Заголовок сторінки

Відомості про зміну складу посадових осіб


ПАТ «Черкасиобленерго» повідомляє, що особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента, яка була  опублікована у «Відомостях ДКЦПФР» №110 від 13.06.2012року спростовується у зв’язку з наданням неповної інформації щодо посадової особи Птух Людмили Борисівни – члена правління та головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобленерго» в зв’язку з технічною помилкою.

За рішенням  Наглядової Ради товариства (протокол № 4 від 8 червня 2012 року):

1. звільнено з посади Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Філатова Ярослава Олександровича згідно з поданою заявою, паспорт: СН 338404, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 19.12.1996р., часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Обраний на дану посаду на засіданні Наглядової ради ВАТ «Черкасиобленерго» 28.04.2011 року (протокол №36).  Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 1 рік 1 місяць 6 днів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. призначено особу,  яка тимчасово здійснюватиме  повноваження  Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» - Горобця Вячеслава Вікторовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – тимчасово до загальних зборів акціонерів. Протягом своєї діяльності займав посади: Менеджер інвестиційного фонду « ІНФІКО-Інвест» АТ «ІНФІКО»; провідний менеджер АТ «ІНФІКО»; менеджер ПП «Торговий дім «Разгуляй-Черкаси»; начальник фондового відділу ТОВ «Зернова торгівельна компанія»; заступник директора ПП « АСТІ 2000»; заступник директора ТОВ « Черкаситехнопроект 2002»; В.о. директора ТОВ « Черкаситехнопроект 2002»; начальник головного управління економіки Черкаської облдержадміністрації; директор з економіки та фінансів ВАТ «Черкасиобленерго».   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
За зверненням виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Наглядовою Радою товариства (протокол № 4 від 8 червня 2012 року) прийнято рішення про:

1. припинення повноважень членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
    –  Гончарова Костянтина Миколайовича – першого заступника Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 9 місяців 7 днів.
 –   Птух Людмилу Борисівну – головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 9 місяців 7 днів. З посади головного бухгалтера звільнена за наказом №227-п в.о.Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» від 08.06.2012р. На посаді перебувала 1 рік 1 місяць 2 дні.
–    Клименка Дмитра Васильовича – директора з економіки та фінансів ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Володіє часткою 0,00067% в статутному капіталі товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
    Касіча Юрія Петровича – директора технічного ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                                                                                  
        Мінаєва Дмитра Івановича – директора з забезпечення виробництва ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.    обрання членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
–        Гончаренка Анатолія Олексійовича – директора з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ «Черкасиобленерго» (паспорт НС 252994 виданий Соснівським РВ УМВС  України в Черкаській обл. 21.03.1996р.), володіє часткою 0,0001824% в статутному капіталі товариства. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсар заводу хімікатів; майстер, інженер, провідний інженер Черкаського НВО «Ротор»; інспектор, заступник начальника, головний інспектор державної інспекції охорони праці у виробництвах підвищеної небезпеки; заступник головного інженера, головний інженер Черкаських високовольтних електромереж; заступник генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Сазонову Олену Володимирівну – начальника фінансового відділу ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт НЕ 496907 виданий Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській обл. 23.05.2007 року.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займала посади: контролер енергонагляду Черкаського міського РЕМ, технік; економіст фінвідділу ГАЕК «Черкасиобленерго»; заступник начальника фінвідділу, в.о. заступника директора фінансів, начальник фінвідділу  ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Клочка Сергія Леонтійовича – головного інженера Уманських енергетичних мереж, (паспорт НС 097205 виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській обл. 05. 04. 1996р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсар КВПіА, інженер з охорони праці, інженер електротехнічної служби, заступник начальника СПС, начальник розподільчих мереж Уманських енергетичних мереж; директор ПП «Енергоєвробуд-Умань»; в.о. директора, директор, головний інженер Уманських енергетичних мереж. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Остапенка Володимира Олександровича – директора Тальнівського району  електричних мереж, (паспорт: НС 632706 виданий Маньківським РВ УМВС України в Черкаській обл. 22.07.1999р.). Володіє часткою 0,00007% в статутному капіталі товариства. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрик Карчевського комбінату с.м.; електрик ПО Київський радіозавод; електромонтер ОВБ, диспетчер, в.о. директора, директор Маньківського РЕМ; директор Тальнівського РЕМ.
-    Чеменцова  Валентина  Васильовича – заступника директора по забезпеченню виробництва ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт: НС 290808, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 07.05.1999р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління. Протягом своєї діяльності займав посади: слюсар машинобудівного заводу; начальник дільниці АТП 23662; головний інженер АТП «Турист»; начальник служби транспорту Черкаського ЛПЕМ; начальник служби транспорту, заступник директора з загальних питань Черкаських електромереж; начальник автоколони, заступник генерального директора з забезпечення виробництва та загальним питанням, директор з забезпечення виробництва, заступник директора з забезпечення виробництва ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3.    Кульбашна Світлана Федорівна – призначена на посаду в.о. головного бухгалтера наказом №256-п  в.о.Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» з 11.06.2012р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Володіє 0,00007% часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа призначена на невизначений термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності займала посади: контролер енергозбуту; бухгалтер Лівобережного ПЕМ; бухгалтер, головний бухгалтер ВАТ «Черкасиобленерго»; заступник головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобюленерго».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В.о. Голови правління
ПАТ «Черкасиобленерго»                                                               Горобець В.В.
                                                             

Відомості про зміну складу посадових осіб

 За рішенням  Наглядової Ради товариства (протокол № 4 від 8 червня 2012 року):

