Заголовок сторінки

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

<!-- [if gte mso 9]> Normal 0 21 false false false UK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

 

1.   Повне найменування емітента:

Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ:                                     22800735

3. Місцезнаходження:                                 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс:     0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:               kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:                            http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

14.03.2016 року емітент отримав інформацію від ПАТ "Національний депозитарій України", що у системі реєстру власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Черкасиобленерго" відбулися зміни у складі акціонерів, які володіють 10 і більше відсотків статутного капіталу, а саме:

1. Юридична особа – Компанiя ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ ЛIМIТЕД ("Garensia Enterprises Limited") (реєстраційний код НЕ 251633; адреса: 3025, Кiпр, Limassol, Nafpliou, 15, 2nd floor P.C.), яка була власником 39 523 786 акцій ( 39 523 786 голосуючих акцій)  емітента, що складає 26,6345% статутного капіталу, зменшила свій пакет та стала власником 1 акції ( 1 голосуючої акції).

 

2.   Юридична особа – ТОВ "Компанія з управління активами "Сварог Ессет Менеджмент "Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Сьомий" (код ЄДРПОУ – 334991232, код ЄДРІСІ - 233821; адреса: 01901, м.Київ, вул.Госпітальна, 12-д), яка не була власником акцій емітента, придбала та стала власником 35 597 378 акцій (35597378 голосуючих акцій), що становить 23,9885 % статутного капіталу.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 Т.в.о.Голови Правлiння                             Кузьмінська С.О. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента:

Публiчне акцiонерне товариство "Черкасиобленерго"

2. Код за ЄДРПОУ: 22800735

3. Місцезнаходження: 18002 м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

4. Міжміський код, телефон та факс: 0472-36-02-69, 0472-36-02-63

5. Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:http://сherkasyoblenergo.com

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

За рішенням Наглядової ради товариства від 24.12.2015 року припинено повноваження членів правління ПАТ «Черкасиобленерго»:

1.Беспалова Олексія Олександровича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливіта посадові злочини не має. На посаду було обрано (призначено) за рішенням Наглядової ради Товариства 05.12.2014року. На посаді перебував 1 рік 19 днів.

2.Махнік Світлани Володимирівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано (призначено) за рішенням Наглядової ради Товариства 05.11.2014року. На посаді перебувала 1 рік 1 місяць 19 днів.

У відповідності до п.11.5 Статуту ПАТ "Черкасиобленерго" кількісний склад Правління разом з Головою Правління складає 7 осіб. За рішенням Наглядової ради товариства 24.12.2015 року обрано членами правління ПАТ «Черкасиобленерго»:

 

1.Пушняка Анатолія Васильовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - до 05.11.2017року включно (у відповідності до п.11.16 Статуту ПАТ "Черкасиобенерго"). Протягом останніх п'яти років займав посади: начальника відділу приєднання споживачів до електричнихмереж, заступника директора технічного Департаменту обслуговування мереж Управління з операційної діяльності ПАТ "Київобленерго"; начальника консультаційно-сервісного центру ПАТ "Чернігівобленерго". На даний час займає посаду директора технічного ПАТ "Черкасиобленерго".

2.Корчинського Віктора Валерійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - до 05.11.2017року включно (у відповідності до п.11.16 Статуту ПАТ "Черкасиобенерго"). Протягом останніх п'яти років займав посади: директора ТОВ "Будівельно-торгова компанія "Вольтком". На даний час займає посаду першого заступника голови правління ПАТ "Черкасиобленерго".

3.Гайворонську Наталію Петрівну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ "Про захист персональних даних". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу - до 05.11.2017року включно (у відповідності до п.11.16 Статуту ПАТ "Черкасиобенерго"). Протягом останніх п'яти років займала посади: головного бухгалтера ОКП "Компанія "Луганськвода", помічника голови правління ПАТ "Черкасиобленерго". На даний час займає посаду директора з економіки та фінансів ПАТ "Черкасиобленерго".

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

Т.в.о. Голови Правлiння

ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінська С.О.

 

25.12.2015р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Черкасиобленерго»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22800735

Місцезнаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Гоголя, 285

Міжміський код, телефон та факс емітента: (0472) 36-02-69, факс. (0472) 36-02-63

Електронна поштова адреса:kanc@obl.ck.energy.gov.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття – http://cherkasyoblenergo.com

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення:

За рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 3 від 17.04.2015 року) з 20.03.2015 року припинено повноваження

Карпенка Ігоря Олександровича – члена правління, який тимчасово здійснював повноваження Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго». Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду було обрано за рiшенням Наглядової ради товариства від 05.12.2014року. На посаді перебував з 08.12.2014року - 3 місяці 11 днів. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє.

 

За рішенням Наглядової ради товариства (протокол № 3 від 17.04.2015р.) призначено з 17.04.2015року особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління ПАТ «Черкасиобленерго», члена правління

Кузьмінську Світлану Олександрівну – посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних згідно до ЗУ «Про захист персональних даних». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу – до Загальних зборів акціонерів товариства. Протягом останніх п’яти років своєї діяльності займала посади: начальник відділу балансів і головний технолог з АСУ, заступник комерційного директора ТОВ «ЛЕО»; заступник директора комерційного з технічного забезпечення енергозбуту ПАТ «Черкасиобленерго».

У відповідності до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління обирається за рішенням Наглядової Ради.

Кількісний склад правління визначається Статутом ПАТ «Черкасиобленерго», у відповідності до Статуту члени правління призначаються Наглядовою радою товариства за поданням голови правління кандидатури для обрання їх до складу Правління.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

В.о. Голови Правлiння

ПАТ «Черкасиобленерго» Кузьмінська С.О.

 

 

20.04.2015р.

Закрыть