Заголовок сторінки

Результати діяльності за ІІІ квартали 2019 року сьогодні підсумували у головному офісі ПАТ «Черкасиобленерго».У ході наради на чолі з головою правління Товариства Олегом Самчуком директори за напрямками діяльності та директори відокремлених структурних підрозділів звітували щодо проробленої роботи за дев’ять місяців поточного року. Обговорили головні досягнення, зауважили на труднощах, з якими стикалися у ході виконання робіт, та проаналізували шляхи їх вирішення.

Підсумкову нараду розпочав голова правління ПАТ "Черкасиобленерго" Олег Самчук.- За дев’ять місяців поточного року ми вже виконали більшу частину запланованих заходів та завдань. На четвертий квартал залишилося скоригувати вже зроблене та гідно завершити 2019 рік. Сьогодні ми в цілому розглянемо показники по Товариству за звітний період, обговоримо досягнення та здобутки кожного відокремленого структурного підрозділу, а також детально проаналізуємо причини виникнення проблемних питань. Сподіваюся, результати роботи будуть триматися на відповідному рівні, а надалі – лише покращуватися, – зазначив голова правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олег Самчук.

Про технічний стан електромереж Товариства доповів директор технічний ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заврін.- Продовжується виконання Програми ремонтів об’єктів електричних мереж ПАТ «Черкасиобленерго», а саме ведуться роботи з експлуатаційного обслуговування ПЛ 35-154 кВ, ПС 35-154 кВ, проводиться ремонт обладнання ТП 6-20/0,4 кВ, РП 6-20 кВ та ПЛ 0,4-10кВ. За звітний період дирекцією технічною були проведені роботи з розчистки повітряних ліній електропередач. На сьогодні план перевиконано. Продовжується робота з впровадження договірних взаємовідносин з надавачами телекомунікаційних послуг, що використовують для розміщення телекомунікаційних мереж опори повітряних ліній електропередач ПАТ «Черкасиобленерго». Результатом даної проведеної роботи є те, що за 9 місяців 2019 року за надання доступу до інфраструктури об’єкта Товариство отримало кошти в розмірі 6 562,8 тис. грн, – підсумував Володимир Заврін.Про підсумки роботи комерційної дирекції за дев’ять місяців 2019 року проінформував директор комерційний Ігор Дмитрієв.- Згідно з аналізом надходження та корисного відпуску електроенергії в мережах Товариства за ідентичні періоди 2018 та 2019 років істотних відхилень не спостерігається – показники лишаються стабільними з певною тенденцією до зростання. Особливу увагу комерційна дирекція приділяє виконанню завдання по дотриманню нормативу витрат електричної енергії на її транспортування: аналіз відповідних показників показує стабільну ситуацію по Компанії та дотримання розрахункових значень. Загалом, кращими підрозділами по дотриманню завдання нормативних ТВЕ у звітному періоді стали Жашківський, Кам’янський і Канівський РЕМи. Стан розрахунків споживачів за послуги з розподілу електроенергії складає понад 100%, за реактивну складову електричної енергії кошти також надходять у повному обсязі. Ретельна робота проводиться щодо стягнення заборгованості споживачів – ситуація тримається на постійному контролі. Відповідно до звітів, усі споживачі-боржники опрацьовані, проводяться систематичні відключення боржників, ведеться постійна претензійно-позовна робота. Позитивну динаміку показує проведена робота з повірки та заміни лічильників. В подальшому особливу увагу слід звернути на проведення контрольних оглядів приладів обліку усіх споживачів області для коректного формування корисного відпуску електричної енергії, - підкреслив Ігор Дмитрієв.

Директор з економіки та фінансів ПАТ «Черкасиобленерго» Сергій Рябцев коментував фінансово-економічний стан на підприємстві.- З початку 2019 року після оплати значними промисловими споживачами та населенням за поставлену до 1 січня 2019 року електроенергію відповідно до укладених договорів кредиторська заборгованість ПАТ «Черкасиобленерго» перед ДП «Енергоринок» за січень-вересень 2019 року зменшилася на 348,7 млн. грн., та становить 627,9 млн. грн. Всього за 9 місяців 2019 року виконано додаткових робіт і послуг на 23 691 тис. грн., та отримано додатковий дохід в сумі 6 578 тис. грн., що надійшов від банків як відсотки за користування коштами. За 9 місяців 2019 року все, що було задекларовано по податках,  сплачено у повному обсязі. Кріт того, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, загальна сума фінансування інвестиційної програми та капітальних ремонтів збільшилась у 2019 році на 49 572,6 тис. грн., або у 5,5 раз, - прокоментував Сергій Рябцев.

