Заголовок сторінки

Заява про тимчасове приєднання
(завантажити) 

Роз’яснення з питань надання послуг з тимчасового приєднання «Особливості приєднання до електричних мереж у період дії в Україні воєнного стану. Коротко про головне»
Для ознайомлення перейдіть за посиланням

 

ПОСТАНОВА

26.03.2022  № 352

Про особливості тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану

{Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 407 від 26.04.2022
№ 568 від 07.06.2022
№ 811 від 26.07.2022
№ 1138 від 13.09.2022
№ 1317 від 18.10.2022
№ 1575 від 29.11.2022}

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та за результатами наради, проведеної під головуванням Прем’єр-міністра України 25 березня 2022 року, доручення Прем’єр-міністра України, що надійшло листом Департаменту забезпечення документообігу Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 року № 8094/0/1-22, щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж підприємств, що переміщуються у безпечні регіони, з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості для держави, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, що додається.

2. Затвердити Правила приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, що додаються.

{Постанову доповнено новим пунктом 2 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022}

3. Зупинити на період дії в Україні воєнного стану до прийняття НКРЕКП окремого рішення дію глав 4.1 - 4.11 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року 310 (далі - Кодекс), та Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965 (далі - Методика), крім пункту 1.5 глави 1 та глави 6 Методики.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 407 від 26.04.2022, № 1138 від 13.09.2022, № 1575 від 29.11.2022}

4. Операторам систем розподілу здійснювати надання послуг з приєднання електроустановок замовників, що звернулись із заявою про приєднання після 24 лютого 2022 року, відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу.

5. Операторам систем розподілу, у разі об’єктивної неможливості надання послуг з приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу, повідомити замовників згідно з процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж, про неможливість виконання зобов’язань, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

6. Операторам систем розподілу надати до НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дати набрання чинності цією постановою інформацію щодо залишку на поточному рахунку коштів, що надійшли від замовників як плата за приєднання електроустановок до електричних мереж, станом на 01 лютого 2022 року.

7. Операторам систем розподілу складати станом на останнє число кожного місяця наростаючим підсумком з дня набрання чинності цією постановою інформацію щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання за формою, наведеною в додатку до цієї постанови, та подавати її разом із копіями довідок військових адміністрацій, що підтверджують використання об’єктів для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (далі - Мінстратегпром) та Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту (за їх наявності), до НКРЕКП до 10 числа місяця, наступного за звітним.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 811 від 26.07.2022}

Операторам систем розподілу та оператору системи передачі складати станом на останнє число кожного місяця наростаючим підсумком з початку базового періоду інформацію щодо надання послуг з приєднання за договорами про приєднання, укладеними відповідно до вимог розділу IV Кодексу, (графи 1-63, 80, 89, 97 та 109-125 Звіту з моніторингу надання ОСП/ОСР послуг з приєднання, що є додатком 1 до Методики) та подавати її до НКРЕКП до 10 числа місяця, наступного за звітним.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

Інформація, передбачена у цьому пункті, направляється операторами систем розподілу до НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді (файл Excel та сканована копія супровідного листа у форматі .pdf згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною поштою на адресу: energo2@nerc.gov.ua.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1138 від 13.09.2022}

{Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 407 від 26.04.2022}

8. Побутовий споживач електричної енергії, приєднаний до електричних мереж оператора системи розподілу відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, має право здійснювати продаж виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства електричної енергії згідно з вимогами глави 11.3 розділу XI Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, у випадку, якщо відповідно до договору про тимчасове приєднання замовником (споживачем) було обрано точку приєднання, яка розташовується на межі його земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки).

Інший споживач електричної енергії (у тому числі енергетичний кооператив), приєднаний до електричних мереж оператора системи розподілу відповідно до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, має право здійснювати продаж виробленої власною генеруючою установкою електричної енергії згідно з вимогами Порядку продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а також розрахунків за неї, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 грудня 2019 року № 2804, у випадку, якщо відповідно до договору про тимчасове приєднання замовником (споживачем) було обрано точку приєднання, яка розташовується на межі його земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки).

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

{Постанову доповнено новим пунктом 8 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1138 від 13.09.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

9. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до прийняття НКРЕКП відповідного рішення про її скасування.

Голова НКРЕКП

К. Ущаповський 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
26.03.2022 № 352

ПОРЯДОК
тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану

{У тексті слова та знаки «а також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання за укладеними договорами,» виключено, а слово «Укробронпром» замінено словом «Укроборонпром» згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022}

1. Цей Порядок регулює відносини, які виникають між операторами систем розподілу та замовниками послуг з тимчасового приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, та тимчасової зміни технічних параметрів електроустановок замовників у період дії на території України воєнного стану.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

Згідно з вимогами цього Порядку надаються послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу.

