Заголовок сторінки

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на 03 квітня 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03 квітня 2019 року – на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 09.04.2019 року:

Загальна кількість простих іменних акцій - 148 393 332 штук
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 147 730 136 штук

Перелік документів, що має надати акціонер

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго».

На виконання  п. 3 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

       Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 09 квітня  2019 року,  акціонери (представники акціонерів) мають надати наступні документи:

• акціонер-фізична особа: паспорт;
• представник акціонера – фізичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України;
• керівник акціонера-юридичної особи – паспорт, Статут/витяг із Статуту та/або рішення органу управління даної юридичної особи з підтвердженням повноважень керівника, протокол уповноваженого органу управління та/або наказ про обрання/призначення керівником юридичної особи;
• представник акціонера-юридичної особи – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Закрыть