Заголовок сторінки

Календарний план розміщення інформації

КАЛЕНДАРНИЙ   ПЛАН   РОЗМІЩЕННЯ   

РЕГУЛЯРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(у тому числі документів та повідомлень, оприлюднення яких відповідно до законодавства передбачено у складі регулярної інформації)

відповідно до вимог п.10  ст.126 Закону України «Про ринки капіталу

та організовані товарні ринки» та «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами та доповненнями

 

Вид інформації, документів та повідомлень

Орієнтовна дата оприлюднення

Річна інформація емітента

у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних актів

Аудиторський висновок незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту річної фінансової звітності емітента

у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних актів

Проміжна інформація емітента

у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних актів

Інформація  про проведення річних загальних зборів акціонерів (повідомлення)

у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних актів, але не пізніше ніж за 30 днів  до дати проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних актів, але не пізніше ніж за 30 днів  до дати проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів

у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних актів, але не пізніше дня проведення річних загальних зборів акціонерів включно

Протокол річних загальних зборів акціонерів

у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних актів, але не пізніше 10 днів з дати проведення річних загальних зборів

Календарний план розміщення регулярної інформації емітента

у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних актів, але не пізніше 31.01.2023року

 ЗАВАНТАЖИТИ (файл.ps7)

Календарний план розміщення інформації

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ
РЕГУЛЯРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
(у тому числі документів та повідомлень, оприлюднення яких відповідно до
законодавства передбачено у складі регулярної інформації)
відповідно до вимог п.9 ст.126 Закону України «Про ринки капіталу
та організовані товарні ринки» та «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 зі змінами та доповненнями

 

Вид інформації, документів та повідомлень Орієнтовна дата оприлюднення
Річна інформація емітента До 30.04.2022 року
Аудиторський висновок незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту річної фінансової звітності емітента До 30.04.2022 року
Річна фінансова звітність До 30.04.2022 року
Проміжна інформація емітента не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним
Проміжна фінансова звітність
до 30.04.2022, 30.07.2022, 30.10.2022
Інформація про проведення річних загальних зборів акціонерів (повідомлення)
до 30.03.2022року
Календарний план розміщення регулярної інформації емітента до 31.12.2022 року

ЗАВАНТАЖИТИ (файл.ps7)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДОКУМЕНТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ
відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

 

Вид інформації, документів та повідомлень Орієнтовна дата оприлюднення
Регулярна річна інформація До 30.04.2021року
Аудиторський висновок До 30.04.2021року
Річна фінансова звітність До 30.04.2021року
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів До 30.03.2021року

Календарний план розміщення інформації

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДОКУМЕНТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ
відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

 

Вид інформації, документів та повідомлень Орієнтовна дата оприлюднення
Регулярна річна інформація До 30.04.2020року
Аудиторський висновок До 30.04.2020року
Річна фінансова звітність До 30.04.2020року
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів До 30.03.2020року

Календарний план розміщення інформації

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДОКУМЕНТІВ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ
відповідно до вимог ст.40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
 

 Вид інформації, документів та повідомлень Орієнтовна дата оприлюднення 
Регулярна річна інформація   До 30.04.2019 року 
Аудиторський висновок    До 30.04.2019 року 
Річна фінансова звітність    До 30.04.2019 року 
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  До 30.03.2019 року

Закрыть