Тимчасове приєднання електроустановок замовників призначених для виробництва електричної енергії, здійснюється у разі розташування точки приєднання на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки, з урахуванням особливостей, передбачених у пункті 10 цього Порядку.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

альтернативні точки приєднання - точки приєднання, які знаходяться у мережах оператора системи розподілу і не передбачають здійснення реконструкції (технічного переоснащення) електричних мереж оператора системи розподілу, та точки приєднання у мережах суб'єктів господарювання або власників електричних мереж з наявними відповідними резервами потужності. Ці точки мають бути розташовані у радіусі будівництва лінійної частини з дотриманням норм проектування;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

договір про тимчасове приєднання до електричних мереж - домовленість сторін, яка визначає зміст та регулює правовідносини між сторонами щодо тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж оператора системи розподілу та тимчасової зміни технічних параметрів відповідно до цього Порядку;

лінійна частина приєднання - електрична мережа, яка забезпечує живлення електроустановок замовника при тимчасовому приєднанні від точки забезпечення потужності до точки приєднання, розташованої на межі земельної ділянки замовника (території цієї земельної ділянки), або до місця розташування об’єкта замовника (при виборі замовником альтернативної точки приєднання) відповідного ступеня напруги;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

тимчасове приєднання електроустановок - надання замовнику оператором системи розподілу послуги із тимчасового створення технічної можливості для передачі (прийняття) електричної енергії у місце приєднання електроустановки замовника, відповідної потужності до електричних мереж оператора системи розподілу (у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності, у тому числі тимчасової зміни технічних параметрів;

тимчасова зміна технічних параметрів - збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта замовника, підвищення рівня надійності електрозабезпечення електроустановки, зміна ступеня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки (у тому числі з однофазної на трифазну), за ініціативою замовника відповідно до цього Порядку.

3. Оператор системи розподілу першочергово, невідкладно в пріоритетному порядку та безоплатно надає послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

4. Виконання робіт оператором системи розподілу з надання послуги з тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж має здійснюватися з дотриманням вимог щодо безпеки і захисту здоров'я та життя своїх працівників.

5. Оператор системи розподілу не має права відмовити в тимчасовому приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього Порядку та з урахуванням вимог пункту 4 цього Порядку.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022}

6. Послуга з тимчасового приєднання надається оператором системи розподілу на підставі договору про тимчасове приєднання, що укладається між замовником послуги з тимчасового приєднання та оператором системи розподілу.

7. Для отримання проєкту договору про тимчасове приєднання замовник звертається до оператора системи розподілу за місцем розташування його електроустановок із заявою про тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Оператор системи розподілу має забезпечити можливість подання замовником заяви про тимчасове приєднання та додатків до неї в електронній формі через сервіс «Особистий кабінет замовника» на власному офіційному вебсайті оператора у мережі Інтернет.

{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

8. До заяви про тимчасове приєднання додаються такі документи:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), або копія довідки/виписки з ЄДР,

для фізичних осіб: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків;

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником;

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна;

4) лист суб’єкта господарювання про згоду приєднати електроустановки замовника до власних електричних мереж у рахунок тимчасового зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання (у разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання);

5) графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

6) довідка військової адміністрації, що підтверджує використання об’єкта для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту (у разі наявності) із зазначенням у ній функціонального призначення об’єкта, що планується тимчасово приєднати до електричних мереж, а також обґрунтувань доцільності надання послуги з тимчасового приєднання такого об’єкта першочергово, у пріоритетному порядку та безкоштовно.

{Підпункт 6 пункту 8 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 811 від 26.07.2022}

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві та доданих документах несе замовник.

Оператору системи розподілу забороняється вимагати інші документи, не передбачені цим Порядком.

9. Наданій замовником заяві про тимчасове приєднання з додатками до неї оператор системи розподілу у день її подання присвоює реєстраційний номер.

Реєстраційний номер заяви не пізніше ніж на другий робочий день після її реєстрації повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб (електронною поштою, факсом, в особистому кабінеті замовника, за усним запитом замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо).

{Абзац другий пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

З метою отримання замовником інформації в режимі онлайн щодо організаційних та технічних заходів, які здійснюються оператором системи розподілу для надання послуги з тимчасового приєднання, оператор системи розподілу має не пізніше ніж на другий робочий день після реєстрації заяви забезпечити замовнику послуги з тимчасового приєднання доступ до особистого кабінету на офіційному вебсайті оператора в мережі Інтернет шляхом направлення електронною поштою або SMS повідомлення на номер мобільного телефону замовника інформації про логін та пароль для доступу до особистого кабінету.

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

Сервіс «Особистий кабінет замовника» має забезпечувати можливість:

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

відображення поданої замовником заяви про тимчасове приєднання та доданих до неї документів;

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

підписання договору про тимчасове приєднання електроустановок до електричних мереж та технічних умов на тимчасове приєднання кваліфікованим електронним підписом;

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

отримання рахунка на сплату плати за тимчасове приєднання;

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

відображення інформації щодо оплати замовником послуги з тимчасового приєднання;

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

інформування замовника про стан надання оператором системи розподілу послуги з тимчасового приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання (виконано/на виконанні) відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються оператором для надання послуги з тимчасового приєднання замовнику;

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

отримання та підписання акта надання/отримання послуги з тимчасового приєднання кваліфікованим електронним підписом;

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

подання в електронному вигляді заяви про оформлення паспорта точки розподілу, заяви-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії.

