Заголовок сторінки

Прямуючи у будь-якому напрямку шляхами Черкащини, ми неодмінно побачимо рівні ряди електроопор що біжать за горизонт. А сходяться вони до підстанцій, де концентрується велика сила, яка приводить в дію все, що оточує нас і вдома, і на роботі, і в дорозі. Навряд чи можливо сьогодні уявити хоч одну галузь народного господарства без електроенергетики. Невидима сила нині полегшує працю людей, служить технічному прогресу.
МІСІЯ ПАТ «Черкасиобленерго» полягає в сприянні стійкому розвитку економіки регіону, підвищенню якості життя населення у всіх регіонах присутності Товариства за рахунок забезпечення надійного та безперебійного енергопостачання, задоволення зростаючого попиту на електроенергію та застосування інноваційних технологій в сфері енергоефективності і експлуатації електричних мереж. Максимально повне, ефективне та безпечне задоволення потреб споживачів електричною енергією.МЕТА ТА СТРАТЕГІЇ: Управління та реформування енергетичного комплексу м. Черкаси та Черкаської області;Підвищення надійності енергопостачання споживачів;Бути надійним партнером на ринку електроенергетики;Турбота і задоволення найвищих вимог клієнтів;Досягнення прибутку для задоволення економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників Товариства в умовах функціонування єдиної енергосистеми України;Впровадження передових технологій, вдосконалення бізнес-процесів, використання найкращого із досвіду, накопиченого столітньою історією енергетики. ПАТ «Черкасиобленерго» здійснює передачу та постачання електричної енергії за регульованим тарифом електромережами 150-0,4 кВ споживачам Черкаської області. Площа ліцензованої діяльності становить 20,9 тис кв. км. ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечує енергопо­стачання 631530 споживачів, в тому числі 616177 побутових. Товариством експлуатується 39 трансформаторних підстанцій напругою 110 – 154 кВ, 136 підстанції напругою 35 кВ, загальна потужність трансформаторних підстанцій напругою 35-154 кВ складає 2326,9 МВА. Також знаходяться в експлуатації 8885 трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів напругою 6-35/0,4 кВ, загальною потужністю 1698,8 МВА.

Загальна протяжність повітряних ліній електропередачі напругою 0,4- 154 кВ складає 29231,1 км, кабельних ліній напругою 0,4 - 110кВ – 1951,31 км. Обсяг електричних мереж складає 169,63 тис. умовних одиниць.

Штатна чисельність ПАТ "Черкасиобленерго" - 3955 осіб. До складу ПАТ «Черкасиобленерго» входять: Уманські енергетичні мережі, ВП «Черкасиенергоремонт», 21 район електричних мереж, навчально-курсовий комбінат.

Товариство приділяє значну увагу роботі з кадрами. У створеному в 2002 році навчально-курсовому комбінаті за робочими навчальними програмами навчаються працівники Товариства за 13 спеціальностями. Крім навчання робітників в навчально-курсовому комбінаті проводяться тренажерна підготовка оперативних працівників та цільові курси по підвищенню кваліфікації керівників та фахівців Товариства.

ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Відповідальність: Енергетика складна та життєво необхідна галузь, яка потребує найвищого рівня професійності та відповідальності, де не має права на помилку. Повністю усвідомлюючи свій рівень відповідальності за нормальне функціонування господарства міста та області, за життя та комфорт понад мільйону людей –чотирьохтисячний колектив високо кваліфікаційно та патріотично щоденно виконує свої професійні обов’язки. Ця відповідальність є ключовим стимулом, мотивацією та натхненням ефективної роботи ПАТ «Черкасиобленерго». Орієнтація на споживача: Цілодобова фахова підтримка клієнтів, якісна та оперативна обробка інформації щодо звернень споживачів, моніторинг актуальних питань та затребуваної інформації з метою розробки заходів покращення якості обслуговування споживачів та розвитку клієнт орієнтованого підходу; реалізація проектів щодо спрощення алгоритму розрахунків за електроенергію, надання можливості замовлення ряду послуг споживачами, які надає ПАТ «Черкасиобленерго» - короткий але неповний перелік сервісів, які допомагають клієнтам відчувати себе найвищою цінністю та орієнтиром діяльності компанії.

Розвиток, якість та ефективність: високі професійні вимоги, систематичне навчання та підвищення кваліфікації працівників товариства, застосування передових технологій та модернізації бізнес-процесів та обладнання, орієнтація на сучасні вимоги та задачі, які постають перед енергопостачальною компанією - надихають та стимулюють на пошук, розвиток та реалізацію найбільш ефективних шляхів стратегії та якісної діяльності компанії.

Відкритість – клієнторієнтований підхід та політика покращення якості обслуговування реалізуються шляхом висвітлення та прозорого відображення діяльності ПАТ «Черкасиобленерго», належного позиціювання на ринку енергопостачальних послуг, надання споживачам, партнерам, ЗМІ корисної актуальної інформації щодо діяльності товариства ПАТ «Черкасиобленерго».

ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

Згідно з ліцензіями, виданими Національною комісією регулювання електроенергетики України, Товариство здійснює передачу та постачання електричної енергії за регульованим тарифом електромережами напругою 150-0,4 кВ споживачам Черкаської області.

Головним пріоритетом роботи Товариства є підвищення рівня обслуговування споживачів електричної енергії, покращення якості енергозабезпечення об’єктів, зниження технологічних витрат та забезпечення 100% розрахунків споживачів за спожиту електричну енергію.

Перелік додаткових робіт (послуг), які належать до компетенції Товариства*:

- Видача технічних умов (ТУ) та погодження технічної документації на відповідність наданим технічним умовам та чинним нормативно-правовим актам 

- Підключення та /або відключення електроустановок

- Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні електромереж

- Надання інформаційних послуг постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом

- Позачергова технічна перевірка правильності роботи засобу обліку.

*Згідно Постанови НКРЕ від 25.12.2008 №1522 «Про затвердження Методики розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мережліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю».

 Ліцензовані види діяльності: - Господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури.

- Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням професійної освіти та рівні кваліфікаційних вимог до професійного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації

- Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

Інші, крім ліцензованих, види діяльності*:

- Транспортні послуги

- Послуги електролабораторії

- Метрологічні послуги

- Будівельно-монтажні роботи

- Проектні роботи

- Ремонту та обслуговування електроустановок споживачів

- Ремонт лічильників

* Згідно витягу з протоколу №46 відкритого засідання НКРЕ України 09.11.2006 р.

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТОВАРИСТВА

- Технічний розвиток;

- Модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання;

- Заходи по зниженню та недопущенню понаднормативних витрат;

- Розвиток систем зв’язку і телекомунікацій, інформаційних технологій.

Реалізація напрямків розвитку передбачає:

- Управління якістю на всіх рівнях діяльності Товариства;

- Відновлення основних виробничих фондів шляхом технічного переоснащення устаткування;

- Забезпечення надійної, безпечної та безаварійної експлуатації електричних мереж та обладнання;

- Дотримання договірних зо­бов’я­зань електропостачання споживачів;

- Підвищення якості послуг з електропостачання;

- Гарантії інвестиційної привабливості Товариства;

- Формування позитивної громадської думки через реалізацію Стратегії інформаційної політики. 

Закрыть