Заголовок сторінки

Детальний опис розрахунку обсягу вартості спожитої електроенергії для побутових споживачів

За ініціативи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 591 внесено зміни та доповнення до Правил користування електричною енергією для населення (постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 із змінами) (далі - Правила).

Зміни до Правил 20 вересня 2016 року офіційно оприлюднені в «Офіційному віснику України» за № 72, ст. 2427 та Урядовому кур’єрі за № 176. Ці зміни набрали чинності з дня їх офіційного опублікування.

Зазначені зміни забезпечили споживачам право самостійно вибирати та купувати лічильники, зобов’язали електророзподільні підприємства за свій рахунок проводити первинну параметризацію цих лічильників, встановили чіткі терміни щодо встановлення таких лічильників, а саме, 3 дні у місті, 5 днів в сільській місцевості.

Крім того, цими змінами:

1. Удосконалено та конкретизовано процедуру укладення договору про користування електричною енергією, зокрема:

- визначено вичерпний перелік документів, за наявності яких укладається договір;

- передбачено варіативність подання документів – особисто, з довіреною особою або поштовим зв’язком за вибором споживача;

- встановлено конкретні строки на вчинення певних дій (відмова з обґрунтуванням або надання проекту договору);

- враховано особливості врегулювання взаємовідносин у разі необхідності використання електричної енергії за різними тарифними групами (побутові та не побутові потреби) та у разі встановлення електроустановок з виробництва електроенергії з альтернативних джерел в приватному домогосподарстві.

2. Конкретизовано технічні аспекти визначення потужності, яка має бути зазначена в договорі, у тому числі для випадків трифазного підключення.

3. Удосконалено та конкретизовано процедуру зміни споживача на об’єкті, у тому числі передбачено випадок врегулювання відносин за відсутності у споживача документів, що підтверджують право власності чи користування об’єктом на період оформлення спадщини.

4. Деталізовано процедуру улаштування обліку на об’єкті споживача, як перший раз, так і в подальшому за необхідності модернізації чи заміни лічильників, пов’язаних із вибором споживачем тризонного чи двозонного тарифу або улаштування обліку для забезпечення розрахунків за вироблену з альтернативних джерел електричну енергію. При цьому визначено, що:

- улаштування обліку є платною послугою, яку оплачує ініціатор її надання;

- в рахунок оплати послуги споживач має право передати ПАТ «Черкасиобленерго» придбаний споживачем на конкурентному ринку (у продавця чи виробника відповідних засобів вимірювальної техніки) лічильник;

- у вартість послуги не включається вартість первинної параметризації, яка має забезпечуватись ПАТ «Черкасиобленерго» за рахунок тарифу;

- ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечує правильну роботу обліку;

- збереження та схоронність вузла обліку забезпечує власник території, на якій це устаткування встановлено.

5. Деталізовано процедуру зняття засобів обліку та визначення показів на початок та кінець розрахункового періоду, яким є календарний місяць.

6. Конкретизовано порядок розрахунків за електричну енергію, зокрема вимоги до оформлення платіжних документів.

7. Удосконалено процедуру відключення за заборгованість, а саме:

- встановлено вимоги до попередження по відключенню та визначено за яких умов ПАТ «Черкасиобленерго» має право вручити попередження споживачу;

- визначено, що відключення не виконується у разі пред’явлення споживачем персоналу ПАТ «Черкасиобленерго», який прибув виконати відключення, документів про оплату спожитої електричної енергії.

8. Удосконалено процедуру відновлення електропостачання:

- скорочено строк поновлення для сільської місцевості з 7 до 5 робочих днів;

- встановлено, що якщо відключення відбувалось за заборгованість, то із споживача не стягуються кошти за повторне підключення (електропостачання поновлюється після погашення заборгованості).

9. Впроваджено перелік нових термінів та визначень з метою врегулювання зазначених вижче питань.

У відповідності з вимогами п.21 Правил передані побутовим споживачем та отримані у порядку, визначеному у договорі, та/або зняті електропостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Зняті споживачем чи отримані та/або зняті енергопостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів засобу обліку на перше число календарного місяця шляхом додавання (віднімання) середньодобового споживання, помноженого на кількість днів (діб) між датою зняття показів та першим числом календарного місяця.

