститься у протоколах та матерiалах засiдання Правлiння Товариства. Посадова особа, як член правлiння несе вiдповiдальнiсть: за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ними шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; за порушення покладених на них обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України.

6.12.1. Посада                           &n

звіт за Іквартал 2013 року

Титульний аркуш
    
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння             Горобець Вячеслав Вiкторович
                                            (підпис)    

МП
24.04.2013

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента      Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента            Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента        22800735
1.4. Місцезнаходження емітента                    18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента        (0472)36-02-69    (0472)36-02-63
1.6. Електронна поштова адреса емітента            kanc@obl.ck.energy.gov.ua

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії    25.04.2013
2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці    http://cherkasyoblenergo.com    в мережі Інтернет    25.04.2013
    (адреса сторінки)        
 
Зміст
    Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб    X
2. Основні відомості про випущенні акції    X
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)    
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента    
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент    X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря    X
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність    
    а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності    X
    б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції    X
    в) інформація про собівартість реалізованої продукції    X
8. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
9. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності    X
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).    
11. Примітки:
1. ПАТ "Черкасиобленерго" облiгацiй емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не  випускало.
2. ПАТ "Черкасиобленерго" похiдних цiнних паперiв емiтента за перiод з часу створення та за звiтний перiод не випускало.
3. ПАТ "Черкасиобленерго" цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускало.
4. В роздiлi 1. " Iнформацiя про пiдприємство" в п.3.2. "серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" вказанi серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
3. Інформація про підприємство та його участь
у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування            Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
(серiя та номер виписки з єдиного державного реєстру
     юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв)                ААВ №113746
3.3. Дата державної реєстрації                        24.03.1999
3.4. Місцезнаходження                        18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
3.5. Статутний капітал (грн.)                        37 098 333
3.6. Чисельність працівників (чол.)                    3 852
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
    35.13 - розподiлення електроенергiї
    41.20 - будiвництво житлових i нежитлових будiвель
    85.32 - професiйно-технiчна освiта
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі                    21%
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії        25%
3.10. Органи управління підприємства
    Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго" - вищий орган товариства,
    Наглядова Рада ПАТ "Черкасиобленерго" - орган товариства, який контролює та регулює дiяльнiсть його виконавчого органу;
    Правлiння ПАТ "Черкасиобленерго" - виконавчий орган товариства;
    Ревiзiйна комiсiя ПАТ "Черкасиобленерго" - орган, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства.

3.11. Посадові особи підприємства
Голова Наглядової Ради – Сачiвко Андрiй Iванович - представник ФДМУ
Секретар Наглядової Ради – Андропова Свiтлана Олегiвна - представник ФДМУ
Член Наглядової Ради – Комаренко Олександр Iванович,
Член Наглядової Ради – Богатир Василь Михайлович,
Член Наглядової Ради – Юридична особа - Компанiя "GARENSIA ENTERPRAISES LIMITED", представник - уповноважена особа Коваль Володимир Ярославович

Голова Правлiння – Горобець Вячеслав Вiкторович
Секретар правлiння – Сазонова Олена Володимирiвна,
Член правлiння – Гончаренко Анатолiй Олексiйович,
Член правлiння – Горянiн Артем Олександрович,
Член правлiння – Барчан Юрiй Володимирович,
Член правлiння – Добровольський Петро Миколайович,
Член Правлiння – Алещенко Олександр Iванович,
Головний бухгалтер – Кульбашна Свiтлана Федорiвна

Голова Ревiзiйної комiсiї – Сакало Людмила Павлiвна,
Секретар Ревiзiйної комiсiї – Скорейко Наталiя Iванiвна,
Член Ревiзiйної комiсiї – юридична особа - Компанiя "VANAIR LIMITED",
представник - уповноважена особа Петрикова Олена Анатолiївна.
    
