Заголовок сторінки

Обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2020 рік

ДО УВАГИ НЕПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

Відповідно до абзацу 1 п.2.4.3. Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018р. № 312 (із змінами) (далі - ПРРЕЕ) та Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (далі - Договір), відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році (на 2020 рік) з помісячним розподілом подаються всіма споживачами (крім побутових) оператору системи розподілу (ПАТ "Черкасиобленерго") у термін, обумовлений договором, у порядку, встановленому Кодексом систем розподілу.

Згідно з п.3 Додатку №10 до Договору відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2020 рік всі всі споживачі (крім побутових) повинні надати до відокремлених структурних підрозділів ПАТ "Черкасиобленерго" до 01 листопада 2019 року.

Обсяги очікуваного споживання повинні об’єктивно відображати прогнозоване споживання електроенергії або бути максимально наближеними до фактичних обсягів споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року (абзац 3 п.2.4.3. ПРРЕЕ).

Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2020 рік споживачі надають згідно форми на фірмовому бланку підприємства з вихідним номером та датою за підписом керівника підприємства. У разі відсутності фірмового бланку, підпис керівника підкріпити печаткою. Також розбірливо повинно бути прописано прізвище керівника та ініціали.

Відповідно до п. 2.4.1 ПРРЕЕ, споживання електричної енергії всіма споживачами здійснюється відповідно до режимів, визначених з урахуванням вимог Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та передбачених відповідними договорами споживачів про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Розмір очікуваного споживання електричної енергії визначається та вказується для кожного об'єкту і всього по об'єктах, з помісячним розподілом та всього на рік.

Кількість та назви об'єктів повинні відповідати Додатку №2 "Паспорт точок розподілу електричної енергії об'єктів споживача" до Договору.

При формуванні відомості про очікувані обсяги споживання електричної енергії на 2020 рік необхідно обов'язково враховувати величину дозволеної (договірної) потужності та режим роботи електроустановок відповідно до умов Договору.

Максимально можливе споживання електричної енергії відповідно до умов Договору розраховується за формулою:

WPmax = Pдог * hроб,

WPmax – максимально можливе споживання електричної енергії за місяць, кВт.год.;
Pдог – дозволена (договірна) потужність, кВт;
hроб – години роботи електроустановок споживача за місяць, год.

Приклад:
Дозволена (договірна) потужність по об'єкту складає 25 кВт, режим роботи електроустановок в розрахунковому періоді – 22 дні (при 31 денному календарному місяці) по 8 год на добу (кількість змін – 1, кількість годин в зміні – 8 год.):
25 х 22 х 8 = 4400 кВт.год. – максимально дозволений обсяг споживання електроенергії в розрахунковому періоді.

Звертаємо Вашу увагу на те, що режим роботи – кількість робочих днів та години роботи – споживач встановлює при укладанні Договору. При зміні режиму роботи електроустановок підприємства, споживач має письмово повідомити відповідний структурний підрозділ ПАТ "Черкасиобленерго" із подальшим внесенням змін у чинний Договір.

Відповідно до абзацу 2 п. 2.4.3. у разі ненадання непобутовим споживачем зазначених відомостей про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним розподілом у встановлений Договором термін (до 01 листопада 2019 року), розмір очікуваного споживання електричної енергії на 2020 рік визначається оператором системи розподілу за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.

Також зазначаємо, у разі, якщо заявлені обсяги споживання електричної енергії в розрахунковому періоді перевищують максимально можливий обсяг в залежності від дозволеної потужності та режиму роботи електроустановок, то замовлений обсяг приймається на рівні максимально можливого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період.

Враховуючи вищевикладене, просимо усіх непобутових споживачів своєчасно, в терміни обумовлені в Договорі (до 01 листопада 2019 року), надати до структурних підрозділів та відділу з розрахунків обсягів електроенергії ПАТ "Черкасиобленерго" відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2020 рік.

Зразок відомості про обсяги очікуваного споживання на 2020 рік для заповнення можна роздрукувати.

Закрыть