Середньодобове споживання визначається виходячи з даних про покази засобу обліку, зафіксовані між двома послідовними зняттями, та кількості днів між цими зняттями показів.

Таким чином, починаючи з жовтня 2016 року, всім побутовим споживачам у яких показ засобу обліку не вважається даними на перше число календарного місяця, в тому числі побутовим споживачам, які в установленому законодавством порядку мають право на пільги, ПАТ «Черкасиобленерго» буде донараховувати «середньодобове споживання». В наступному розрахунковому періоді «середньодобове споживання» донараховане в минулому періоді буде коригуватися (зніматися).

Розглянемо приклад:

Розрахунковий місяць – вересень 2016 року (рисунок 1).

Попередній показ знятий 01.09.2016 - 100.

Поточний показ знятий 25.09.2016 - 560.

Середньодобове споживання становить - 19,17 кВт∙год.

Кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступногокалендарного місяця – 6 днів.

Використання електроенергії на 01.10.2016 вираховується шляхом додавання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступногокалендарного місяця, та становить – 115 кВт.год.

Споживання електроенергії за вереснь 2016 року всього становить:

460 + 115 = 575 кВт∙год.

Вартість електроенергії становить - 684,15 грн., в тому числі:

1 блок – 100 кВт.год. х 0,714 грн. = 71,40 грн.

2 блок – 475 кВт.год. х 1,29 грн. = 612,75 грн.

Розрахунковий місяць – жовтень 2016 року (рисунок 1).

Знімаємо донарахування електроенергії за вересень 2016 року – 115 кВт.год.:

2 блок – 115 кВт.год. х 1,29 грн. = 148,35 грн.

Попередній показ знятий 25.09.2016 - 560.

Поточний показ знятий 25.10.2016 - 1900.

Середньодобове споживання становить - 44,67 кВт∙год.

Кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступногокалендарного місяця – 7днів.

Використання електроенергії на 01.11.2016 вираховується шляхом додавання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів між датою зняття показів та першим числом календарного місяця, та становить – 313 кВт.год.

Споживання електроенергії за жовтень 2016 року всього становить:

1340+313=1653-115=1538 кВт∙год.

Вартість електроенергії становить - 2292,86 грн., в тому числі:

1 блок – 100 кВт.год. х 0,714 грн. = 71,40 грн.

2 блок – 385 кВт.год. х 1,29 грн. = 496,65 грн.

3 блок – 1053 кВт.год. х 1,638 грн.= 1724,81 грн.

 

Детальний опис розрахунку обсягу вартості спожитої електроенергії для побутових споживачів

 


Рисунок 1 . Схема розрахунку побутового споживача за жовтень 2016 року.

 


Рахунок на оплату за електроенергію за вересень 2016 року

Детальний опис розрахунку обсягу вартості спожитої електроенергії для побутових споживачів

 

 Рахунок на оплату за електроенергію за жовтень 2016 року 

Детальний опис розрахунку обсягу вартості спожитої електроенергії для побутових споживачів

Щодо зниження споживання електричної енергії

З метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України, забезпечення надійної роботи об’єктів електроенергетики з виробництва і постачання електричної енергії, а також дотриманням встановлених завдань по граничному споживанню електричної енергії та величини потужності по Черкаській області, ПАТ «Черкасиобленерго» закликає своїх Споживачів розробити перелік заходів щодо зниження електроспоживання в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.

Ці заходи мають здійснюватися шляхом розвантаження (для промислових споживачів – з можливістю переходу на нічну зміну) пікових денних та вечірніх годин максимуму навантаження енергосистеми Черкаського регіону.

Щоб розвантажити електричні мережі під час пікових навантажень, юридичні споживачі можуть:

-самостійно знизити споживання електроенергії;

-відкоригувати графік роботи підприємства;

-знизити навантаження від освітлення, теплових завіс, рекламних конструкцій тощо;

-знизити навантаження від енергоємного обладнання.

В умовах складної ситуації на енергетичному ринку України, ПАТ «Черкасиобленерго» просить Споживачів із розумінням поставитися до зазначених заходів, у разі невиконання яких можуть виникнути критичні наслідки для всіх споживачів як Черкаської області так і України в цілому.