3.12. Засновники підприємства
    На момент створення товариства його засновником була держава в особi Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України, правонаступником якого є Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій
    ПАТ "Черкасиобленерго" у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй участi не приймає.

4. Основні відомості про випущені акції
(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій     28.10.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій     118/23/1/2010
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій     Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР
Кількість простих іменних акцій (штук)     148 393 332
Кількість простих акцій на пред'явника (штук)        0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)        0
Форма існування акцій        Бездокументарні іменні
Номінальна вартість акції (грн.)        0,25
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)        31 162 655
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)      37 098 334

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1.1. Найменування                        ТОВ "УПР-ФIНАНС"
6.1.2. Організаційно-правова форма         Товариство з обмеженою відповідальністю
6.1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ            36980202
6.1.4. Місцезнаходження                        03035, м.Київ, вул.Кавказька, 11
6.1.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності            АВ №520607
6.1.6. Дата видачі ліцензії                        15.04.2010
6.1.7. Міжміський код та телефон                (044) 362-79-73
6.1.8. Факс                                (044) 248-79-87
6.1.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку    Депозитарна діяльність
6.1.10. Опис
    На виконання доручення Загальних зборiв акцiонерiв 14.09.2010 року (протокол №15) та рiшення Наглядової Ради товариства (протокол №29 вiд 22.10.2010р.) iз зберiгачем ТОВ "УПР-ФIНАНС" заключено договiр №879-01/21-юр (016) вiд 01.11.2010р. на вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам простих iменних акцiй, зарахування на них iменних цiнних  паперiв ПАТ "Черкасиобленерго", внесення змiн до реквiзитiв власника цiнних паперiв до укладення договору з власником. Вид професiйної дiяльностi на фондовому ринку згiдно виданої лiцензiї - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

6.2.1. Найменування                      ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
6.2.2. Організаційно-правова форма                Публічне акціонерне товариство
6.2.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ            30370711
6.2. Місцезнаходження                     01001,  м.Київ, вул. Б.Грiнченка, буд. 3
6.2.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності            АВ №581322
6.2.6. Дата видачі ліцензії                        25.05.2011
6.2.7. Міжміський код та телефон                (044) 279-10-78
6.2.8. Факс                                (044) 279-12-49
6.2.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку    Депозитарна діяльність
6.2.10. Опис
    З ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ - 30370711) у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №15 вiд 14.09.2010 року) заключено договiр  №Е-1603 (832-01/21) вiд 04.10.2010р.  про надання послуг щодо обслуговування випуску цiнних паперiв ПАТ "Черкасиобленерго": прийом на зберiгання вiд Емiтента глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку Емiтента у цiнних паперах, виконання операцiй Емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Емiтента. Вид професiйної дiяльностi на фондовому ринку згiдно виданої лiцензiї - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.

7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря    Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря    Прізвище, ім'я, по батькові  особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1    2    3
01.02.2007    01.02.2007    Горстка Василь Михайлович
Опис    
Особа призначена на посаду корпоративного секретаря непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення на посаду корпоративного секретаря Горстка Василь Михайлович в товариствi займав посаду заступника начальника вiддiлу правового забезпечення по роботi з акцiонерами. Горстка Василь Михайлович отримав квалiфiкацiю фахiвця з управлiння корпоративними правами (квалiфiкацiйний сертифiкат за №0000034-ПК вiд 31.03.2006р.) та квалiфiкацiю "Секретаря корпоративного" (квалiфiкацiйний сертифiкат за №050009/КС вiд 23 червня 2006року). Горстка Василь Михайлович пiдвищив квалiфiкацiю з управлiння корпоративними правами за програмою "Корпоративний секретар" (квалiфiкацiйний сертифiкат №0400625/КС вiд 12.10.2012року).8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
            ПАТ "Черкасиобленерго" здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з постачання електроенергiї споживачам за регульованим тарифом та передачi електроенергiї мiсцевими електромережами напругою 154-0,4кВ на територiї Черкаської областi. Цi основнi види дiяльностi товариство здiйснює у вiдповiдностi до лiцензiй, виданих  Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України (НКРЕ) вiдповiдно за номерами АГ №578507 вiд 09.09.2011р., строк дiї лiцензiї з 24.09.1996 року та АГ №578508 вiд 09.09.2011р. строк дiї лiцензiї з 19.09.1996 року, якi виданi на невизначений термiн та за рiшенням НКРЕ №1528 вiд 01.09.2011р.
             