{Абзац пункту 9 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

10. Оператор системи розподілу не пізніше ніж на другий календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання до електричних мереж об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту надає замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання та проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

{Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

Оператор системи розподілу не пізніше ніж на десятий календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх необхідних документів надає замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання, орієнтовний розрахунок вартості приєднання, а також проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією.

{Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

У разі відсутності повного комплекту документів та/або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, та/або неналежно заповненої замовником заяви про тимчасове приєднання (незаповнення колонки(нок) заяви або неправильне наповнення колонки), оператор системи розподілу приймає частину належним чином оформлених документів та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дня реєстрації заяви про приєднання, інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження до них та виявлені невідповідності з посиланням на вимоги цього Порядку та вносить відповідні дані до Інформації щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання. У разі наявності зауважень щодо неналежно заповненої замовником заяви про тимчасове приєднання до зауважень додається копія заяви, подана замовником.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

Оператор системи розподілу в пріоритетному порядку та безоплатно надає послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, за умови наявності відповідної довідки військової адміністрації.

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022, № 811 від 26.07.2022}

У договорі про тимчасове приєднання має бути визначено:

основні технічні характеристики приєднання;

точку забезпечення потужності;

точку приєднання на рівні напруги, заявленої замовником у заяві про тимчасове приєднання, яка розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 811 від 26.07.2022}

альтеративні точки приєднання на рівні напруги, заявленої замовником у заяві про тимчасове приєднання;

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

тип приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, якому на день укладення договору відповідає електроустановка замовника за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування (стандартне приєднання/нестандартне приєднання/приєднання на території комплексної забудови/приєднання до електричних мереж суб’єкта господарювання);

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022}

вартість надання послуги з приєднання в частині будівництва лінійної частини приєднання із зазначенням специфікації та вартості обладнання для точки приєднання на рівні напруги, заявленої замовником у заяві про тимчасове приєднання, що розташована на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), умови оплати та порядок розрахунків;

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 811 від 26.07.2022}

сторону, відповідальну за будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) електроустановок від точки забезпечення потужності до точки приєднання та від альтернативних точок приєднання до місця розташування об’єкта замовника;

обов’язок замовника послуги з тимчасового приєднання погодити з оператором системи розподілу проєктну документацію щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення електроустановок замовника для об’єктів напругою в точці приєднання вище 27,5 кВ на відповідність технічним умовам на тимчасове приєднання;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 811 від 26.07.2022}

строки надання оператором системи розподілу послуги з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж.

Оператор системи розподілу зобов'язаний запропонувати замовнику всі можливі альтернативні точки приєднання.

Витрати оператора системи розподілу, понесені у зв’язку з реконструкцією (технічним переоснащенням) власних електричних мереж з метою надання замовнику послуги з тимчасового приєднання підлягають врахуванню при розрахунку величини дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з тимчасових приєднань, виконаних згідно з вимогами цього Порядку.

{Абзац шістнадцятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

Додатками до договору про тимчасове приєднання є розроблений оператором системи розподілу кошторис виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання, а також робіт з влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у разі вибору замовником послуги з тимчасового приєднання оператора системи розподілу, як виконавця робіт), та специфікація на обладнання, необхідне для виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мереж оператора системи розподілу від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

У разі неможливості оператора системи розподілу забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт власних електричних мереж (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) власними силами з обґрунтованих причин, оператор системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих причин. Замовник може запропонувати власні ресурси (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) оператору системи розподілу для можливості виконання цих робіт, які підлягають компенсації після виконання будівельно-монтажних робіт.

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022, № 1575 від 29.11.2022}

У разі неможливості виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання силами оператора системи розподілу з обґрунтованих причин, оператор системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих причин.

{Абзац пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

Замовник має право прийняти рішення про будівництво лінійної частини тимчасового приєднання самостійно, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

У такому разі договір про тимчасове приєднання має містити такі положення:

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

1) зобов’язання замовника щодо:

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

розроблення та узгодження з оператором системи розподілу проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання на підставі отриманих технічних умов на тимчасове приєднання,

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

виконання на користь оператора системи розподілу будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання,

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

передачі оператору системи розподілу розробленої та погодженої в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами проєктно-кошторисної документації на лінійну частину приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання та землевпорядної документації на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання. При цьому замовник погоджує із оператором системи розподілу лише проєктну документацію, без урахування кошторисної її частини,

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

забезпечення відповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджується довідкою Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії (за рекомендованою формою, наведеною у додатку 3 до Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу),

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

передачі введених в експлуатацію у встановленому порядку електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу для подальшого здійснення оператором системи розподілу державної реєстрації права власності на зазначені установки і мережі;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

2) зобов’язання оператора системи розподілу протягом 5 робочих днів з дня прийняття на баланс лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання надати Замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

3) послуга з приєднання вважається наданою з дати надання оператором системи розподілу Замовнику відповідного повідомлення;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

4) плата за створення електричних мереж лінійної частини приєднання та компенсація відповідних витрат замовника не передбачається.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

Оператор системи розподілу не має права відмовити замовнику у реалізації права здійснювати будівництво лінійної частини приєднання самостійно, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

