Заголовок сторінки

Перелік послуг, пов'язаних із забезпеченням комерційного обліку електричної енергії, що надаються ПАТ "Черкасиобленерго" за рахунок тарифу на послуги з розподілу електричної енергії


Послуги

Період виконання

1.

Виконання функцій передбачених перехідними положеннями Кодексом комерційного обліку.

на постійній основі

2.

Гарантоване автоматизоване дистанційне зчитування даних з лічильників електричної енергії з можливістю погодинного обліку та дистанційного зчитування результатів вимірювання, які встановлені на території здійснення ліцензованої діяльності ОСР у точках комерційного обліку (далі - ТКО), де ОСР є відповідальною стороною.

щодобово

3.

Гарантоване зчитування даних з лічильників електричної енергії з можливістю дистанційного зчитування результатів вимірювання.

щомісячно

4.

Забезпечення приймання/отримання від споживачів даних з лічильників електричної енергії, які встановлені на території здійснення ліцензованої діяльності ОСР у ТКО, де ОСР не є відповідальною стороною.

щомісячно

5.

Плановий контрольний огляд та зчитування даних з лічильників електричної енергії у всіх користувачів на території здійснення ліцензованої діяльності ОСР відповідно до затверджених графіків.

не рідше одного разу на 6 місяців

6.

Планова технічна перевірка засобів та схем комерційного обліку електричної енергії  та зчитування даних з лічильників електричної енергії у всіх користувачів на території здійснення ліцензованої діяльності ОСР відповідно до затверджених графіків.

не рідше одного разу на 3 роки

7.

Встановлення, налаштування (у тому числі параметризація), заміна, модернізація та/або зміна місця встановлення належних ОСР засобів комерційного обліку електричної енергії за ініціативою ОСР.

згідно плану ІП, згідно планів держповірки та інших нормативних документів

8.

Заміна (за необхідності) на час проведення експертизи, періодичної повірки, обслуговування або ремонту встановленого засобу комерційного обліку електричної енергії в ТКО, де ОСР є відповідальною стороною, на інший, повірений та опломбований, з аналогічними технічними характеристиками.

на постійній основі

9.

Адміністрування (у тому числі реєстрація та вилучення з реєстру) ТКО на території здійснення ліцензованої діяльності ОСР.

на постійній основі

10.

Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб електричну енергію), що є власністю ОСР, фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку.

згідно регламентованих документів

11.

Приведення стану належних ОСР засобів комерційного обліку електричної енергії у відповідність до вимог нормативних документів (у тому числі заміна несправних або пошкоджених засобів комерційного обліку, пломб, пломбувального матеріалу та індикаторів, відновлення стану комерційного обліку електричної енергії після його порушення не з вини споживача).

за потребою та(або) за зверненням споживача

12.

Забезпечення належного технічного стану контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах, опломбованих у вузлах обліку засобів вимірювальної техніки та вхідних вимикачів у індивідуальних споживачів.

на постійній основі

13.

Первинна параметризація багатозонних (багатотарифних) лічильників (при першому їх встановленні або після проведення періодичної повірки, технічного обслуговування або ремонту) для індивідуальних побутових споживачів.

згідно заяви споживача

14.

Перевірка за ініціативою ОСР первинної параметризації придбаних споживачами багатозонних (багатотарифних) лічильників.

на постійній основі

15.

Узгодження технічної (проектної) документації, наданої замовниками щодо улаштування засобів комерційного обліку електричної енергії

при наданні документації

16.

Участь у складі комісій при введенні в експлуатацію засобів комерційного обліку замовника

при введенні в експлуатацію засобів комерційного обліку


Закрыть