Ухвалою Господарського суду Черкаської областi вiд 14 травня 2004року за заявою ТОВ "Агенство регiонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК" порушено провадження у справi № 01/1494 про банкрутство ВАТ "Черкасиобленерго" та ухвалою вiд 18 червня 2004року введено процедуру розпорядження майном боржника i призначено розпорядника майном товариства. Ухвалою господарського суду Черкаської областi вiд 24 червня 2010 року призначено розпорядником майна боржника арбiтражного керуючого Литвина Валентина Васильовича.
            Основним видом дiяльностi товариства є передача i постачання електричної енергiї. За  I квартал 2013 року надходження електричної енергiї до мереж ПАТ "Черкасиобленерго" склало 1 027 713тис.кВт-год. Загальний корисний вiдпуск електричної енергiї за звiтний перiод становить 892 124тис.кВт-год., в тому числi власним споживачам – 625 888тис.кВт-год. Обсяги товарної продукцiї вiдповiдно складають – 368 128тис.грн. (без ПДВ) та 355 805тис.грн. (без ПДВ). Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  за звiтний перiод складає 374 086тис.грн.
             Станом на 31.03.2013року середньоспискова чисельнiсть штатних працiвникiв товариства складає 3 852 осiб. Iнженерно-технiчний персонал пiдприємства є квалiфiкованим i високопрофесiйним, своєю працею вiн забезпечує надiйну та безперебiйну роботу електромереж областi.
              Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" включає: Баланс; Звiт про фiнансовi результати. Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2013року по 31.03.2013року. Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України – в тисячах гривень. Згiдно вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" публiчнi акцiонернi складають фiнансову  звiтнiсть за мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. У вiдповiдностi до листа НБУ, Мiнфiну та Держстандарту вiд 07.12.2011р. ПАТ "Черкасиобленерго" датою переходу до МСФЗ обрало 01.01.2012р. Це означає, що в товариствi щоквартальна промiжна фiнансова звiтнiсть складається на основi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (ПсБО), а потiм трансформується в звiтнiсть за Мiжнародними стандартами бухгалтерського обліку з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Метою фiнансових звiтiв є надання iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та горошовi потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола користувачiв при прийнятi ними економiчних рiшень.

Статутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства становить 37 098тис.грн., який подiлено на 148 393 332шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна.

Резервний капiтал.
Вiдрахування до Резервного капiталу здiйснюються за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Статутом товариства передбачено створення Резервного капiталу  у розмiрi двадцять п'ять вiдсоткiв вiд статутного капiталу. Формується Резервний капiтал  шляхом щорiчних вiдрахувань не менше 5%  суми чистого прибутку.  Станом на 31.03.2013 року Резервний капiтал складає 9 849 тис.грн., що бiльше встановленого розмiру на 574тис.грн. Відрахувань Резервного капіталу в звітному періоді не було.

Реалiзацiя
Основним видом дiяльностi пiдприємства є розподiл i постачання електричної енергiї. Станом на 31.03.2013 року чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiїскладає 374 086тис.грн., а собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 350 060тис.грн.

Консолiдацiя i iнвестицiя.
До складу ПАТ "Черкасиобленерго" входять 23 вiдокремлених структурних пiдроздiли, якi не є юридичними особами. Протягом звiтного перiоду пiдприємство не проводило iнвестування, а також не приймало участь в створеннi спiльних пiдприємств.

