Заголовок сторінки

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій
станом на 22 лютого 2019 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 22 лютого 2019 року  –  на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Черкасиобленерго», призначених на 09.04.2019 року:

Загальна кількість простих іменних акцій  -  148 393 332 шт.
Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  -  147 730 136 шт.

До уваги акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»!

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів 
ПАТ «Черкасиобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: 18030, м. Черкаси, вул. Татинецька (Чкалова), 1, актова зала ВП «Черкасиенергоремонт».
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 09.04.2019 року, з 10 години 00 хвилин  до 11 години 00 хвилин.
Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 09.04.2019 року об 11 годині 30 хвилин.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 03.04.2019 року (станом на 24 годину).

Шановні акціонери!

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства

«Черкасиобленерго»!

Доводжу до вашого відома, що арбітражним керуючим, розпорядником майна ПАТ «Черкасиобленерго» не погоджено реорганізацію ПАТ «Черкасиобленерго», шляхом виділу нового акціонерного товариства ПрАТ «Черкасиенергозбут», на виконання пункту 13 Розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов’язку вертикально інтегрованого суб’єкту господарювання та вжиття заходів для відокремлення оператора системи розподілу від виробництва, передачі, постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання.

При цьому повідомляю, що органи управління боржника не мають права без згоди розпорядника майна приймати рішення про реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) і ліквідацію боржника.

Таким чином, вважаю недоцільним проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго» та ПрАТ «Черкасиенергозбут», призначених на 30.05.2018року.

Голова Правління

ПАТ «Черкасиобленерго»                                                                        О.Г.Самчук

Закрыть