До уваги споживачів! Щодо оплати за спожиту електричну енергію без додаткових комісій.

Шановні споживачі!

З метою зменшення фінансового навантаження на населення, ПАТ «Черкасиобленерго» в даний час має укладені договори з ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Банк Восток» на приймання коштів від фізичних осіб через каси банків, де населення може здійснювати оплату за спожиту електричну енергію без додаткових комісій. Відповідно укладених договорів, комісію оплачує енергопостачальна компанія.

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Відповідно до інформації, викладеної в листі Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 19.12.2016 №13675/17.2.1/7-16 повідомляємо наступне.

1.Постановою НКРЕКП від 24 листопада 2016 року №2021 «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 березня 2010 року №218», було внесено зміни до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 березня 2010 року №218 «Про затвердження тарифів на електричну енергію для дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія», релігійних організацій та міського електричного транспорту», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 березня 2010 року за №241/17536 (із змінами), якою в свою чергу було встановлено окремий (пільговий) тариф на електричну енергію для міського електричного транспорту, шляхом виключення із зазначеної категорії споживачів електричної енергії категорії «міський електричний транспорт».

Зазначені зміни призведуть до того, що з 01 січня 2017 року відпуск електричної енергії для міського електричного транспорту здійснюватиметься за роздрібними тарифами відповідного класу напруги.


2.Постановою НКРЕКП від 15 грудня 2016 року №2210 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України», було визнано такою, що втратила чинність, постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 жовтня 2004 року №1030 «Про Порядок диференціювання за годинами доби тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів», якою було установлено, що розрахунки за електричну енергію, яка відпускається на потреби зовнішнього освітлення населених пунктів, здійснюється за єдиним роздрібним тарифом відповідного класу напруги із застосуванням коефіцієнта 0,6 у межах зон доби.

Зазначені зміни призведуть до того, що з 01 січня 2017 року відпуск електричної енергії для потреб зовнішнього освітлення населених пунктів здійснюватиметься за роздрібними тарифами відповідного класу напруги.

ПАМ’ЯТКА СПОЖИВАЧАМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ !

За ініціативи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 591 внесено зміни та доповнення до Правил користування електричною енергією для населення (постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 із змінами) (далі - Правила).

Зміни до Правил 20 вересня 2016 року офіційно оприлюднені в «Офіційному віснику України» за № 72, ст. 2427 та Урядовому кур’єрі за № 176. Ці зміни набрали чинності з дня їх офіційного опублікування.

У відповідності з вимогами п.21 Правил передані побутовим споживачем та отримані у порядку, визначеному у договорі, та/або зняті електропостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Зняті споживачем чи отримані та/або зняті енергопостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів засобу обліку на перше число календарного місяця шляхом додавання (віднімання) середньодобового споживання, помноженого на кількість днів (діб) між датою зняття показів та першим числом календарного місяця.

Середньодобове споживання визначається виходячи з даних про покази засобу обліку, зафіксовані між двома послідовними зняттями, та кількості днів між цими зняттями показів.

Таким чином, починаючи з жовтня 2016 року, всім побутовим споживачам у яких показ засобу обліку не вважається даними на перше число календарного місяця, в тому числі побутовим споживачам, які в установленому законодавством порядку мають право на пільги, ПАТ «Черкасиобленерго» буде донараховувати «середньодобове споживання». В наступному розрахунковому періоді «середньодобове споживання» донараховане в минулому періоді буде коригуватися (зніматися).


 

Розглянемо приклад:

Розрахунковий місяць – жовтень 2016 року (рисунок 1).

Попередній показ знятий 01.10.2016 - 100.

Поточний показ знятий 25.10.2016 - 560.

Середньодобове споживання становить - 19,17 кВт∙год.

Кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступного календарного місяця – 6 днів. Використання електроенергії на 01.11.2016 вираховується шляхом додавання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступногокалендарного місяця, та становить – 115 кВт·год. Споживання електроенергії за жовтень 2016 року всього становить:

460 + 115 = 575 кВт∙год.

Вартість електроенергії становить - 684,15 грн., в тому числі:

1 блок – 100 кВт∙год. х 0,714 грн. = 71,40 грн.

2 блок – 475 кВт∙год. х 1,29 грн. = 612,75 грн.

 

Розрахунковий місяць – листопад 2016 року (рисунок 1).

Знімаємо донарахування електроенергії за жовтень 2016 року – 115 кВт.год.: 2 блок – 115 кВт.год. х 1,29 грн. = 148,35 грн.

Попередній показ знятий 25.10.2016 - 560.

Поточний показ знятий 25.11.2016 - 1900.

Середньодобове споживання становить – 43,23 кВт∙год.

Кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступного календарного місяця – 5 днів. Використання електроенергії на 01.12.2016 вираховується шляхом додавання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів між датою зняття показів та першим числом календарного місяця, та становить – 216 кВт·год.Споживання електроенергії за листопад 2016 року всього становить:

1340+216=1556-115=1441 кВт∙год.

Вартість електроенергії становить – 2133,98 грн., в тому числі:

1 блок – 100 кВт·год. х 0,714 грн. = 71,40 грн.

2 блок – 385 кВт·год. х 1,29 грн. = 496,65 грн.

3 блок – 956 кВт·год. х 1,638 грн.= 1565,93 грн.
 
Рисунок 1 . Схема розрахунку побутового споживача за жовтень, листопад 2016 року.
 
 
 
Рахунок на оплату за електроенергію за жовтень 2016 року

 Рахунок на оплату за електроенергію за листопад 2016 року


Детальний опис розрахунку обсягу вартості спожитої електроенергії для побутових споживачів

За ініціативи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 591 внесено зміни та доповнення до Правил користування електричною енергією для населення (постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 із змінами) (далі - Правила).

Зміни до Правил 20 вересня 2016 року офіційно оприлюднені в «Офіційному віснику України» за № 72, ст. 2427 та Урядовому кур’єрі за № 176. Ці зміни набрали чинності з дня їх офіційного опублікування.

Зазначені зміни забезпечили споживачам право самостійно вибирати та купувати лічильники, зобов’язали електророзподільні підприємства за свій рахунок проводити первинну параметризацію цих лічильників, встановили чіткі терміни щодо встановлення таких лічильників, а саме, 3 дні у місті, 5 днів в сільській місцевості.

Крім того, цими змінами:

1. Удосконалено та конкретизовано процедуру укладення договору про користування електричною енергією, зокрема:

- визначено вичерпний перелік документів, за наявності яких укладається договір;

- передбачено варіативність подання документів – особисто, з довіреною особою або поштовим зв’язком за вибором споживача;

- встановлено конкретні строки на вчинення певних дій (відмова з обґрунтуванням або надання проекту договору);

- враховано особливості врегулювання взаємовідносин у разі необхідності використання електричної енергії за різними тарифними групами (побутові та не побутові потреби) та у разі встановлення електроустановок з виробництва електроенергії з альтернативних джерел в приватному домогосподарстві.

2. Конкретизовано технічні аспекти визначення потужності, яка має бути зазначена в договорі, у тому числі для випадків трифазного підключення.

3. Удосконалено та конкретизовано процедуру зміни споживача на об’єкті, у тому числі передбачено випадок врегулювання відносин за відсутності у споживача документів, що підтверджують право власності чи користування об’єктом на період оформлення спадщини.

4. Деталізовано процедуру улаштування обліку на об’єкті споживача, як перший раз, так і в подальшому за необхідності модернізації чи заміни лічильників, пов’язаних із вибором споживачем тризонного чи двозонного тарифу або улаштування обліку для забезпечення розрахунків за вироблену з альтернативних джерел електричну енергію. При цьому визначено, що:

- улаштування обліку є платною послугою, яку оплачує ініціатор її надання;

- в рахунок оплати послуги споживач має право передати ПАТ «Черкасиобленерго» придбаний споживачем на конкурентному ринку (у продавця чи виробника відповідних засобів вимірювальної техніки) лічильник;

- у вартість послуги не включається вартість первинної параметризації, яка має забезпечуватись ПАТ «Черкасиобленерго» за рахунок тарифу;

- ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечує правильну роботу обліку;

- збереження та схоронність вузла обліку забезпечує власник території, на якій це устаткування встановлено.

5. Деталізовано процедуру зняття засобів обліку та визначення показів на початок та кінець розрахункового періоду, яким є календарний місяць.

6. Конкретизовано порядок розрахунків за електричну енергію, зокрема вимоги до оформлення платіжних документів.

7. Удосконалено процедуру відключення за заборгованість, а саме:

- встановлено вимоги до попередження по відключенню та визначено за яких умов ПАТ «Черкасиобленерго» має право вручити попередження споживачу;

- визначено, що відключення не виконується у разі пред’явлення споживачем персоналу ПАТ «Черкасиобленерго», який прибув виконати відключення, документів про оплату спожитої електричної енергії.

8. Удосконалено процедуру відновлення електропостачання:

- скорочено строк поновлення для сільської місцевості з 7 до 5 робочих днів;

- встановлено, що якщо відключення відбувалось за заборгованість, то із споживача не стягуються кошти за повторне підключення (електропостачання поновлюється після погашення заборгованості).