Припинення дiяльностi.
ПАТ "Черкасиобленерго" протягом звiтного перiоду не припиняло своєї дiяльностi.

Подiї пiсля дати балансу.
Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України за №204-р вiд 03.04.13р. "Про затвердження планiв розмiщення акцiй пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" затверджено план розмiщення акцiй ПАТ "Черкасиобленерго", згiдно якого до продажу на фондових бiржах пропонується 46% статутного капiталу ПАТ "Черкасиобленерго" разом  з пакетом акцiй в розмiрi 25% статутного капiталу товариства, що належить ПрАТ "УкрЕСКо". Згiдно iнформацiї наданої ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" пакет акцiй в розмiрi 25% статутного капiталу товариства передано вiд НАК "Енергетична компанiя України" до ФДМУ, який став власником 46% статутного капiталу ПАТ "Черкасиобленерго".

 


8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п    Основні види продукції    Обсяг виробництва    Обсяг реалізованої продукції
        у натуральній формі
(тис.кВт-год.)    у грошовій формі (тис.грн.)    у відсотках до всієї виробленої продукції    у натуральній формі (тис.кВт-год.)     у грошовій формі (тис.грн.)    у відсотках до всієї виробленої продукції
1    2    3    4    5    6    7    8
1    передача та постачання електроенергiї    0    0    0    892 124    368 128    100
8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п    Склад витрат    Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1    2    3
1    операцiйнi витрати    29
2    купована енергiя    71
3    всього витрат, включаючи вартiсть купованої електроенергiї    100 
КОДИ
Дата    
Підприємство    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"    за ЄДРПОУ    22800735
Територія     Україна, Черкаська обл., м.Черкаси    за КОАТУУ    7110136400
Організаційно-правова форма господарювання     Акціонерне товариство    за КОПФГ    230
Вид економічної діяльності     Розподіл електроенергії    за КВЕД    35.13
Середня кількість працівників: 3852
Адреса, телефон: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285, 0472-36-02-69
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності    v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2013 p.
Форма №1
Код за ДКУД    1801001
Актив    Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Необоротні активи            
Нематеріальні активи    1000    1 057    1 426
    первісна вартість    1001    3 563    4 069
    накопичена амортизація    1002    ( 2 506 )    ( 2 643 )
Незавершені капітальні інвестиції    1005    10 740    8 330
Основні засоби    1010    288 114    284 036
    первісна вартість    1011    737 370    747 540
    знос    1012    ( 449 256 )    ( 463 504 )
Інвестиційна нерухомість    1015    1 449    1 407
    первісна вартість    1016    4 546    4 546
    знос    1017    ( 3 097 )    ( 3 139 )
Довгострокові біологічні активи    1020    0    0
    первісна вартість    1021    0    0
    накопичена амортизація    1022    ( 0 )    ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:            
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    1030    0    0
    інші фінансові інвестиції    1035    0    0
Довгострокова дебіторська заборгованість    1040    7 436    6 378
Відстрочені податкові активи    1045    832    832
Гудвіл    1050    0    0
Відстрочені аквізиційні витрати    1060    0    0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах    1065    0    0
Інші необоротні активи    1090    0    0
Усього за розділом I    1095    309 628    302 409
II. Оборотні активи            
Запаси    1100    39 094    31 735
Виробничі запаси    1101    0    0
Незавершене виробництво    1102    0    0
Готова продукція    1103    0    0
Товари    1104    0    0
Поточні біологічні активи    1110    0    0
Депозити перестрахування    1115    0    0
Векселі одержані    1120    0    0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги    1125    111 460    119 284
Дебіторська заборгованість за розрахунками:            
    за виданими авансами    1130    11 587    7 386
    з бюджетом    1135    527    759
    у тому числі з податку на прибуток    1136    527    759
    з нарахованих доходів    1140    0    0
    із внутрішніх розрахунків    1145    0    0
Інша поточна дебіторська заборгованість    1155    8 523    17 128
Поточні фінансові інвестиції    1160    6 500    6 226
Гроші та їх еквіваленти    1165    7 149    27 351
Готівка    1166    0    0
Рахунки в банках    1167    0    0
Витрати майбутніх періодів    1170    295    175
Частка перестраховика у страхових резервах    1180    0    0
у тому числі в:            
    резервах довгострокових зобов’язань    1181    0    0
    резервах збитків або резервах належних виплат    1182    0    0
    резервах незароблених премій    1183    0    0
    інших страхових резервах    1184    0    0
Інші оборотні активи    1190    3 441    3 496
Усього за розділом II    1195    188 576    213 540
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття    1200    0    0
Баланс    1300    498 204    515 949

