Заголовок сторінки

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДОКУМЕНТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ
відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

 

Вид інформації, документів та повідомлень Орієнтовна дата оприлюднення
Регулярна річна інформація До 30.04.2020року
Аудиторський висновок До 30.04.2020року
Річна фінансова звітність До 30.04.2020року
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів До 30.03.2020року
Закрыть