Заголовок сторінки

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПАТ «Черкасиобленерго»

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ:22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://cherkasyoblenergo.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №2/2017 від 12.05.2017 року):

 

1.припинено тимчасове виконання повноважень голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Кузьмінської Світлани Олександрівни з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" було призначено за рiшенням Наглядової ради товариства (протокол №3 від 17.04.2015 року). На посаді перебувала з 17.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

2.Самчука Олега Григоровича обрано головою колегіального виконавчого органу ПАТ "Черкасиобленерго" з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено на строк, визначений статутом товариства. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: директор комерційний ПАТ ЕК «Житомиробленерго»; в.о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго».

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 15.05.2017 року в №89 (2594) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Голова Правлiння Самчук О.Г.

16.05.2017


Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПАТ «Черкасиобленерго»

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ:22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://cherkasyoblenergo.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1/2017 від 13.02.2017 року):

 

1.припинено тимчасове виконання повноважень голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" Кузьмінської Світлани Олександрівни з моменту прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" було призначено за рiшенням Наглядової ради товариства (протокол №3 від 17.04.2015 року). На посаді перебувала з 17.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

2.Самчука Олега Григоровичаобрано виконуючим обов'язки голови колегіального виконавчого органу ПАТ "Черкасиобленерго". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до обрання голови колегіального виконавчого органу товариства відповідним органом управління. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: директор Чуднівського району електричних мереж, в.о.директора Житомирського району електричних мереж, директор Житомирського району електричних мереж, заступник комерційного директора зі збуту електроенергії, директор комерційний ВАТ ЕК "Житомиробленерго".

 

3.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Сазонової Олени Володимирівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано (призначено) за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 2 від 05 листопада 2014 року) з 06.11.2014 року. На посаді перебувала з 06.11.2014 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

4.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Гушула Сергія Васильовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано (призначено) за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол №4 від 05.12.2014 року) з 08.12.2014 року. На посаді перебував з 08.12.2014 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

5.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Ганноцького Ігоря Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано (призначено) за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 2 від 05 листопада 2014 року) з 06.11.2014 року. На посаді перебував з 06.11.2014 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

6.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Корчинського Віктора Валерійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року) з 24.12.2015 року. На посаді перебував з 24.12.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

7.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Пушняка Анотолія Васильовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року) з 24.12.2015 року. На посаді перебував з 24.12.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

8.припинено повноваження члена правління ПАТ "Черкасиобленерго" Гайворонської Наталії Петрівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. На посаду члена правління було обрано за рішенням Наглядової Ради товариства (протокол № 8 від 24 грудня 2015 року) з 24.12.2015 року. На посаді перебувала з 24.12.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

Відповідно до вимог ст.59 ЗУ "Про акціонерні товариства" кількісний склад виконавчого органу, порядок призначення його членів визначаються статутом товариства. У відповідності до п.11.5 статуту ПАТ "Черкасиобленерго" члени правління призначаються Наглядовою радою строком на три роки. Кількість членів правління разом з головою правління складає сім осіб. Кількісний склад правління визначається статутом.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 05.04.2017 року в №65 (2570) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

В.о.Голови Правлiння                                                                                      Самчук О.Г.

06.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПАТ «Черкасиобленерго»

 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://cherkasyoblenergo.com/

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

На засіданні Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» (протокол № 6/2017 від 22.03.2017 року) зазначено, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 21.03.2017 року по справі №757/15638/17-к Кузьмінську Світлану Олександрівну відсторонено від посади виконувача обов'язків голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" строком на 2 місяці. Строк відсторонення від посади з 21.03.2017 року по 19.05.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду тимчасово виконуючої обов'язки голови правління ПАТ "Черкасиобленерго" було обрано за рiшенням Наглядової ради товариства (протокол №3 від 17.04.2015 року). На посаді перебувала з 17.04.2015 року. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

За рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 6/2017 від 22.03.2017 року) Самчука Олега Григоровича призначено членом правління та покладено виконання обов'язків особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління ПАТ "Черкасиобленерго". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – не визначено. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: директор Чуднівського району електричних мереж, в.о.директора Житомирського району електричних мереж, директор Житомирського району електричних мереж, заступник комерційного директора зі збуту електроенергії, директор комерційний ВАТ ЕК "Житомиробленерго".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 05.04.2017 року в №65 (2570) щоденного офіційного друкованого видання НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

В.о.голови правлiння                                                                                         Самчук О.Г.