У разі обрання замовником альтернативної точки приєднання, яка знаходиться у мережах оператора системи розподілу і не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) електричних мереж оператора системи розподілу, та здійснення замовником будівництва електричних мереж від точки приєднання до межі власної земельної ділянки, замовник послуги з тимчасового приєднання може ініціювати передачу у власність оператору системи розподілу електричних мереж від альтернативної точки приєднання до межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на територію цієї земельної ділянки до завершення процедури надання послуги з тимчасового приєднання у порядку, визначеному цим пунктом.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

Після передачі у власність оператору системи розподілу лінійної частини тимчасового приєднання, будівництво якої замовник виконав самостійно, точка приєднання розташовується на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

11. Резерв потужності електричних мереж (резерв потужності) визначається як різниця між максимально можливою потужністю згідно з технічними характеристиками мережі та потужністю, передачу якої фактично на дату подачі заяви про приєднання здійснюють діючі електричні мережі у період максимального місячного навантаження енергосистеми з урахуванням прогнозного навантаження діючих споживачів.

У розрахунку резерву потужності оператор використовує величини дозволеної до використання потужності інших споживачів, яка фактично ними не використовувалась протягом останніх трьох місяців.

У разі тимчасового приєднання електроустановки замовника, що призведе до обмеження величини дозволеної до використання потужності інших споживачів, яка фактично ними не використовувалась протягом останніх трьох місяців, оператор системи розподілу письмово повідомляє таких споживачів про обмеження договірної потужності на час тимчасового приєднання.

Оператор системи розподілу при визначенні можливих точок забезпечення потужності враховує наявність резерву потужності обладнання напругою 10 (6) - 35 кВ системи передачі, а також наявність резерву потужності обладнання напругою 10 (6) - 35 кВ оператора системи розподілу з центрами живлення від системи передачі, та видає технічні умови із визначеною точкою забезпечення потужності (точкою приєднання) в цих мережах, про що повідомляє оператора системи передачі.

Замовник має право письмово звернутися до органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, для отримання висновку щодо технічного обґрунтування вимог технічних умов на тимчасове приєднання та обґрунтованості проведеного оператором системи розподілу розрахунку резерву потужності електричних мереж в зоні можливого приєднання.

12. У разі обрання замовником:

точки приєднання на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника - виконання будівельно-монтажних робіт існуючих електричних мереж оператора системи розподілу (реконструкція, технічне переоснащення) виконується оператором системи розподілу за власний рахунок, будівництво лінійної частини приєднання здійснюється оператором системи розподілу за рахунок замовника. Замовник може у цьому разі також будувати лінійну частину приєднання самостійно, що відповідно зазначається у договорі про тимчасове приєднання;

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

альтернативної точки приєднання - виконання будівельно-монтажних робіт від точки приєднання, яка не передбачає здійснення реконструкції (технічного переоснащення) мереж оператора системи розподілу, до місця розташування об’єкта замовника здійснюється замовником, у тому числі із залученням підрядних організацій, які мають право на виконання зазначених робіт.

Обладнання електричних мереж перебуває у власності та технічній експлуатації тієї сторони, яка здійснювала його будівництво (у випадку нового будівництва).

{Абзац четвертий пункту 12 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

У випаду реконструкції та/або технічного переоснащення обладнання електричних мереж такі мережі перебувають у власності та технічній експлуатації первинного власника таких мереж.

13. У разі тимчасового приєднання електроустановок замовника до електричних мереж із обраною замовником точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та здійсненням оператором системи розподілу будівництва лінійної частини приєднання, плата за приєднання лінійної частини розраховується згідно з договором про тимчасове приєднання на основі кошторису на виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини приєднання. У разі прийняття замовником рішення здійснити самостійно будівництво лінійної частини приєднання з обраною точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), плата за тимчасове приєднання не нараховується.

{Абзац перший пункту 13 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

Вартість матеріалів та обладнання, що використовуються оператором системи розподілу для виконання будівельно-монтажних робіт під час надання послуги з приєднання визначається на підставі їх фактичної закупівлі з дотриманням норм чинного законодавства. Оператори систем розподілу надають до НКРЕКП інформацію про вартісні показники закупівлі матеріалів та обладнання, що використовувалось для надання послуг з приєднання.

Оператор системи розподілу в пріоритетному порядку та безоплатно надає послугу з тимчасового приєднання до електричних мереж  та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у Мінстратегпромі та на підприємствах, організаціях і установах, які належать до сфери управління Мінстратегпрому, задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, за умови наявності відповідної довідки військової адміністрації.

{Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022, № 811 від 26.07.2022}

Оператор системи розподілу може залучати гуманітарну допомогу в частині реалізації послуги з тимчасового приєднання до електричних мереж та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту.

{Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022, № 811 від 26.07.2022}

Витрати оператора системи розподілу, понесені у зв’язку з безоплатним наданням послуг з тимчасового приєднання до електричних мереж та послугу з улаштування вузлів комерційного обліку електричної енергії об’єкта замовника, що використовується для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, підлягають врахуванню при розрахунку величини дефіциту або профіциту коштів щодо надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднань.