Про виконання інвестиційної програми звітував директор з інвестицій та перспективного розвитку ПАТ «Черкасиобленерго» Олександр Бращенко.- Інвестиційну програму з розподілу електричної енергії ПАТ «Черкасиобленерго» на 2019 рік було схвалено у сумі 67 603 тис. грн. (без ПДВ). Станом на 1 жовтня 2019 року профінансовано заходів ІП-2019 на загальну суму 47 322 тис. грн. Активно ведуться роботи з будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж та обладнання. Так, за звітний період було придбано новий трансформатор потужністю 16 МВА на ПС – 110/10 кВ «Магніт» на загальну суму 12 681 тис. грн. Трансформатор вже доставлено на підстанцію, виконуються монтажні роботи по його встановленню. Даний захід спрямований на підвищення надійності електропостачання в Каневі і Канівському районі та повернення підстанції до повноцінної роботи. Проводиться реконструкція ПЛ-35 кВ «Худоліївка-Мельники» – проавансовано придбання матеріалів, обладнання та виконання робіт на суму 2 846 тис. грн. Виконані роботи з заміни ПЛ на ПЛІ – 0,4 кВ в селі Вікторівка Маньківського району на суму 385 тис. грн., а також проавансовано реконструкцію ПЛ 0,4 кВ в селі Білозір’я Черкаського району. Придбані силові трансформатори потужністю від 63 до 160 кВА для заміни фізично зношених трансформаторів. Виділено кошти на впровадження та розвиток інформаційних технологій та систем зв’язку. Придбано моторизований інструмент для розчистки трас повітряних ліній електропередач та інше. Очікується, що при запланованій сумі, виконання інвестиційної програми 2019 року становитиме орієнтовно більше 55%, - прозвітував Олександр Бращенко.Начальник юридичного відділу ПАТ «Черкасиобленерго» Олександр Овсієнко інформував щодо проведення у відокремлених структурних підрозділах Товариства претензійно-позовної роботи з боржниками за спожиту електричну енергію за 9 місяців 2019 року.- За звітний період юридичною службою Товариства до боржників було направлено 3 514 претензій на загальну суму 10 875,9 тис. грн., з яких 2 301 претензію задоволено та сплачено боржниками 6 265,7 тис. грн. Також було підготовлено та направлено до судів 1 477 позови на загальну суму 4 704,2 тис. грн., з яких задоволено 757 позови на суму 2 386,3 тис. грн. Тож, завдяки посиленій роботі з боржниками, дебіторська заборгованість за 9 місяців 2019 року зменшилась на 103 126,6 тис. грн., порівняно з початком 2019 року, - зауважив Олександр Овсієнко.

Про роботу с персоналом розповіла директор з управління персоналом Надія Братаніч.- Аналіз показників дирекції з управління персоналом показує, що середньооблікова чисельність штатних працівників ПАТ «Черкасиобленерго» за 9 місяців 2019 року становить 3 422 особи. Коефіцієнт плинності персоналу за січень-вересень 2019 року складає 0,075, у січні-вересні 2018 року – 0,08. Середньомісячна заробітна плата працівників Товариства за 9 місяців 2019 року становила 11 783 грн., що на 31,5% вище за аналогічний період 2018 року. Станом на 01 жовтня 2019 року розмір мінімальних гарантій з оплати праці в Товаристві на 25,3% вищий, ніж того вимагають умови Галузевої угоди. Протягом ІІІ кварталу 2019 року дирекцією з управління персоналом проведена конференція трудового колективу Товариства, на якій затверджено зміни до Колективного договору ПАТ «Черкасиобленерго» на 2019-2023 роки, пов’язані з атестацією робочих місць за умовами праці. Загалом, атестовано 427 робочих місць за 30 професіями. Стосовно розвитку персоналу: на базі навчального центру за 9 місяців 2019 року пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації 269 працівників Товариства, 13 червня 2019 року проведено тренінг на тему «Ефективна команда» для працівників відокремленого структурного підрозділу «Чигиринський район електричних мереж», 25 червня 2019 року організовано та проведено тренінг на тему «Сервісне обслуговування споживачів» для працівників кол-центру Товариства з метою підвищення якості обслуговування споживачів, 10-13 вересня 2019 проведено виїзний тренінг на тему «Ефективна команда» для керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства, - зазначила Надія Братаніч.

