Заголовок сторінки

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
Публічного акціонерного товариства «Черкасиобленерго»
 
І. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"
2. Код за ЄДРПОУ: 22800735
3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285
4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63
5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.ck.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://cherkasyoblenergo.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 
ІІ. Текст Повідомлення 
 
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №5/2017 від 31.08.2017р.) припинено повноваження Наглядової ради в повному складі, а саме:
 
1. Богатиря Василя Михайловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 17.07.2017 року (протокол №4/2017). Головою Наглядової ради був обраний на засіданні Наглядової ради 31.07.2017року (протокол №18/2017). На посаді члена Наглядової ради перебував 1 місяць 14 днів, в тому числі на посаді Голови Наглядової ради - 1 місяць.
 
2. Єсипенко Людмили Миколаївни – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. До складу Наглядової ради Товариства була обрана за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 17.07.2017року (протокол №4/2017). На посаді члена Наглядової ради перебувала 1 місяць 14 днів.
 
3. Сачівка Андрія Івановича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням  позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 17.07.2017року (протокол №4/2017). На посаді члена Наглядової ради перебував 1 місяць 14 днів.
 
4. Денисенка Віталія Миколайовича – представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. До складу Наглядової ради Товариства був обраний за рішенням  позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 17.07.2017року (протокол №4/2017). На посаді члена Наглядової ради перебував 1 місяць 14 днів.
 
5. Уманської Олени Петрівни – представника акціонера ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент", що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРІСІ 233821). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,00000067% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". До складу Наглядової ради Товариства була обрана за рішенням  позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 17.07.2017року (протокол №4/2017). На посаді члена Наглядової ради перебувала 1 місяць 14 днів.
 
За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" обрано до складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго"  (протокол №5/2017 від 31.08.2017 року):
 
1. Богатиря Василя Михайловича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,0000034% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго".  Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 31.08.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду: генеральний директор ПрАТ "УкрЕСКо". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
 
2. Єсипенко Людмилу Миколаївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.  Строк, на який призначено особу – до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго",  умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 31.08.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: Фонд державного майна України (заступник начальника відділу, головний спеціаліст). Акціонер - юридична особа, представником якої є Єсипенко Л.М., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ  00032945) є власником 46,00% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
 
3. Денисенка Віталія Миколайовича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго",  умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 31.08.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: Фонд державного майна України (заступник начальника відділу); Київська міська рада (заступник начальника управління – начальник відділу); помічник-консультант народного депутата України; ТОВ "Інвестиційна бізнес група «Денікс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денікс Бразерс Груп» (директор); ТОВ "РСГП "Столичний" (начальник юрвідділу). Акціонер - юридична особа, представником якої є Денисенко В.М., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ  00032945) є власником 46,00% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго".  У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
 
4. Сачівка Андрія Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.  Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго",  умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 31.08.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: Фонд державного майна України (заступник директора Департаменту). Акціонер - юридична особа, представником якої є Сачівко А.І., Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ  00032945) є власником 46,00% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго".  У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
 
5. Уманську Олену Петрівну – представника акціонера ПАТ «Черкасиобленерго» ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє часткою 0,00000067% статутного капіталу ПАТ "Черкасиобленерго". Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 31.08.2017 року).  Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: начальник корпоративного відділу ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент"; директор ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"; генеральний директор ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Акціонер, представником якої є Уманська О.П., ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРІСІ 233821) є власником 23,9885% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради.
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 13.09.2017 року в №173(2678) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

III. Підпис 
 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 
 
Голова Правлiння                                                                                                                                             Самчук О.Г.
Закрыть