Заголовок сторінки

Споживач електричної енергіїфізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання.
Малий непобутовий споживач – споживач, який купує електричну енергію для власного споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. (Також, на термін два роки (по 31.12.2020) до поняття малий непобутовий споживач відносяться (мають право на універсальну послугу) бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та інші споживачі, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт).
Договір про надання послуг з розподілу електроенергіїдомовленість сторін про доступ до системи розподілу, яка укладається між ОСР, що здійснює розподіл електроенергії на території ліцензованої діяльності, та Користувачем (в тому числі споживач і постачальник).
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО РОЗПОДІЛ
  Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Користувач повинен подати ОСР письмову заяву (особисто, засобами поштового або електронного зв’язку) та документи, визначені цим Кодексом, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії.
До заяви додаються відповідні документи - ЗАВАНТАЖИТИ 
  Після опрацювання заяви і перевірки повноти документів ОСР готує проект договору про розподіл із відповідними додатками  та  надає замовнику два примірника договору.
Заявник не пізніше 20 календарних днів з дати отримання повинен повернути ОСР підписаний договір про надання послуг з розподілу електричної енергії із поданням окремої заяви.
  Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально підтверджене споживання електричної енергії.
  
Закрыть