9. Впроваджено перелік нових термінів та визначень з метою врегулювання зазначених вижче питань.

У відповідності з вимогами п.21 Правил передані побутовим споживачем та отримані у порядку, визначеному у договорі, та/або зняті електропостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку протягом періоду, що починається за два робочі дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій робочий день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на перше число календарного місяця.

Зняті споживачем чи отримані та/або зняті енергопостачальником (електророзподільним підприємством) дані про покази засобу обліку в інший день вважаються вихідними даними для визначення показів засобу обліку на перше число календарного місяця шляхом додавання (віднімання) середньодобового споживання, помноженого на кількість днів (діб) між датою зняття показів та першим числом календарного місяця.

Середньодобове споживання визначається виходячи з даних про покази засобу обліку, зафіксовані між двома послідовними зняттями, та кількості днів між цими зняттями показів.

Таким чином, починаючи з жовтня 2016 року, всім побутовим споживачам у яких показ засобу обліку не вважається даними на перше число календарного місяця, в тому числі побутовим споживачам, які в установленому законодавством порядку мають право на пільги, ПАТ «Черкасиобленерго» буде донараховувати «середньодобове споживання». В наступному розрахунковому періоді «середньодобове споживання» донараховане в минулому періоді буде коригуватися (зніматися).

Розглянемо приклад:

Розрахунковий місяць – вересень 2016 року (рисунок 1).

Попередній показ знятий 01.09.2016 - 100.

Поточний показ знятий 25.09.2016 - 560.

Середньодобове споживання становить - 19,17 кВт∙год.

Кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступногокалендарного місяця – 6 днів.

Використання електроенергії на 01.10.2016 вираховується шляхом додавання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступногокалендарного місяця, та становить – 115 кВт.год.

Споживання електроенергії за вереснь 2016 року всього становить:

460 + 115 = 575 кВт∙год.

Вартість електроенергії становить - 684,15 грн., в тому числі:

1 блок – 100 кВт.год. х 0,714 грн. = 71,40 грн.

2 блок – 475 кВт.год. х 1,29 грн. = 612,75 грн.

Розрахунковий місяць – жовтень 2016 року (рисунок 1).

Знімаємо донарахування електроенергії за вересень 2016 року – 115 кВт.год.:

2 блок – 115 кВт.год. х 1,29 грн. = 148,35 грн.

Попередній показ знятий 25.09.2016 - 560.

Поточний показ знятий 25.10.2016 - 1900.

Середньодобове споживання становить - 44,67 кВт∙год.

Кількість днів між датою зняття показів та першим числом наступногокалендарного місяця – 7днів.

Використання електроенергії на 01.11.2016 вираховується шляхом додавання середньодобового споживання, помноженого на кількість днів між датою зняття показів та першим числом календарного місяця, та становить – 313 кВт.год.

Споживання електроенергії за жовтень 2016 року всього становить:

1340+313=1653-115=1538 кВт∙год.

Вартість електроенергії становить - 2292,86 грн., в тому числі:

1 блок – 100 кВт.год. х 0,714 грн. = 71,40 грн.

2 блок – 385 кВт.год. х 1,29 грн. = 496,65 грн.

3 блок – 1053 кВт.год. х 1,638 грн.= 1724,81 грн.

 

 


Рисунок 1 . Схема розрахунку побутового споживача за жовтень 2016 року.

 


Рахунок на оплату за електроенергію за вересень 2016 року

 

 Рахунок на оплату за електроенергію за жовтень 2016 року 


Щодо зниження споживання електричної енергії

З метою запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України, забезпечення надійної роботи об’єктів електроенергетики з виробництва і постачання електричної енергії, а також дотриманням встановлених завдань по граничному споживанню електричної енергії та величини потужності по Черкаській області, ПАТ «Черкасиобленерго» закликає своїх Споживачів розробити перелік заходів щодо зниження електроспоживання в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.

Ці заходи мають здійснюватися шляхом розвантаження (для промислових споживачів – з можливістю переходу на нічну зміну) пікових денних та вечірніх годин максимуму навантаження енергосистеми Черкаського регіону.

Щоб розвантажити електричні мережі під час пікових навантажень, юридичні споживачі можуть:

-самостійно знизити споживання електроенергії;

-відкоригувати графік роботи підприємства;

-знизити навантаження від освітлення, теплових завіс, рекламних конструкцій тощо;

-знизити навантаження від енергоємного обладнання.

В умовах складної ситуації на енергетичному ринку України, ПАТ «Черкасиобленерго» просить Споживачів із розумінням поставитися до зазначених заходів, у разі невиконання яких можуть виникнути критичні наслідки для всіх споживачів як Черкаської області так і України в цілому.


Закрыть