Заголовок сторінки

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформаціїВідомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

За рішенням Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №22/2017 від 17.10.2017 року) обрано наступний персональний склад правління ПАТ "Черкасиобленерго":

 

1. Михайлов Володимир Леонідович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який обрано особу - 1 рік (відповідно до контракту з Членом Правління ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено на засіданні Наглядової ради товариства 17.10.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: перший заступник голови правління, радник голови правління ПАТ "Черкасиобленерго"; заступник начальника контрольно-ревізійного відділу, заступник директора Станції технічного обслуговування автобусів, заступник директора, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення станції технічного обслуговування автобусів КП "Київпастранс".

2. Косякевич Петро Миколайович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який обрано особу - 1 рік (відповідно до контракту з Членом Правління ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено на засіданні Наглядової ради товариства 17.10.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: директор виконавчий ПАТ "Черкасиобленерго"; начальник відділу матеріально-технічного постачання ПАТ "ЕК Житомиробленерго" (ПрАТ "ЕК Житомиробленерго").

3. Коломієць Олександр Вікторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який обрано особу - 1 рік (відповідно до контракту з Членом Правління ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено на засіданні Наглядової ради товариства 17.10.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: помічник голови правління ПАТ "Черкасиобленерго"; адміністратор служби режиму ТОВ "СКМ Сервіс".

4. Гайворонська Наталія Петрівна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який обрано особу - 1 рік (відповідно до контракту з Членом Правління ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено на засіданні Наглядової ради товариства 17.10.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: директор з економіки та фінансів, помічник голови правління ПАТ "Черкасиобленерго"; головний бухгалтер ОКП "Компанія "Луганськвода".

5. Бращенко Олександр Вікторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який обрано особу - 1 рік (відповідно до контракту з Членом Правління ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено на засіданні Наглядової ради товариства 17.10.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: директор із загальних питань ПАТ "Черкасиобленерго"; директор, начальник Зарічанського РЕМ ПАТ ЕК "Житомиробленерго" (ПрАТ "ЕК Житомиробленерго").

6. Юхта Михайло Степанович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Строк, на який обрано особу - 1 рік (відповідно до контракту з Членом Правління ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено на засіданні Наглядової ради товариства 17.10.2017 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: радник голови правління ПАТ «Черкасиобленерго»; юрист Всеукраїнського благодійного фонду «Українська правнича фундація»; начальник відділу безпеки Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» філії ПАТ «Укртрансгаз»; юрист ТОВ «Аква-Поляна».

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 20.10.2017 року в №199(2704) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Голова Правлiння                                                                                                                                                Самчук О.Г.
Закрыть