{Абзац п’ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022, № 811 від 26.07.2022}

14. Замовник у строк не більше 5 календарних днів з дати отримання від оператора системи розподілу проєкту договору про тимчасове приєднання та технічних умов на тимчасове приєднання обирає із запропонованих оператором системи розподілу точок приєднання, приймає рішення про сторону, відповідальну за будівництво лінійної частини приєднання з обраною точкою приєднання, яка розташовується на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), та повідомляє оператора системи розподілу про прийняте рішення.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

Оператор системи розподілу протягом одного календарного дня з дня отримання такого повідомлення надає замовнику скоригований та підписаний остаточний варіант договору про тимчасове приєднання з урахуванням обраної замовником точки приєднання, який підписується замовником разом з виданими технічними умовами, та повертається оператору системи розподілу для реєстрації.

Замовник сплачує виставлений оператором системи розподілу рахунок вартості надання послуги тимчасового приєднання (у разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та прийняття рішення про будівництво лінійної частини приєднання оператором системи розподілу).

{Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

У разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та прийняття рішення про будівництво лінійної частини приєднання оператором системи розподілу остаточна вартість надання послуги з тимчасового приєднання визначається за фактичними витратами, понесеними оператором системи розподілу під час надання послуги з тимчасового приєднання.

{Абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

Якщо замовник не оплатив виставлений оператором системи розподілу рахунок вартості надання послуги тимчасового приєднання (у разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки) та прийняття рішення про будівництво лінійної частини приєднання оператором системи розподілу) протягом 20 днів з дня отримання відповідного рахунка договір про тимчасове приєднання вважається розірваним, а технічні умови такими, що не набрали чинності. У разі отримання оператором системи розподілу коштів від такого замовника після визначеного терміну оператор системи розподілу ініціює повернення зазначених коштів замовнику шляхом направлення повідомлення у спосіб, указаний замовником у заяві про тимчасове приєднання.

{Пункт 14 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

15. Суб'єкт господарювання (споживач електричної енергії) має право за зверненням замовника погодити тимчасове приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж:

у рахунок тимчасового зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ;

у межах договірної потужності споживання цього суб'єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у відповідний період доби на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ;

у межах договірної потужності споживання цього суб’єкта за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі підключення електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, із замовленою сумарною до приєднання потужністю до 1 МВт з урахуванням існуючої потужності генеруючих установок у мережах основного споживача  та напругою в точці приєднання, що не перевищує 20 кВ. У цьому випадку зменшення суб'єктом господарювання величини договірної потужності за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії не вимагається.

{Пункт 15 доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

У разі згоди на приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж суб'єкт господарювання разом із листом погодження надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані.

Оператор системи розподілу у технічних умовах про тимчасове приєднання враховує технічні умови та технічні вимоги суб'єкта господарювання щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб'єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності.

У разі приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, та тимчасової зміни технічних параметрів електроустановок замовників, призначених для споживання електричної енергії, суб’єкт господарювання не має права відмовити замовнику у тимчасовому приєднанні електроустановок до власних електричних мереж у випадку, якщо за результатами його роботи за останні три місяці у нього фіксувався резерв потужності його електроустановок, що більший або рівний замовленій до приєднання потужності електроустановок замовника.

{Абзац сьомий пункту 15 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1317 від 18.10.2022}

16. Власник електричних мереж, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, та не є споживачем електричної енергії (крім оператора системи розподілу) (далі - власник), має право за зверненням замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж на напрузі не вище 20 кВ.

У разі згоди на приєднання об`єкта (електроустановок) замовника до власних електричних мереж власник разом із листом про погодження приєднання надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані із зазначенням власних реквізитів/даних.

Оператор системи розподілу у технічних умовах про тимчасове приєднання враховує технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від власника електричних мереж, щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання дозволеної до використання потужності.

У разі приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж, та тимчасової зміни технічних параметрів електроустановок замовників, призначених для споживання електричної енергії, власник не має права відмовити замовнику у тимчасовому приєднанні електроустановок до власних електричних мереж у випадку, якщо за результатами його роботи за останні три місяці у нього фіксувався резерв потужності його електроустановок, що більший або рівний замовленій до приєднання потужності електроустановок замовника.

{Порядок доповнено новим пунктом 16 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

17. У разі тимчасового приєднання улаштування вузла комерційного обліку здійснюється відповідно до Кодексу комерційного обліку.

18. У разі обрання замовником точки приєднання на межі земельної ділянки (на території цієї земельної ділянки) замовника строк надання послуги тимчасового приєднання електроустановок замовника становить, як правило, 10 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дня оплати замовником оператору системи розподілу вартості тимчасового приєднання відповідно до договору про тимчасове приєднання. Інший строк надання послуги з тимчасового приєднання встановлюється сторонами у договорі про тимчасове приєднання.

19. Про факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії сторони, які виконували будівельно-монтажні роботи електричних мереж лінійної частини приєднання та/або електричних мереж оператора системи розподілу та влаштування вузла обліку відповідно, письмово повідомляють іншу сторону.

{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

Оператор системи розподілу зобов’язаний протягом 2 робочих днів після отримання/направлення повідомлення про виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії оформити із замовником акт надання послуги з тимчасового приєднання.

{Пункт доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 811 від 26.07.2022}

Факт надання послуги з тимчасового приєднання підтверджується актом надання послуги з тимчасового приєднання.

