Електробезпека в побутових приміщеннях

Правильне користування електроенергією вдома, в сухих приміщеннях з дерев’яними підлогами практично виключає випадки ураження електричним струмом.

Однак через порушення правил користування електроприладами і апаратами, їх несвоєчасного ремонту і недбалого зберігання у побуті нерідко трапляються випадки електротравм.
Основною умовою безпечного користування електроенергією в побутових приміщеннях є справний стан ізоляції електропроводки, електроприладів і апаратів, запобіжних щитків, вимикачів, штепсельних розеток, лампових патронів і світильників, а також шнурів, за допомогою яких вмикаються електроприлади, телевізори та інші споживачі.
Заміна заводських запобіжників, навіть тимчасово, "жучками” може бути причиною нещасного випадку, пожежі. В домашній електромережі бувають іноді приховані дефекти. Наприклад, не дивлячись на те, що в квартирі відключені всі прилади і вимкнене освітлення, лічильник продовжує реєструвати проходження струму. Це свідчить про те, що в квартирній мережі порушена ізоляція.
Для уникнення пошкодження ізоляції проводів не дозволяється підвішувати їх на цвяхах чи інших предметах, перекручувати, закладати шнури за газові, водопровідні і опалювальні труби та батареї, вішати будь-що на провід, витягати за шнур штепсельну вилку з розетки, зафарбовувати і білити проводи і шнури.
У будинках, де квартирна електропроводка виконана захованим способом під штукатуркою, вбивання у довільних місцях стіни цвяхів і костилів, а також пробивання отворів і борозен можуть призвести до пошкодження захованої електропроводки і ураження електричним струмом.
Пошкоджені вимикачі, лампові патрони, штепсельні розетки, електроприлади і апарати надзвичайно небезпечно ремонтувати або замінювати під напругою. Перед ремонтом треба викрутити пробку або відключити автомат. Цю роботу краще виконувати людині, знайомій з правилами ремонту.
При користуванні переносними світильниками, приладами, електроінструментом або електроприводом швейної машини небезпечно одночасно торкатися батарей опалення, водопровідних труб і інших заземлених металоконструкцій, тому що при ушкодженні ізоляції електроприладу через тіло людини пройде небезпечний для організму струм.

Небезпека ураження струмом може виникнути також у таких випадках:

 • при користуванні електроприладами з порушеною ізоляцією, електроплитками з відкритою спіраллю, саморобними електропечами, електроводонагрівачами, при заповненні водою електрочайників, електрокавоварок чи електросамоварів, увімкнених в мережу;
 • при порушенні порядку ввімкнення приладу в електромережу, коли шнур спочатку приєднують до приладу, а потім - до мережі;
 • при застосуванні оголених кінців проводів замість штепсельних вилок;
 • якщо не виключена можливість доступу малих дітей до відкритих розеток і електроприладів.


Особливу обережність слід проявляти у сирих приміщеннях, у приміщеннях з земляними, цегельними і бетонними підлогами, які є добрими провідниками струму (підвали, ванні кімнати тощо). В таких приміщеннях не допускається встановлювати вимикачі і розетки, користуватися різними електронагрівальними приладами, електробритвами, пральними машинами, переносними світильниками, а також стаціонарними світильниками без спеціальної арматури (скляного ковпака).
Поза приміщенням, на відкритому повітрі, де під ногами знаходиться земля, дотик людини до оголених або погано ізольованих частин електропроводки призводить до електротравм. При користуванні поза приміщенням переносним електроінструментом, насосом для поливу необхідно суворо дотримуватись вказівок інструкції заводу - виготовача для даного виробу.
Слід знати, що побутові електроприлади (чайники, праски, плитки і т.п.) і переносні світильники (торшери, настільні лампи) призначені лише для користування в приміщеннях, тому застосування їх на відкритому повітрі може стати причиною нещасного випадку.
Статистика свідчить, що біля третини всіх випадків електротравматизму серед населення коїться через зіткнення людей з обірваними чи такими, що провисли, дротами. Необхідно знати, що небезпечно не лише торкатися, але й підходити ближче 5...8 м до лежачого на землі обірваного дроту повітряної лінії електромережі.