Пасив    Код рядка    На початок звітного періоду    На кінець звітного періоду
1    2    3    4
I. Власний капітал            
Зареєстрований капітал    1400    37 098    37 098
Капітал у дооцінках    1405    0    0
Додатковий капітал    1410    431 916    435 826
Емісійний дохід    1411    0    0
Накопичені курсові різниці    1412    0    0
Резервний капітал    1415    9 849    9 849
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    1420    -224 805    -209 690
Неоплачений капітал    1425    ( 0 )    ( 0 )
Вилучений капітал    1430    ( 0 )    ( 0 )
Інші резерви    1435    0    0
Усього за розділом I    1495    254 058    273 083
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення            
Відстрочені податкові зобов’язання    1500    0    0
Пенсійні зобов’язання    1505    0    0
Довгострокові кредити банків    1510    0    0
Інші довгострокові зобов’язання    1515    0    0
Довгострокові забезпечення    1520    3 340    5 590
Довгострокові забезпечення витрат персоналу    1521    3 340    5 590
Цільове фінансування    1525    0    0
Благодійна допомога    1526    0    0
Страхові резерви    1530    0    0
у тому числі:            
    резерв довгострокових зобов’язань    1531    0    0
    резерв збитків або резерв належних виплат    1532    0    0
    резерв незароблених премій    1533    0    0
    інші страхові резерви    1534    0    0
Інвестиційні контракти    1535    0    0
Призовий фонд    1540    0    0
Резерв на виплату джек-поту    1545    0    0
Усього за розділом II    1595    3 340    5 590
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення            
Короткострокові кредити банків    1600    2 758    0
Векселі видані    1605    0    0
Поточна кредиторська заборгованість за:            
    довгостроковими зобов’язаннями    1610    0    0
    товари, роботи, послуги    1615    134 808    125 180
    розрахунками з бюджетом    1620    3472    5 990
    у тому числі з податку на прибуток    1621    0    0
    розрахунками зі страхування    1625    1 538    2 964
    розрахунками з оплати праці    1630    2 690    5 921
    одержаними авансами    1635    16 054    16 907
    розрахунками з учасниками    1640    0    0
    із внутрішніх розрахунків    1645    0    0
    страховою діяльністю    1650    0    0
Поточні забезпечення    1660    0    0
Доходи майбутніх періодів    1665    233    213
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків    1670    0    0
Інші поточні зобов’язання    1690    79 253    80 101
Усього за розділом IІІ    1695    240 806    237 276
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття    1700    0    0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду    1800    0    0
Баланс    1900    498 204    515 949

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" за I квартал 2013 року складена на основi Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (ПсБО) та трансформована у звiтнiсть за Мiжнародними стандатрами бухгалтерського облiку з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей та охоплює перiод з 01.01.2013 року по 31.03.2013 року. Фiнансова звiтнiсть складається у нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень.
      Власний капiтал товариства: статутний капiтал становить 37 098тис.грн., який подiлено на 148 393 332шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна; станом на 31.03.2013року Резервний капiтал товариства складає 9 849тис.грн. Вiдрахування до Резервного капiталу здiйснюються у вiдповiдностi з рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Черкасиобленерго" за рахунок чистого прибутку. Вiдрахувань резервного капiталу в звiтному перiодi не було.
Голова Правління                            Горобець Вячеслав ВiкторовичГоловний бухгалтер                            Кульбашна Свiтлана Федорiвна
 