06.04.2017 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

Емітентом 02.12.2016року отримано від акціонера ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРІСІ 233821) та є власником 23,9885% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго") повідомлення про заміну представника - члена Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго":

- припинено повноваження Машковцева С.В. - представника акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА «Сварог Ессет Менеджмент». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа була обрана до складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства (протокол №1 від 10-11.10.2016 року). На посаді члена Наглядової ради посадова особа перебувала 1 місяць 21 день.

 

-набуто повноваження Уманською О.П. - представником акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА «Сварог Ессет Менеджмент». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: начальник корпоративного відділу ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент"; директор ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"; генеральний директор ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 07.12.2016 року в №230 (4518) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України».

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Т.в.о.Голови Правлiння                                                     Кузьмінська С.О.

 

 

07.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента


І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

До складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго" Богатиря Василя Михайловича обрано за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства (протокол №1 від 10-11.10.2016 року). Головою Наглядової ради його обрано на засіданні Наглядової ради 01.12.2016року (протокол №1/2016). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом НР публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду: генеральний директор ПрАТ "УкрЕСКо".

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 05.12.2016 року в №228 (4516) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України».

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Т.в.о.Голови Правлiння Кузьмінська С.О.

 

 

05.12.2016


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735

3. Місцезнаходження:18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Черкасиобленерго" (протокол №1 від 10-11.10.2016року):

-припинено повноваження:

1.1. Голови Наглядової ради Шрамка А.В. - представника держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу НР Товариства був обраний за рішенням позачергових ЗЗА Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22), Головою НР був обраний на засіданні НР 16.10.2014року (протокол №1). На посаді Голови Наглядової ради перебував 1 рік 11 місяців 25 днів.

1.2. Секретаря Наглядової ради Коваль Н.С. - представника держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства. Не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу НР Товариства була обрана за рішенням позачергових ЗЗА Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22), Секретарем НР була обрана на засіданні НР 16.10.2014року (протокол №1). На посаді секретаря НР перебувала 1 рік 11 місяців 25 днів.

1.3. Члена Наглядової ради Сачівка А.І. - представника держави, юридичної особи ФДМУ – акціонера товариства. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу НР Товариства був обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22). На посаді члена НР перебував 1 рік 11 місяців 26 днів.

1.4. Члена Наглядової ради Богатиря В.М. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Володіє часткою 0,0000034% СК товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу НР Товариства був обраний за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22). На посаді члена НР перебував 1 рік 11 місяців 26 днів.

1.5. Члена Наглядової ради Компанія ГАРЕНСІА ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД. Юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, до ЄДРПОУ не має вiдношення. Володіє часткою 0,00000067% СК товариства. Інтереси Компанії в Наглядовій раді за дорученням представляла Уманська О.П. Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу НР Товариства акціонера - юридичну особу було обрано за рішенням позачергових ЗЗА Товариства, які відбулися 14-15.10.2014 року (протокол № 22). На посаді члена НР посадова особа перебувала 1 рік 11 місяців 26 днів.

1.6. Голови Ревізійної комісії Сакало Л.П. Не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Володіє часткою 0,0000034% СК товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу РК Товариства була обрана за рiшенням ЗЗА вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Головою РК ПАТ "Черкасиобленерго" була обрана на засiданнi РК 05.07.2012р. (протокол №1). На посаді Голови РК перебувала 4 роки 3 місяці 6 днів.

1.7. Секретаря Ревізійної комісії Скорейко Н.І. Не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Володіє часткою 0,00000067% СК товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу РК Товариства була обрана за рiшенням ЗЗА вiд 23.06.2012р. (протокол №17). Секретарем РК ПАТ "Черкасиобленерго" була обрана на засiданнi РК 05.07.2012р. (протокол №1). На посаді секретаря РК перебувала 4 роки 3 місяці 6 днів.