Щодо заходів з охорони праці звітував в.о. директора з охорони праці та пожежної безпеки ПАТ «Черкасиобленерго» Сергій Бондаренко.- Станом на 1 жовтня 2019 року забезпеченість працівників засобами захисту Товариства, що виконують роботи в електроустановках складає 84%, а спецодягом і спецвзуттям – близько 86%. У ІІІ кварталі 2019 року згідно з заявками відокремлених структурних підрозділів для працівників Товариства, які виконують роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, було придбано: костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів, куртки для захисту від низьких температур, чоботи шкіряні, черевики шкіряні, перчатки х/б з ПВХ крапкою та рукавиці з полімерним покриттям. В ІІІ кварталі у Товаристві проводилися медичні огляди працівників. Також проведено перевірку 1122 робочих місць. Крім того, проводилась інформаційна робота серед населення про існуючі джерела небезпеки щодо ураження електричним струмом. Під час проведення навчання в шкільних закладах було розповсюджено близько 800 примірників журналу «Енергетика очима дітей», - прозвітував Сергій Бондаренко.Про модернізацію технологій та систем зв’язку у Товаристві розповів директор з інформаційних технологій та зв’язку ПАТ «Черкасиобленерго» Олексій Шевченко.
- За звітний період 2019 року для підвищення рівня обслуговування споживачів в залі роботи з юридичними абонентами Черкаського міського РЕМ створено окреме робоче місце для консультацій по роботі з кабінетом юридичного споживача. Крім того, на базі Черкаського міського РЕМ встановлено банкомат та термінал АТ “Ощадбанк” з адаптованим меню швидкого доступу для оплат за послуги з розподілу електричної енергії. Проводиться комплекс підготовчих заходів для встановлення банкомату АТ “Ощадбанк” на території Черкаського районого РЕМ. Крім того, було здійснено численні корекції інформації, внесеної користувачами ГІС, та надано консультації з приводу роботи з функціоналом геоінформаційної системи. За звітний період забезпечено планшетами в повному обсязі працівників Смілянського міського РЕМ та Смілянського районого РЕМ та Уманські енергетичні мережі для віддаленого доступу персоналу до БС “ПАКЕД”. Крім того, розроблено та впроваджено в роботу мобільний додаток, що забезпечує буферизацію показів приладів обліку в умовах відсутності мобільного зв’язку на маршрутах обходів абонентів. На даний час, в новій білінговій системі запроваджується механізм однозначної унікальної ідентифікації фізичних адрес об’єктів енергетики на території області відповідно до єдиного нормалізованого уніфікованого довідника населених пунктів, вулиць та інших складових адрес абонентів. Встановлено системи відеоконтролю Монастирищенского та Христинівського РЕМ, які в сукупності з попередньо встановленими системами відеонагляду Управління, Чорнобаївського РЕМ та Черкаського міського РЕМ, об’єднано в єдину централізовану системи відеоспостереження Товариства, доступ до якої підтримується через стаціонарний і мобільний додаток, - розповів Олексій Шевченко.
Про заходи, вжиті дирекцією з питань безпеки щодо попередження крадіжок, доповідав директор з питань безпеки ПАТ «Черкасиобленерго» Олександр Федотов.- Впродовж звітного періоду впроваджено системи охоронної сигналізації на 22 підстанціях 35-150 кВ, 13 розподільчих пунктах 10 кВ, а також на 34 трансформаторних підстанціях 10/0,4 кВ, в результаті чого споживання юридичних споживачів зросло на 40%. Проведено комплексні перевірки фінансово-господарської, енергозбутової, виробничої діяльності шести відокремлених структурних підрозділів Товариства. Також проведено дві службові наради, тренінг та лекція з питань дотримання антикорупційного законодавства. Завдяки заходам, вжитим дирекцією з питань безпеки щодо попередження, припинення та запобігання фактам крадіжок, розкрадання, пошкодження майна, документів, ТМЦ Товариства, упродовж 9 місяців 2019 року кількість крадіжок зменшилася втричі у порівняні з аналогічним періодом 2018 року, - доповів Олександр Федотов.

Голова первиної профспілкової організації ПАТ «Черкасиобленерго» Олександр Чорний підвів підсумки її роботи за 3 квартали поточного року.- У звітному періоді було проведено конференцію трудового колективу ПАТ «Черкасиобленерго» по виконанню Колективного договору на 2019 – 2023 роки за І півріччя 2019 року, на якій роботу адміністрації та профспілкового комітету Товариства було оцінено як «добре», практично всі пункти колективного договору виконані. З 5 по 7 вересня 2019 року на базі відпочинку ПАТ «Черкасиобленерго» «Енергетик», був проведений турнір з пляжного футболу та пляжного волейболу. Переможницею пляжного футболу стала команда Апарату управління, а з пляжного волейболу – Черкаського міського РЕМ. Крім того, найважливішим нині є питанням підвищення фонду оплати праці. Адміністрація і профспілковий комітет неодноразово зверталися до Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, я особисто брав участь та виступав на засіданнях НКРЕКП. Сподіваюся, що врешті-решт результат буде позитивним. Також одним з головних завдань профкому є забезпечення гідного рівня святкування Дня енергетика та відзначення кращих працівників Товариства, - сказав Олександр Чорний.Квартальний звіт завершився цікавою та пізнавальною екскурсією до Черкаського обласного краєзнавчого музею. Енергетики мали можливість доторкнутися до історичної пам’ятки Черкащини, оскільки музей налічує найбільше зібрання матеріалів з історії, етнографії і культури краю, її уродженців та персоналій.
Краєзнавчий музей був заснований у 1918 році. Нині експозиція музею розміщена в 30 залах на площі 2800 м2. Тож, енергетики мали змогу побачити унікальні експонати, серед яких: колекція речей козацької доби, раритетні колекції стародруків та ікон, а також етнографічні, археологічні та зоологічні колекції.

Закрыть