Заголовок сторінки

Відомості про зміну складу посадових осіб

За рішенням Ревізійної комісії товариства від 05 липня 2012 (протокол №1) обрано Голову Ревізійної комісії – Сакало Людмилу Павлівну (до складу Ревізійної комісії товариства обрана за рішенням  загальних зборів акціонерів 23.06.2012р., протокол №17),  паспорт: СН 714337, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 24.02.1998р. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – три роки (у відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго», нова редакція якого затверджена Загальними зборами акціонерів 15.08.2011р. протокол №16). Протягом своєї діяльності займала посади: КНУ iм.Т.Г.Шевченка- iнженер по НТР; юрисконсульт ТОВ «Ваш захист»; юрисконсульт ТОВ «Мiднародна компанiя «Імідж»; юрисконсульт, начальник юридичного відділу ЗАТ «УкрЕСКо». На даний час займає посаду першого заступника Генерального директора ПрАТ «УкрЕСКо».

Відомості про зміну складу посадових осіб

За рішенням  Наглядової Ради товариства (протокол № 1 від 27 червня 2012 року) обрано Голову Наглядової ради та членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
–    Голову Наглядової ради Товариства – представника акціонера - юридичної особи Фонду державного майна України – Сачівка Андрія Івановича (призначено представником ФДМУ до складу Наглядової ради Товариства у відповідності до наказу Заступника Голови ФДМУ від 26.06.2012р. за №3039). Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00032945, місцезнаходження: м.Київ вул.Кутузова, 18/9. Володіє часткою 21% статутного капіталу товариства. Строк, на який призначено особу – три роки. Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–    Алещенка Олександра Івановича – директора ВП «Черкасиенергоремонт». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згiдно до Закону України "Про захист персональних даних". Володіє часткою 0,00001% в статутному капіталі товариства. Строк, на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: старшого інженера центрально-будівельної лабораторії облміжгоспбуду; старшого інженера-енергетика заводу залізобетонних виробів; майстра, старшого майстра, старшого інженера, заступника начальника Черкаського РЕМ обласного підприємства сільських електромереж; начальника служби розподільчих мереж Черкаського ЛПЕМ; начальника мехколони №11; заступника керуючого трестом «Червоноленінськелектромережбуд», провідного інженера енергонагляду Черкаського ЛПЕМ; начальника Черкаського мРЕМ Черкаського ЛПЕМ; першого заступника голови правління-генерального директора, голови правління-генерального директора, радника голови правління, директора комерційного ВАТ «Черкасиобленерго»; в.о.директора, директора, заступника директора, директора ВП «Черкасиенергоремонт».
–    Барчана Юрія Володимировича – директора з інвестиційної політики та забезпечення виробництва ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згiдно до Закону України "Про захист персональних даних". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – три роки  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: енергетика, замісника головного енергетика шахти «Трудовська»; заступника директора ТОВ «Агенства регіонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК»; директора ТОВ «Черкаська енергетична компанія»; директора ТОВ «Агенства регіонального розвитку паливно-енергетичного комплексу А/РТЕК»; в.о. директора з інвестиційної політики та забезпечення виробництва ПАТ «Черкасиобленерго».
–        Гончаренка Анатолія Олексійовича – в.о.директора технічного ПАТ «Черкасиобленерго» (паспорт НС 252994 виданий Соснівським РВ УМВС  України в Черкаській обл. 21.03.1996р.), володіє часткою 0,00018% в статутному капіталі товариства. Строк, на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсаря заводу хімікатів; майстра, інженера, провідного інженера Черкаського НВО «Ротор»; інспектора, заступника начальника, головного інспектора державної інспекції охорони праці у виробництвах підвищеної небезпеки; заступника головного інженера, головного інженера Черкаських високовольтних електромереж; заступника генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ «Черкасиобленерго», директора з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ «Черкасиобленерго».    
–    Горяніна Артема Олександровича – директора з правових, майнових та корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго» (паспортНЕ 421273, виданий Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській обл. 06.09.2005р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – три роки.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: начальника юридичного департаменту ТОВ «Українська консалтингова компанія»; начальника юридичного департаменту ПП «Юридичне бюро «Терентьєв і партнери»; в.о. директора з правових, майнових та корпоративних відносин ПАТ «Черкасиобленерго».
–    Добровольського Петра Миколайовича – директора комерційного ПАТ «Черкасиобленерго» (паспорт: НС 246225, виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаськiй обл. 11.04.1997р.),  володіє часткою 0,00007% в статутному капіталі товариства. Строк, на який призначено особу – три роки.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займав посади: газоелектрозварника, майстра, в.о.заступника начальника, ел.зварника, заступника начальника, старшого диспетчера, електромонтера, старшого майстра Уманського з-ду сільгоспмашин, головного енергетика колгоспу «Ленінський шлях»; інспектора, заст.начальника міжрайонного відділення енергонагляду; електрослюсаря, головного енергетика спецмонтажуправління «Головукрнафтогазбуд»; майстра Уманського міжрайонного відділення енергонагляду; заст.начальника Уманського ПЕМ; заст.комерційного директора ВАТ «Черкасиобленерго»; директора Уманських ЕМ ВАТ «Черкасиобленерго»; заст.директора комерційного ВАТ «Черкасиобленерго»; заст.директора комерційного з енергозбутової роботи ПАТ «Вінницяобленерго», в.о. директора комерційного ПАТ «Черкасиобленерго».
–    Сазонову Олену Володимирівну – начальника фінансового відділу ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт НЕ 496907 виданий Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській обл. 23.05.2007р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – три роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займала посади: контролера енергонагляду Черкаського міського РЕМ, технік; економіста фінвідділу ДАЕК «Черкасиобленерго»; заступника начальника фінвідділу, в.о. заступника директора з фінансів, начальника фінвідділу  ВАТ «Черкасиобленерго».

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

                                           

Кульбашна Світлана Федорівна призначена на посаду головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобленерго» наказом № 333-п  Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» з 25.06.2012р. згідно з поданою заявою. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Володіє 0,00007% часткою в статутному капіталі товариства. Термін призначення - постійно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займала посади: контролер енергозбуту; бухгалтер Лівобережного ПЕМ; бухгалтер, головний бухгалтер ВАТ «Черкасиобленерго»; заступник головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобюленерго».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Голова правління
ПАТ «Черкасиобленерго»                                                               Горобець В.В.
                                                             

Закрыть