КОДИ
Дата    31.03.2013
Підприємство    Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"    за ЄДРПОУ    22800735

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2013 року
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД    1801003
Стаття    Код рядка    За звітний період    За аналогічний період попереднього року
1    2    3    4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)    2000    374 086    497 252
Чисті зароблені страхові премії    2010    0    0
Премії підписані, валова сума    2011    0    0
Премії, передані у перестрахування    2012    ( 0 )    ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума    2013    0    0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій    2014    0    0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    2050    ( 350 060 )    ( 497 024 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами    2070    ( 0 )    ( 0 )
Валовий:
    прибуток    2090    24 026    228
    збиток    2095    ( 0 )    ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань    2105    0    0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів    2110    0    0
Зміна інших страхових резервів, валова сума    2111    0    0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах    2112    0    0
Інші операційні доходи    2120    3 275    3 799
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю    2121    0    0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції    2122    0    0
Адміністративні витрати    2130    ( 5 934 )    ( 6 016 )
Витрати на збут    2150    ( 0 )    ( 0 )
Інші операційні витрати    2180    ( 2 621 )    ( 2 516 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю    2181    0    0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції    2182    0    0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток    2190    18 746    0
    збиток    2195    ( 0 )    ( 4 505 )
Дохід від участі в капіталі    2200    0    0
Інші фінансові доходи    2220    0    0
Інші доходи    2240    3 129    191
Дохід від благодійної допомоги    2241    0    0
Фінансові витрати    2250    ( 34 )    ( 0 )
Втрати від участі в капіталі    2255    ( 0 )    ( 0 )
Інші витрати    2270    ( 7 479 )    ( 60 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті    2275    0    0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток    2290    14362    0
    збиток    2295    ( 0 )    ( 4 374 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток    2300    0    0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування    2305    0    0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток    2350    14 362    0
    збиток    2355    ( 0 )    ( 4 374 )

II. Сукупний дохід
Стаття    Код рядка    За звітний період    За аналогічний період попереднього року
1    2    3    4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів    2400    0    0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів    2405    0    0
Накопичені курсові різниці    2410    0    0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств    2415    0    0
Інший сукупний дохід    2445    0    0
Інший сукупний дохід до оподаткування    2450    0    0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом    2455    ( 0 )    ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування    2460    0    0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)    2465    14 362    -    4 374

III. Елементи операційних витрат
Назва статті    Код рядка    За звітний період    За аналогічний період попереднього року
1    2    3    4
Матеріальні затрати    2500    27 096    17 070
Витрати на оплату праці    2505    45 648    41 244
Відрахування на соціальні заходи    2510    16 560    15 022
Амортизація    2515    10 701    12 503
Інші операційні витрати    2520    5 031    7 254
Разом    2550    105 036    93 093

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті    Код рядка    За звітний період    За аналогічний період попереднього року
1    2    3    4
Середньорічна кількість простих акцій    2600    148393332    148393332
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    2605    148393332    148393332
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    2610    0,1    0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    2615    0,1    0
Дивіденди на одну просту акцію    2650    0    0


Примітки: Звiт про фiнансовi результати охоплює перiод з 01.01.2013року по 31.03.2013року та складається у нацiональнiй валютi України - в тисячах гривень.  Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Черкасиобленерго" за I квартал 2013 року складена на основi Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (ПсБО) та трансформована у звiтнiсть за Мiжнародними стандатрами бухгалтерського облiку з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей. Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання повної, правдивої, неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод.Голова Правління                            Горобець Вячеслав ВiкторовичГоловний бухгалтер                            Кульбашна Свiтлана Федорiвна

Закрыть