Не ризикуйте своїм життям та життям близьких краще довірити електромонтажні , ремонтні роботи професіоналам.

Закон України про енергетику

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про електроенергетику

Правопорушення в електроенергетиці тягне за собою встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність.

 Правопорушеннями в електроенергетиці є:

 • крадіжка електричної і теплової енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку;
 • пошкодження приладів обліку;
 • розкомплектування та пошкодження об'єктів електроенергетики, розкрадання майна цих об'єктів;
 • створення перешкод у здійсненні державного енергетичного нагляду та у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики;
 • порушення правил охорони електричних мереж;
 • порушення правил користування енергією;
 • насильницькі дії, які перешкоджають оперативному персоналу та посадовим особам об'єктів електроенергетики виконувати свої службові обов'язки;
 • незабезпечення енергією споживачів, що не допускають порушень своїх обов'язків перед енергопостачальниками.

 

Суб'єкти господарської діяльності (юридичні особи) несуть відповідальність за правопорушення в електроенергетиці:

 • за неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи України і споживання енергії, - штраф у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень чи приписів Національної комісії регулювання електроенергетики України, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та порушення умов ліцензій - штраф у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Національна комісія регулювання електроенергетики України, державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж, державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, за наявності порушень, передбачених цією статтею, видають у межах своєї компетенції суб'єктам господарської діяльності постанови про накладення штрафів за встановленою формою.

 • Оскарження дій щодо накладення штрафів провадиться у судовому порядку.
 • Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.
 • Санкції, передбачені частиною восьмою статті 24, частинами третьою, четвертою і п'ятою статті 26 та частиною третьою цієї статті, застосовуються в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Права споживачів електричної енергії

Споживачі електричної енергії мають право на:

 • підключення до електричної мережі у разі виконання правил користування електричною енергією;
 • вибір постачальника електричної енергії;
 • отримання інформації щодо якості електричної енергії, цін, порядку оплати, умов та режимів її споживання;
 • отримання електричної енергії, якісні характеристики якої визначені державними стандартами;
 • відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав, згідно з законодавством;
 • відшкодування витрат, пов'язаних з будівництвом (реконструкцією) ними мереж (споруд) згідно з технічними умовами, виданими підприємствами електроенергетики, у розмірі та у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Захист прав споживачів електричної енергії, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом України про енергетику , законами України "Про захист прав споживачів", "Про захист економічної конкуренції", "Про енергозбереження", іншими нормативно-правовими актами.

Обов'язки та відповідальність споживачів енергії

 • Споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.
 • Споживач енергії зобов'язаний додержуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії.
 • Безпечну експлуатацію енергетичних установок споживача та їх належний технічний стан забезпечує сам споживач.
 • Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії згідно із законодавством України. Правила користування електричною і тепловою енергією для населення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 • Споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.
 • У випадку перевищення договірної величини потужності споживачі (крім населення, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації державної і комунальної форм власності) сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом розрахункового періоду, та договірною величиною потужності.
 • Споживач, якому електрична енергія постачається енергопостачальником, що здійснює підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, зобов'язаний оплачувати її вартість виключно коштами шляхом їх перерахування на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника. У разі проведення споживачем розрахунків в інших формах та/або сплати коштів на інші рахунки такі кошти не враховуються як оплата спожитої електричної енергії.
 • За умови неповної оплати за спожиту електричну енергію споживач зобов'язаний обмежити власне електроспоживання до рівня екологічної броні або повністю його припинити в разі відсутності такої.
 • Споживач забезпечує безперешкодний доступ відповідальних представників енергопостачальника, підприємства, що здійснює передачу електричної енергії, до власних електричних установок для контролю за рівнем споживання електричної енергії, а також для виконання відключення та обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до електричних установок споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону.

Закрыть