Заголовок сторінки

З 23 квітня 2014 рокув ПАТ«Черкасиобленерго» працюєКол-центр - спеціалізованийпідрозділ, місієюта функціональнимпризначеннямякогоє підвищенняякостіінформаційногообслуговування споживачів з питаньелектропостачання, реалізаціїпринципіввідкритостіта орієнтаціїнаклієнта, вдосконаленнявзаємовідносинміж Товариствомтаспоживачамиелектричноїенергії.


Кол-центр працює в цілодобовому режимі, у вихідні та святкові дні. Кожен абонент Черкас та області має можливість зателефонувати за багатоканальними номерами (0472) 33-87-87, (093) 170-40-57 або мобільними номерами: (073) 781-87-87, (067) 690-48-48 й отримати необхідну інформацію у режимі прямого зв’язку з оператором чи за допомогою інтерактивного голосового меню. Номер Кол-цетру постійно друкується на рахунках за спожиту електричну енергію.

Кол-центр надає споживачам електричної енергії інформаційно-довідкові послуги, роз’яснення та консультації з питань електропостачання, а саме:


  • тарифів на електроенергію з урахуванням однозонних та багатозонних тарифних планів;
порядку та форми оплати за спожиту електроенергію; стану особового рахунку споживача електроенергії; порядку приєднання до електромереж Товариства (стандартні, нестандартні), необхідніого пакету документів, термінів виконання, підрозділів Товариства, які приймають звернення, їх адреси та графік роботи; права та обов’язки споживачів електроенергії відповідно до договірних взаємовідносинами та чинного законодавства; порядку припинення електропостачання у разі заборгованості за спожиту електроенергію та порядок відновлення; порядку надання пільг та субсидій за спожиту електроенергію; правил експлуатації, заміни, ремонту, параметризації, вхідного контролю, експертизи тощо приладів обліку споживачів електроенергії; порядку експлуатації електромереж відповідно до балансової належності; параметрів постачання електроенергії та допустимі відхилення від нормативних показників; правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН); відповідальності щодо догляду за зеленими насадженнями в охоронних зонах електромереж; розпорядку роботи та місця розташування підрозділів Товариства; використання Інтернет-ресурсів Товариства; низки інших питань, які належать до сфери діяльності ПАТ «Черкасиобленерго» та компетенції Кол-центру.Зметоюпідвищенняякостіобслуговування, вдосконаленнявиробничихбізнеспроцесів, взаємовідносинізабонентами, розвиткуклієнторієнтованогопідходу, однієюзфункційКол-центруєотримання та аналіз «зворотньогозвязку» зі споживачами. 

Оператори Кол-центру приймають повідомлення щодо питань:

  • показників приладів обліку електричної енергії;
порушень електропостачання; порушень в роботі приладів обліку електроенергії; аварій та нещасних випадків в мережах ПАТ «Черкасиобленерго»; обривів ліній електропередач у місцях їх прокладання (у дворах, на вулицях, відкритих ТП тощо), проведення заходів безпеки громадян до прибуття працівників Товариства для ліквідації аварій; несанкціонованих підключень до мереж ПАТ «Черкасиобленерго»; неправомірних дій персоналу Товариства під час виконання робіт або у ході взаємодії з споживачами електроенергії; низки інших питань, пов’язаних із роботою енергетичного обладнання, надання послуг, взаємовідносин з працівниками Товариства.

Цілодобово, без вихідних і святкових днів - (0472) 33-87-87, (073) 781-87-87, (067) 690-48-48

Закрыть