Факти влаштування вузла обліку та введення його в облік підтверджується актом введення в експлуатацію та актом його пломбування.

20. Замовник надає оператору системи розподілу за місцем розташування електроустановки, не пізніше наступного календарного дня після підписання сторонами акта надання послуги з тимчасового приєднання, заяву про оформлення паспорта точки розподілу та гарантійний лист щодо дотримання вимог нормативно-технічних документів стосовно безпечної організації експлуатації змонтованих електроустановок, наказ про призначення особи відповідальної за експлуатацію електроустановок (для юридичних осіб) у випадках, визначених нормативно-технічними документами.

21. Тимчасове підключення електроустановок замовника до електричної мережі та оформлення паспорта точки розподілу здійснюється не пізніше двох календарних днів з дати подачі заяви про оформлення паспорта точки розподілу та після підписання сторонами акта надання послуги з тимчасового приєднання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії. Підключення електроустановок замовника до електричної мережі здійснюється власником таких мереж.

22. Протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до електричних мереж шляхом приведення у відповідність до вимог Кодексу в порядку, визначеному Правилами приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу.

{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

23. Замовники, з якими оператор системи розподілу до 24 лютого 2022 року уклав договори про приєднання, зобов’язання за якими не виконані, мають право звернутися до оператора системи розподілу згідно з вимогами цього Порядку щодо отримання послуг з тимчасового приєднання на період дії в Україні воєнного стану.

Після отримання таким замовником послуги згідно з положеннями тимчасового приєднання оператор системи розподілу має:

протягом десяти днів після завершення чи скасування на території України воєнного стану ініціювати внесення змін до укладених до 24 лютого 2022 року договорів про приєднання у частині визначення строку їх дії та строку надання послуг з приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу;

після виконання сторонами зобов’язань за договорами про приєднання ініціювати проведення остаточного розрахунку вартості плати за приєднання з урахуванням Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу.

{Порядок доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиА. Огньов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
26.03.2022  № 352

ПРАВИЛА
приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу

1. Ці Правила розроблені з метою приведення тимчасово приєднаних електроустановок (у тому числі електроустановок приєднаних за рахунок резерву потужності інших споживачів) згідно з вимогами Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, (далі – тимчасово приєднані електроустановки), у відповідність до вимог розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), у частині забезпечення зовнішнього електропостачання тимчасово приєднаних на період дії в Україні воєнного стану електроустановок за постійною схемою живлення.

Після припинення чи скасування на території України воєнного стану оператори систем розподілу протягом десяти днів мають письмово повідомити споживачів з тимчасово приєднаними електроустановками про необхідність їх приведення у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу протягом шести місяців, а також розмістити інформаційне повідомлення на офіційних вебсайтах у мережі Інтернет та ці Правила разом із додатками.

2. Приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу здійснюється замовником за однією із таких процедур:

шляхом отримання (завершення) послуги з приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу;

шляхом отримання послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил.

3. Тимчасові договори про надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу, на підставі яких здійснюється надання послуг з розподілу електричної енергії тимчасово приєднаних електроустановок споживачів, діють до виконання умов:

1) договору про приєднання за постійною схемою, укладеного згідно з вимогами цих Правил;

2) договору про приєднання, що укладений згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану;

3) договору про приєднання, укладеного до 24 лютого 2022 року.

4. Електропостачання до тимчасово приєднаних електроустановок споживачів (у тому числі електроустановок, приєднаних за рахунок резерву потужності інших споживачів) має бути припинено оператором системи розподілу у разі:

1) неприведення таких електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу з урахуванням цих Правил протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану;

2) неукладення замовником договору про приєднання за постійною схемою або договору про приєднання згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу;

3) несплати вартості плати за приєднання згідно з вимогами Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965, та умовами укладених договорів про приєднання за постійною схемою або договорами про приєднання згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу.

Електропостачання тимчасово приєднаних електроустановок, які на день тимчасового приєднання розташовувалась на території, що підлягає комплексній забудові, здійснюється на тимчасовій основі до проведення електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, у порядку, визначеному пунктами 4.1.13 – 4.1.15 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу.

Оператор системи розподілу здійснює технічні заходи щодо відключення та фактичного від’єднання тимчасово приєднаних електроустановок від електричних мереж без здійснення резервування потужності за таким об’єктом.

Про відключення таких тимчасово приєднаних до електричних мереж електроустановок оператор системи розподілу має попередити споживача письмово не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення.

Датою отримання такого попередження вважається дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

5. Приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з цими Правилами передбачає:

повідомлення оператором системи розподілу протягом десяти днів з припинення чи скасування на території України воєнного стану замовника про необхідність приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу у зв’язку з припиненням чи скасуванням на території України воєнного стану;

подання замовником до оператора системи розподілу заяви про приєднання та заяви про безкоштовну передачу лінійної частини приєднання оператору системи розподілу;

підготовку та надання оператором системи розподілу замовнику договору про приєднання за постійною схемою та рахунку на оплату вартості приєднання;

підготовку та надання оператором системи розподілу договору про безкоштовну передачу лінійної частини приєднання;

укладання договору про приєднання за постійною схемою;

оплату замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання за постійною схемою або повернення оператором системи розподілу різниці коштів (у разі необхідності) при стандартному приєднанні;

підписання сторонами акта про надання послуг з приєднання;

укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на постійній основі.