Щодо методів економії електроенергії

Поради щодо зменшення споживання електроенергії в побуті

1.Вибираючи нові побутові прилади слід обов’язково з’ясовувати їхній клас енергоефективності. При порівнянні і прийнятті рішення щодо їх придбання – перевагу слід надавати приладам з вищим класом енергоефективності. Прилад, який на момент покупки коштує дещо дорожче і має вищий клас енергоефективності, в цілому, за свій «життєвий цикл» менше використає електричної енергії ніж аналогічний йому за своїми характеристиками, але з нижчим класом енергоефективності. Враховуючи це, радимо Вам порахувати, принаймі, хоча б річну вартість спожитої ними електроенергії, а потім порівняти ці цифри між собою та співставити з різницею у вартості.

2.Побутові прилади які перетворюють електричну енергію в теплову (праски тощо) бажано вибирати із функціями таймерів чи функціями які забезпечують його вимкнення під час перерв у використанні а також мають можливість регулювати потужність нагрівання.

3.При можливості, намагайтеся від’єднувати від електричної мережі електричні прилади, оскільки в черговому режимі вони теж споживають електроенергію. Крім цього, від’єднуючи їх від електричної мережі Ви знижуєте ризик пожеж внаслідок їх внутрішніх пошкоджень, враховуючи якість і надійність з якою, деякі із них, вироблені.

4.При нагріванні за допомогою електроприладів (електрочайники, мікрохвильові пічки тощо) беріть тільки необхідну для нагріву масу продукту.

5.Вчасно розморожуйте морозильні камери побутових холодильників, оскільки лід та сніг на теплообміннику (охолоджувачі) значно погіршує теплообмін між ним та повітрям холодильної камери внаслідок чого тривалість роботи компресора буде значно більшою – а, відповідно, і витрати електроенергії на його роботу.

6.Власникам електроплит рекомендуємо завчасно (як правило 10-20 хвилин) вимикати електроплиту до завершення часу повної готовності страв. При можливості, використовуйте один нагрівальний елемент для приготуванні їжї (на час підсмаження інших інгредієнтів просто відставте бульйон, а не вмикайте інший нагрівач).

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ! Тарифи на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно (4-й етап)

26 лютого 2015 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), згідно з Постановою № 220 затвердила поетапне підвищення тарифів на електроенергію для населення з 01 квітня 2015 року. Підвищення тарифів національний регулятор розбив на 5 етапів: 1 квітня 2015 – 31 серпня 2015, 1 вересня 2015 – 29 лютого 2016, 1 березня 2016 – 31 серпня 2016, 1 вересня 2016 – 28 лютого 2017, з 1 березня 2017.

 

Тарифи на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно (4-й етап)

Категорії споживачів

Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год

без податку на додану вартість

податок на додану вартість

з податком на додану вартість

1. Електроенергія, що відпускається:

 

 

 

1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами):

 

 

 

за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

59,5

11,9

71,4

за обсяг, спожитий понад 100 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

107,5

21,5

129

за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць

136,5

27,3

163,8

1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами):

за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

59,5

11,9

71,4

за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

107,5

21,5

129

за обсяг, спожитий понад 600 кВт∙год електроенергії на місяць

136,5

27,3

163,8

1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості):

1.3.1. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

59,5

11,9

71,4

за обсяг, спожитий понад 3600кВт∙год електроенергії на місяць

136,5

27,3

163,8

1.3.2. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2

1.4. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості):

1.4.1. У період з 01 жовтня 2016 року по 28 лютого 2017 року (включно):

за обсяг, спожитий до 3600кВт∙год електроенергії на місяць (включно)

59,5

11,9

71,4

за обсяг, спожитий понад 3600кВт∙год електроенергії на місяць

136,5

27,3

163,8

1.4.2. У період з 01 вересня 2016 року по 30 вересня 2016 року (включно) відповідно до підпунктів 1.1 та 1.2

1.5. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії

59,5

11,9

71,4

1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків

107,5

21,5

129

1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

59,5

11,9

71,4

 

Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).

Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 107,5 коп. за 1 кВт·год (без податку на додану вартість).

Відповідно до пункту 21 Правил користування електричної енергії для населення просимо уточнити покази Вашого лічильника електроенергії станом на 01.09.2016, шляхом звернення в абонентський відділ РЕМ або в Кол-центр ПАТ «Черкасиобленерго» за тел. (0472) 33-87-87 (ЦІЛОДОБОВО) та E-mail: callcenter@obl.ck.energy.gov.ua

Закрыть