Заголовок сторінки

ПАТ «Черкасиобленерго» нагадує юридичним споживачам про необхідність дотримання договірних зобов’язань в частині оплати послуг з розподілу електричної енергії та забезпечення перетікань реактивної електричної енергії.Від того, як споживачі виконують ці зобов’язання, залежить стан розрахунків Товариства з учасниками ринку електричної енергії, забезпечення необхідного технічного стану електричних мереж та обладнання, що в свою чергу є запорукою надійності та якості електропостачання.

Оплата послуг, які надаються оператором системи розподілу, та визначення обсягу електричної енергії, яка розподіляється споживачу з розподілу електроенергії, передбачена п. 3. Додатку 4 до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, з формою  якого можна ознайомитися тут.

 З усіма споживачами, за виключенням тих, які фінансуються із державного чи місцевого бюджету, оплата передбачена у формі «попередньої оплати». Тобто не пізніше останнього робочого дня розрахункового періоду, що передує найближчому наступному розрахунковому періоду (тобто до 1 числа календарного місяця) в сумі, яка визначається згідно прогнозованих обсягів на основі:

- фактичних значень обсягу розподіленої електричної енергії за відповідний попередній період минулого року;

- фактичних значень обсягу розподіленої електричної енергії за попередній період поточного року;

- очікуваних значень обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий період поточного року згідно додатку 10 до цього договору.

Пріоритетним значенням прогнозованого обсягу для розрахунку суми оплати являється той обсяг, який є найбільшим.

Споживач повинен оплатити повну суму виставленого рахунку не пізніше зазначеної в ньому кінцевої дати, у грошовій формі на відповідний поточний рахунок оператора системи. Фактичною датою платежу вважається дата зарахування коштів споживача на розрахунковий рахунок ОСР. Якщо споживачем здійснена переплата за надані послуги, кошти зараховуються в рахунок попередньої оплати послуг.

У разі нездійснення попередньої оплати та/або остаточного розрахунку оператор системи не обмежується у своїх правах щодо припинення розподілу електричної енергії такому споживачу відповідно до умов договору, а також вимог ПРРЕЕ та/або КСР.

Нагадуємо, що на сайті ПАТ «Черкасиобленерго» діють Особисті кабінети побутового та юридичного споживача. Зареєструвавшись у них, Ви зможете переглядати інформацію про кількість спожитих кВт*год за місяць, історію зняття показів лічильника і тариф на електроенергію, який діє станом на сьогодні. Там же Ви знайдете  форму, в якій можна передавати покази лічильника.

Нагадуємо, що діє особистий кабінет юридичного споживача, за допомогою якого Ви можете:

  • надати звіт в електронній формі;
  • переглядати кількість спожитої електроенергії;
  • переглядати історію споживання електроенергії;
  • переглядати помісячний баланс розрахунків.

та іншу інформацію, пов’язану з виконанням умов договору споживача про надання послуг з розподілу.

Закрыть