6. З метою приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з цими Правилами замовник звертається до відповідного оператора системи розподілу із заявою про приєднання за постійною схемою за формою, наведеною у додатку 1 до цих Правил.

7. Послуга приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до Кодексу систем розподілу згідно з цими Правилами надається на підставі договору про приєднання за постійною схемою, що укладається між замовником, електроустановки якого приєднані за тимчасовою схемою згідно з вимогами Порядку, та оператором системи розподілу за формою, наведеною у додатку 2 до цих Правил (далі – договір про приєднання за постійною схемою).

Оператор системи розподілу протягом десяти календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання заяви про приєднання, надає замовнику два примірники проєктів договорів про приєднання за постійною схемою та проєкти додаткових угод щодо внесення змін до тимчасових договорів споживачів про надання послуг з розподілу електричної енергії щодо продовження строків їх дії згідно з вимогами пункту 3 цих Правил.

Приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до Кодексу систем розподілу здійснюється залежно від технічних характеристик електроустановки та місця розташування тимчасово приєднаної електроустановки на дату укладення договору тимчасового приєднання за однією із таких процедур:

стандартного типу приєднання,

нестандартного типу приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником,

приєднання у рахунок зменшення величини договірної потужності іншого споживання згідно з вимогами розділу IV Кодексу систем розподілу.

8. Приведення тимчасово приєднаних електроустановок, що на дату укладення договору тимчасового приєднання за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування відповідали нестандартному типу приєднання, у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, здійснюється таким чином:

1) плата за надання замовнику послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил, включає плату за потужність, яка визначається як добуток величини замовленої до приєднання потужності та ставки плати за нестандартне приєднання потужності, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з цими Правилами.

Замовник може оплатити послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил протягом двадцяти робочих днів з дати підписання сторонами договору про приєднання за постійною схемою або рівномірними платежами щомісяця протягом не більше одного календарного року з дати підписання сторонами договору про приєднання за постійною схемою за пропозицією замовника.

Спосіб оплати послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил замовник зазначає в заяві про приєднання за постійною схемою.

У разі оплати замовником послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами цих Правил протягом двадцяти робочих днів з дати підписання сторонами договору, розрахунок вартості плати за нестандартне приєднання потужності здійснюється з коефіцієнтом 0,9;

2) замовник, який був стороною, відповідальною за будівництво лінійної частини тимчасового приєднання, протягом строку дії договору про приєднання за постійною схемою зобов’язаний:

передати оператору системи розподілу розроблену та погоджену в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами (крім оператора системи розподілу) проєктно-кошторисну документацію на лінійну частину приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання та землевпорядну документацію на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання;

забезпечити відповідність технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджено відповідною довідкою щодо огляду Державною інспекцією енергетичного нагляду України електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії;

безоплатно передати електричні установки і мережі лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

3) з метою підтвердження відповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та відповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник звертається до Державної інспекції енергетичного нагляду України з відповідним зверненням щодо здійснення огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

Рекомендувати Державній інспекції енергетичного нагляду України протягом десяти робочих днів з дня отримання звернення замовника здійснювати огляд електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, за результатами якого оформляти довідку за рекомендованою формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил, та направляти замовнику у спосіб, указаний ним у зверненні разом із фотоматеріалами виявлених обґрунтованих зауважень (у разі наявності).

Обґрунтовані зауваження щодо невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів мають містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

У разі невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та/або невідповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник зобов’язаний їх усунути та звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо проведення повторного огляду.

Повторний огляд електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання рекомендувати Державній інспекції енергетичного нагляду України здійснювати з дотриманням цього пункту.

Під час повторного огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються усунення раніше виявлених зауважень або неусунення їх повністю або частково;

4) строк безоплатної передачі замовником електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу зазначається в договорі про приєднання за постійною схемою та становить не більше:

120 календарних днів - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів - для замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт;

5) оператор системи розподілу не має права відмовити замовнику у прийнятті у власність електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у разі виконання замовником вимог, визначених у цьому пункті.

Оператор системи розподілу не має права вимагати від замовника надання інших документів чи вчинення дій, не передбачених цим пунктом.

Гранична первісна (балансова) вартість лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання не може перевищувати добутку фактичної довжини лінійної частини приєднання та ставки плати за створення електричних мереж лінійної частини нестандартного приєднання, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з цими Правилами;

6) приєднання за постійною схемою тимчасово приєднаних електроустановок у рахунок зменшення величини договірної потужності іншого споживання здійснюється без нарахування плати за приєднання з дотриманням положень та у порядку, визначеному вимогами пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу.

