Заголовок сторінки

Садові товариства створюються відповідно до вимог Закону України «Про об’єднання громадян», і визначаються, як добровільне об’єднання громадян для організації колективного саду та городництва, які зареєстровані в органах державної влади і мають статус юридичної особи. Такі товариства діють на підставі статуту (положення), набувають права власності на кошти та інше майно, набуте від вступних та членських внесків.

Електрична енергія продається юридичною особою – постачальником електричної енергії іншій юридичній особі – зокрема садовому товариству на межі балансової належності електричних мереж зазначених суб’єктів взаємовідносин. Відносини між юридичними особами – споживачем та постачальником електричної енергії регламентуються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.06.96 №28 у редакції постанови НКРЕ від 4 лютого 2010 року №105 (далі – Правила).

Для розрахунків за спожиту електричну енергію між енергопостачальником та садовим товариством, укладається договір про постачання електричної енергії, умовами якого передбачаються розрахунки за загальним лічильником електричної енергії. Товариство має власні електричні мережі і розподільчі пристрої, які є колективною власністю і мають утримуватись за рахунок усіх членів садівничого товариства.

Відповідно до Правил на споживача покладено обов’язок оплачувати обсяги електричної енергії, а також здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та погоджених споживачем актів про порушення Правил та умов договору. Таким чином, обов’язок з оплати електричної енергії, яку постачає постачальник електричної енергії для потреб садового товариства, несе садівниче товариство в особі правління товариства або уповноваженої загальними зборами товариства особи, тощо (відповідно до статуту садового товариства).

Згідно п. 2.1 Постанови НКРЕ від 23.04.2012 року за № 498 «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію» (далі Порядок) встановлено, що «До категорії населення відносяться фізичні особи (громадяни), які споживають електричну енергію для власних побутових потреб у житлових будинках, квартирах, гуртожитках; для потреб особистих підсобних господарств, присадибних і садових ділянок, дач; для освітлення особистих гаражів та боксів».

Садове товариство відноситься до категорії «населення».

Тарифи на електричну енергію для населення встановлені та затверджені Постановою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі НКРЕ) №497 від 23.04.2012 року (зі змінами). Пунктом 2 Постанови зазначено «Електроенергія, що відпускається населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків відпускається за тарифом 36,48 коп. за 1кВт*год (в тому числі ПДВ 6,08 коп.)».

Відповідно до положень пункту 1.2 ПКЕЕ, населений пункт - юридична особа-споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту.

Згідно із пунктом 12.3 ПКЕЕ населений пункт на підставі договору про постачання електричної енергії здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з метою її подальшого використання споживачами населеного пункту для задоволення комунально-побутових потреб споживачів населеного пункту, для технічних цілей та інших потреб населеного пункту. За обсяг закупленої електричної енергії з постачальником електричної енергії розраховується населений пункт відповідно до умов договору.

Так, пунктом 12.4 ПКЕЕ встановлено, що закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за неї, умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту регулюються установчими документами населеного пункту та/або укладеними у встановленому законодавством порядку договорами між споживачами населеного пункту та населеним пунктом щодо обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту.

Крім того, звертаємо увагу членів садових товариств (далі - СТ) на той факт, що загальний прилад обліку, встановлений на межі балансової належності між енергопостачальником та СТ, крім електричної енергії, спожитої усіма членами СТ, враховує витрати електричної енергії в елементах мереж (нагрів елементів мереж, контактних з'єднань тощо), споживання електричної енергії на загальні потреби СТ (освітлення вулиць, роботу насосів, електроспоживання контори тощо), а також безоблікове споживання електричної енергії окремими членами СТ. Таким чином, сумарне споживання за показами індивідуальних лічильників окремих членів СТ завжди буде меншим від споживання, зафіксованого загальним приладом обліку. Оскільки СТ має розраховуватися за загальним приладом обліку, згадана різниця розподіляється між членами СТ. Порядок розподілу знаходиться у виключній компетенції СТ (відповідно до Статуту).

Таким чином, садове товариство (населений пункт) є споживачем електроенергії - юридичною особою, що закуповує електричну енергію для забезпечення потреб електроустановок всього товариства (населеного пункту), зокрема для забезпечення електричною енергією членів садового товариства (споживачів населеного пункту).

При цьому всі питання щодо умов використання електричної енергії членами СТ та розрахунків за неї регулюються установчими документами товариства.

Додатково повідомляємо, що особливості постачання електричної енергії для населених пунктів визначені розділом 12 ПКЕЕ.
Закрыть