Заголовок сторінки

Побутовий споживач – індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність), або колективний побутовий споживач (юридична особа, яка створена шляхом об’єднання фізичних осіб - побутових споживачів та розраховується за електричну енергію за загальним розрахунковим засобом обліку в обсягах електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність).
Договір про надання послуг з розподілу електроенергіїдомовленість сторін про доступ до системи розподілу, яка укладається між ОСР, що здійснює розподіл електроенергії на території ліцензованої діяльності, та Користувачем (в тому числі споживач і постачальник). 
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО РОЗПОДІЛ
  Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Користувач повинен подати ОСР письмову заяву (особисто, засобами поштового або електронного зв’язку) та документи, визначені цим Кодексом, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії.
До заяви додаються відповідні документи - ЗАВАНТАЖИТИ 
  Після опрацювання заяви і перевірки повноти документів ОСР готує проект договору про розподіл із відповідними додатками  та  надає замовнику два примірника договору на ознайомлення.
  Заявник не пізніше 20 календарних днів з дати отримання повинен повернути ОСР підписаний договір про надання послуг з розподілу електричної енергії із поданням окремої заяви.
  Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально підтверджене споживання електричної енергії.

Закрыть