9. Приведення тимчасово приєднаних електроустановок, що на дату тимчасового приєднання за своїми технічними характеристиками та/або місцем розташування, відповідали стандартному типу приєднання, у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу, здійснюється таким чином:

1) вартість плати приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до Кодексу систем розподілу згідно з цими Правилами визначається як різниця добутку замовленої до приєднання потужності і ставки плати за стандартне приєднання, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з цими Правилами, та первісної (балансової) вартості будівництва лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання з урахуванням вимог підпункту 4 цього пункту;

2) замовник, який був стороною, відповідальною за будівництво лінійної частини тимчасового приєднання, протягом строку дії договору про приєднання за постійною схемою зобов’язаний:

передати оператору системи розподілу розроблену та погоджену в установленому законодавством порядку з усіма заінтересованими сторонами (крім оператора системи розподілу) проєктно-кошторисну документацію на лінійну частину приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання та землевпорядну документацію на земельні ділянки, на яких розміщені електричні установки і мережі лінійної частини приєднання;

забезпечити відповідність технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів, що підтверджено відповідною довідкою щодо огляду Державною інспекцією енергетичного нагляду України електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, наданою за результатами проведеного моніторингу безпеки постачання електричної енергії;

безоплатно передати електричні установки і мережі лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання у власність відповідному оператору системи розподілу;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

3) з метою підтвердження відповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та відповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник звертається до Державної інспекції енергетичного нагляду України з відповідним зверненням щодо здійснення огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання.

Рекомендувати Державній інспекції протягом десяти робочих днів з дня отримання звернення замовника здійснювати огляд електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, за результатами якого оформляти довідку за рекомендованою формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил, та направляти замовнику у спосіб, указаний ним у зверненні разом із фотоматеріалами виявлених обґрунтованих зауважень (у разі наявності).

Обґрунтовані зауваження щодо невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів мають містити посилання на вимоги стандартів та нормативних документів.

У разі невідповідності технічного стану електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання вимогам нормативно-технічних документів та/або невідповідності змонтованого обладнання проєктно-кошторисній документації замовник зобов’язаний їх усунути та звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо проведення повторного огляду.

Повторний огляд електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання рекомендувати Державній інспекції енергетичного нагляду України здійснювати з дотриманням цього пункту.

Під час повторного огляду електричних установок і мереж лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються усунення раніше виявлених зауважень або неусунення їх повністю або частково;

4) гранична первісна (балансова) вартість лінійної частини приєднання від точки забезпечення потужності до точки приєднання не може перевищувати добутку фактичної довжини лінійної частини приєднання та ставки плати за створення електричних мереж лінійної частини нестандартного приєднання, яка діє на дату звернення замовника до оператора системи розподілу із заявою про приєднання згідно з цими Правилами.

У разі якщо первісна (балансова) вартість лінійної частини приєднання перевищує вартість надання замовнику послуги з приєднання, визначеної на підставі абзацу першого цього підпункту, оператор системи розподілу сплачує замовнику різницю коштів протягом строку надання замовнику послуги з приєднання, визначеного договором про приєднання за постійною схемою, що відповідає строку надання замовнику послуги зі стандартного приєднання, визначеному згідно з вимогами Кодексу систем розподілу.

Витрати на покриття різниці коштів відносяться на надання послуги зі стандартного приєднання цього замовника.

10. Факт приєднання до електричних мереж системи розподілу об’єкта замовника за постійною схемою підтверджується актом про надання послуги з приєднання.

Оператор системи розподілу одночасно з підписанням акта про надання послуги з приєднання має ініціювати укладення із замовником договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на постійній основі.

11. У разі невиконання замовником вимог цих Правил лінійна частина тимчасового приєднання підлягає відключенню та демонтажу, а вартість її будівництва не підлягає компенсації. У цьому випадку електроустановка замовника має бути приєднана до електричних мереж у порядку, визначеному Кодексом систем розподілу.

Оператор системи розподілу здійснює технічні заходи щодо відключення та фактичного від’єднання тимчасово приєднаних електроустановок від електричних мереж без здійснення резервування потужності за таким об’єктом.

Демонтаж лінійної частини приєднання у цьому випадку здійснюється тією стороною, яка здійснювала її будівництво.

12. У разі надання замовником власних ресурсів (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт електричних мереж оператора системи розподілу (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) оператор системи розподілу компенсує замовнику протягом вісімнадцяти місяців з дня завершення чи скасування на території України воєнного стану вартість таких ресурсів на підставі їх фактичної закупівлі, що підтверджується відповідними первинними бухгалтерськими документами, на підставі укладеного між сторонами господарського договору.

{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

Гранична вартість наданих замовником власних ресурсів (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт електричних мереж оператора системи розподілу (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) не може перевищувати вартісних показників на матеріали, обладнання та роботи, які застосовувались при виконанні/плануванні проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів енергетики у складі інвестиційних програм операторів систем розподілу на 2022 рік.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

Спірні питання щодо компенсації оператором системи розподілу наданих замовником ресурсів (товарно-матеріальні цінності, виконання робіт тощо) для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт електричних мереж оператора системи розподілу (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення) вирішуються сторонами в установленому законодавством порядку.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1575 від 29.11.2022}

13. Приведення у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу тимчасово приєднаних об’єктів замовників, що використовуються для задоволення потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, правоохоронних органів і сил цивільного захисту, за умови наявності відповідної довідки військової адміністрації, здійснюється безоплатно.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиА. Огньов

{Постанову доповнено Правилами згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 568 від 07.06.2022}

Закрыть