1.8. Члена Ревізійної комісії Компанiї "VANAIR LIMITED". Юридична особа, створена вiдповiдно до законодавства Британських Вiргiнських Островiв, до ЄДРПОУ не має вiдношення. Інтереси Компанiї в РК за дорученням представляла Сакiшева А.Т. Представник посадової особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До складу РК Товариства акціонера - юридичну особу було обрано за рiшенням ЗЗА вiд 23.06.2012р. (протокол №17). На посаді чена РК ПАТ "Черкасиобленерго" посадова особа перебувала 4 роки 3 місяці 18 днів.

-обрано до складу Наглядової ради ПАТ "Черкасиобленерго":

1.1. Машковцева С.В. - представника акціонера ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА «Сварог Ессет Менеджмент». Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Володіє часткою 0,00000067% СК товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних ЗЗА товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом НР ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими ЗЗА товариства 10-11.10.2016 року). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: головний юрисконсульт ТОВ "ЛУГАНЬ"; головний юрисконсульт з питань корпоративного управління ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)"; головний юрисконсульт ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Акціонер - юридична особа, представником якої є Машковцев С.В., ПЗНВІФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРІСІ 233821) є власником 23,9885% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова НР обирається членами НР.

1.2. Богатиря В.М. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Володіє часткою 0,0000034% СК товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних ЗЗА товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом НР ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими ЗЗА товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посаду: генеральний директор ПрАТ "УкрЕСКо". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова НР обирається членами НР.

1.3. Денисенка В.М, - представника акціонера Товариства, юридичної особи – ФДМУ. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних ЗЗА товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом НР ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими ЗЗА товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: ФДМУ (заступник начальника відділу); Київська міська рада (заступник начальника юруправління); ТОВ "Денікс Груп" (директор); ТОВ "РСГП "Столичний" (начальник юрвідділу); ТОВ "Геліос інжиніринг" (начальник юруправління). Акціонер - юридична особа, представником якої є Денисенко В.М., ФДМУ (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова НР обирається членами НР.

1.4. Єсипенко Л.М. - представника акціонера Товариства, юридичної особи – ФДМУ. Не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних ЗЗА товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом НР ПАТ "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими ЗЗА товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: ФДМУ (головний спеціаліст, заступник начальника відділу Управління корпоративних прав держави Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави). Акціонер - юридична особа, представником якої є Єсипенко Л.М., ФДМУ (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова НР обирається членами НР.

1.5. Сачівка А.І. - представника акціонера Товариства, юридичної особи – ФДМУ. Не надав згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - до наступних річних ЗЗА товариства (відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та договору з Членом НР публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго", умови якого затверджено позачерговими ЗЗА товариства 10-11.10.2016 року ). Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займав посади: ФДМУ (директор департаменту, начальник Управління, заступник директора Департаменту). Акціонер - юридична особа, представником якої є Сачівко А.І., ФДМУ (код ЄДРПОУ 00032945) є власником 46,00% простих акцій ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова НР обирається членами НР.

-обрано до складу Ревізійної комісії ПАТ "Черкасиобленерго":

1.1. Фонд державного майна України. Код ЄДРПОУ 00032945, заснований для здiйснення державної політики у сферi приватизацiї державного майна. Відповідно до ЗУ від 09.12.2011 № 4107-VI "Про Фонд державного майна України" діяльність ФДМУ спрямовується й координується КМУ. Володіє часткою 46,00% СК товариства. Строк, на який призначено особу - на строк визначений ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Черкасиобленерго". У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова РК обирається членами РК.

1.2. Новоторову С.О. Не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - на строк визначений ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Черкасиобленерго". Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР" (головний бухгалтер, бухгалтер). У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова РК обирається членами РК.

1.3. Сакало Л.П. Не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Володіє часткою 0,0000034% СК товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу - на строк визначений ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом ПАТ "Черкасиобленерго". Протягом останніх п'яти років своєї діяльності займала посади: ПрАТ "УкрЕСКо", перший заступник генерального директора. У відповідності до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" Голова РК обирається членами РК.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента) опубліковано 04.11.2016 року в №207 (4495) щоденного офіційного видання НКЦПФР Київської міжнародної фондової біржі (ІННЕКС) «Бюлетень Цінні папери України».

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Т.в.о.Голови Правлiння Кузьмінська С.О.

 

03.11.2016

Закрыть