До уваги партнерів! ВП "Черкасиенергоремонт" пропонує: виконання капітальних та поточних ремонтів трансформаторів, обладнання електромереж, комунікацій, будівель, виготовлення електротехнічних та інших виробів. Сучасна технічна база, багаторічний досвід, кваліфікований персонал. Контакти: (0472) 716844, (050) 3133200, grv_er@obl.ck.energy.gov.ua

Заголовок сторінки

Повідомлення про зміну складу посадових осіб

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ:22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 36-02-69, (0472) 36-02-63

5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням  Наглядової Ради товариства (протокол № 2 від 05.11.2014року), за зверненням виконуючого обов’язки Голови правління Шевченка О.В., з 05.11.2014р. припинено повноваження членів Правління ПАТ «Черкасиобленерго»:

1.      Добровольського Петра Миколайовича – посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рішенням Наглядової ради Товариства від 27.06.2012року. На посаді перебував 2 роки 4 місяці 9 днів, володіє часткою 0,00007% в статутному капіталі товариства.

2.      Алещенка Олександра Івановича – посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рішенням Наглядової ради Товариства від 27.06.2012року. На посаді перебував 2 роки 4 місяці 9 днів, володіє часткою 0,00001% в статутному капіталі товариства.

3.      Барчана Юрія Володимировичапосадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рішенням Наглядової ради Товариства від 27.06.2012року. На посаді перебував 2 роки 4 місяці 9 днів, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

4.      Горяніна Артема Олександровичапосадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рішенням Наглядової ради Товариства від 27.06.2012року. На посаді перебував 2 роки 4 місяці 9 днів, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

5.      Гончаренка Анатолія Олексійовича – посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рішенням Наглядової ради Товариства від 27.06.2012року. На посаді перебував 2 роки 4 місяці 9 днів, володіє часткою 0,00018% в статутному капіталі товариства.

6.      Сазонову Олену Володимирівну – посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі  та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рішенням Наглядової ради Товариства від 27.06.2012року. На посаді перебував 2 роки 4 місяці 9 днів, часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

За рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 2 від 05 листопада 2014 року) обрано (призначено) з 06.11.2014року членів Правління ПА Т «Черкасиобленерго»:

1.     Карпенка Ігоря Олександровича - посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних", часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк на який призначено особу - три роки (відповідно до Статуту ПАТ "Черкасиобленерго"). Протягом останніх п'яти  років займав посади: начальник дільниці, начальник Броварського районного підрозділу ПАТ "Київобленерго", директор департаменту ПАТ "Холдингова компанія "Енергомережа", помічник голови правління ПАТ "Черкасиобленерго".

2.     Ганноцького Ігоря Миколайовича - посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних", часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено особу - три роки (у відповідності до Статуту ПАТ "Черкасиобенерго"). Протягом останніх п'яти  років займав посади: старший бухгалтер, провідний експерт ВАТ "ВТБ Банк Черкаська філія", провідний експерт, головний економіст, експерт ПАТ "ВТБ Банк", директор з економіки та фінансів ПАТ "Черкасиобленерго".

3.     Гончаренка Анатолія Олексійовича - посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних", володіє часткою 0,00018% в статутному капіталі товариства. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено особу - три роки (у відповідності до Статуту ПАТ "Черкасиобенерго"). Протягом останніх п'яти  років займав посади: директор з охорони праці та пожежної безпеки, в.о. директора технічного, директор технічний ПАТ "Черкасиобленерго".

4.     Горяніна Артема Олександровича - посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних", часткою в статутному капіталі товариства не володіє.  Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено особу - три роки (у відповідності до Статуту ПАТ "Черкасиобенерго"). Протягом останніх п'яти  років займав посади: начальник юридичного департаменту ПП "Юридичне бюро "Терентьев і партнери";  в.о. директора з правових, майнових та корпоративних відносин, директор з правових, майнових та корпоративних відносин ПАТ "Черкасиобленерго".

5.     Сазонову Олену Володимирівну - посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних", часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено особу - три роки (у відповідності до Статуту ПАТ "Черкасиобенерго"). Протягом останніх п'яти  років займала посади: заступник начальника фінансового відділу, в.о. заступника директора з фінансів, начальник фінансового відділу ПАТ "Черкасиобленерго".

6.     Махнік Світлану Володимирівну - посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних", часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Строк, на який призначено особу - три роки (у відповідності до Статуту ПАТ "Черкасиобенерго"). Протягом останніх п'яти  років займала посади: заступник начальника Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в Дніпропетровській області, начальник планово-економічного відділу Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії в м.Києві

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

 

В.о.Голови Правлiння                                                                                         Шевченко О.В.

Закрыть