1. звільнено з посади Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Філатова Ярослава Олександровича згідно з поданою заявою, паспорт: СН 338404, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 19.12.1996р., часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Обраний на дану посаду на засіданні Наглядової ради ВАТ «Черкасиобленерго» 28.04.2011 року (протокол №36).  Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 1 рік 1 місяць 6 днів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2. призначено особу,  яка тимчасово здійснюватиме  повноваження  Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» - Горобця В’ячеслава Вікторовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу – тимчасово до загальних зборів акціонерів. Протягом своєї діяльності займав посади: Менеджер інвестиційного фонду « ІНФІКО-Інвест» АТ «ІНФІКО»; провідний менеджер АТ «ІНФІКО»; менеджер ПП «Торговий дім «Разгуляй-Черкаси»; начальник фондового відділу ТОВ «Зернова торгівельна компанія»; заступник директора ПП « АСТІ 2000»; заступник директора ТОВ « Черкаситехнопроект 2002»; В.о. директора ТОВ « Черкаситехнопроект 2002»; начальник головного управління економіки Черкаської облдержадміністрації; директор з економіки та фінансів ВАТ «Черкасиобленерго».   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
За зверненням виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «Черкасиобленерго» Наглядовою Радою товариства (протокол № 4 від 8 червня 2012 року) прийнято рішення про:

1. припинення повноважень членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
    –  Гончарова Костянтина Миколайовича – першого заступника Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 9 місяців 7 днів.
 –   Птух Людмилу Борисівну – головного бухгалтера ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 9 місяців 7 днів.  
–    Клименка Дмитра Васильовича – директора з економіки та фінансів ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Володіє часткою 0,00067% в статутному капіталі товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
    Касіча Юрія Петровича – директора технічного ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                                                                                  
        Мінаєва Дмитра Івановича – директора з забезпечення виробництва ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до Закону України «Про захист персональних даних».  Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді – 4 місяці 22 дні. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.    обрання членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:
–        Гончаренка Анатолія Олексійовича – директора з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ «Черкасиобленерго» (паспорт НС 252994 виданий Соснівським РВ УМВС  України в Черкаській обл. 21.03.1996р.), володіє часткою 0,0001824% в статутному капіталі товариства. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсар заводу хімікатів; майстер, інженер, провідний інженер Черкаського НВО «Ротор»; інспектор, заступник начальника, головний інспектор державної інспекції охорони праці у виробництвах підвищеної небезпеки; заступник головного інженера, головний інженер Черкаських високовольтних електромереж; заступник генерального директора з охорони праці та пожежної безпеки ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Сазонову Олену Володимирівну – начальника фінансового відділу ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт НЕ 496907 виданий Придніпровським  РВ УМВС України в Черкаській обл. 23.05.2007 року.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займала посади: контролер енергонагляду Черкаського міського РЕМ, технік; економіст фінвідділу ГАЕК «Черкасиобленерго»; заступник начальника фінвідділу, в.о. заступника директора фінансів, начальник фінвідділу  ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Клочка Сергія Леонтійовича – головного інженера Уманських енергетичних мереж, (паспорт НС 097205 виданий Уманським МВ УМВС України в Черкаській обл. 05. 04. 1996р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрослюсар КВПіА, інженер з охорони праці, інженер електротехнічної служби, заступник начальника СПС, начальник розподільчих мереж Уманських енергетичних мереж; директор ПП «Енергоєвробуд-Умань»; в.о. директора, директор, головний інженер Уманських енергетичних мереж. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
–        Остапенка Володимира Олександровича – директора Тальнівського району  електричних мереж, (паспорт: НС 632706 виданий Маньківським РВ УМВС України в Черкаській обл. 22.07.1999р.). Володіє часткою 0,00007% в статутному капіталі товариства. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління.  Протягом своєї діяльності займав посади: електрик Карчевського комбінату с.м.; електрик ПО Київський радіозавод; електромонтер ОВБ, диспетчер, в.о. директора, директор Маньківського РЕМ; директор Тальнівського РЕМ.
-    Чеменцова  Валентина  Васильовича – заступника директора по забезпеченню виробництва ПАТ «Черкасиобленерго»  (паспорт: НС 290808, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 07.05.1999р.). Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Повноваження новопризначеного члена правління діє  в межах строку на який утворено правління. Протягом своєї діяльності займав посади: слюсар машинобудівного заводу; начальник дільниці АТП 23662; головний інженер АТП «Турист»; начальник служби транспорту Черкаського ЛПЕМ; начальник служби транспорту, заступник директора з загальних питань Черкаських електромереж; начальник автоколони, заступник генерального директора з забезпечення виробництва та загальним питанням, директор з забезпечення виробництва, заступник директора з забезпечення виробництва ВАТ «Черкасиобленерго». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Про доповнення до порядку денного чергових загальних зборів

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго» (код ЄДРПОУ – 22800735) доповнює порядок денний загальних зборів акціонерів, які скликаються на 23 червня 2012 року об 11-00 годині опублікований в щоденному офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  № 98 (1351) від 25.05.2012р.), наступними питаннями:

 

21. Внесення змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго».

 

22. Звіт Виконавчого органу Товариства про виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства від 15.08.2011 (протокол № 16) в частині виплати дивідендів  за результатами роботи Товариства у 2010 році.

 

       Доповнення вноситься відповідно до положень частин 1,2 статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» на вимогу акціонера НАК «Енергетична компанія України», який володіє 37 098 335 шт. простих іменних акцій ПАТ «Черкасиобленерго», що складає 25% + 2 акції статутного капіталу  товариства,

Довідки за телефонами: (0472) 39-55-15; 39-53-31

Правління ПАТ «Черкасиобленерго»

Закрыть