Заголовок сторінки

Бланки заяв та контактна інформація

ЗАЯВА про приєднання електроустановки - Для ПАТ "Черкасиобленерго"

Подання заяви про приєднання до електричних мереж

Замовник звертається до ОСР щодо наміру приєднатися до системи розподілу із заявою за типовою формою. ОСР оприлюднює на власному веб-сайті порядок подання заяви на приєднання.

У заяві Замовник має вказати про свій намір або його відсутність щодо самостійного проектування лінійної частини приєднання.

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді через офіційний веб-сайт ОСР у мережі Інтернет із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку або за допомогою інших електронних сервісів, запропонованих ОСР. Рекомендований ресурс для електронного документообігу з використанням електронно-цифрового підпису  (ЕЦП) paperless.com.ua

До заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) ТЕО (за наявності).

5) Проектні дані надаються усіма замовниками (або Користувачами) під час подання заяви на приєднання до системи розподілу згідно з цим Кодексом для того, щоб ОСР мав змогу оцінити вплив на систему розподілу та Користувачів, пов’язаний зі здійсненням відповідного приєднання. Проектні дані - орієнтовні значення показників, що відносяться до нового обладнання та електроустановок, які заплановані до впровадження Користувачем або замовником.

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

Технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання.

Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП 

Розподіл повноважень між структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» щодо укладання договорів про приєднання та видачі технічних умов:

   - при потужності електроустановок замовника до 25 кВт включно з напругою в точці приєднання до 1000 В – відокремлені структурні підрозділи ПАТ «Черкасиобленерго» (РЕМ, УЕМ);

   - при потужності електроустановок замовника більше 25 кВт з напругою в точці приєднання до 1000 В, в тому числі на приєднання електроустановок призначених для виробництва електричної енергії, що працюють паралельно з ОЕС України – ПАТ «Черкасиобленерго» (ВПР);

  - незалежно від потужності електроустановок замовника, при напрузі в точці приєднання вище 1000 В, в тому числі на приєднання електроустановок призначених для виробництва електричної енергії, що працюють паралельно з ОЕС України – ПАТ «Черкасиобленерго» (ВПР).

Контактна інформація

для забезпечення реалізації принципу «єдиного вікна» для Замовника в організації взаємовідносин з приєднання електроустановок


Назва РЕМ

Контактні телефони

Електронна пошта

ПАТ «Черкасиобленерго»

в приміщенні Інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Черкасиобленерго» за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 166

39-52-46

 m.yatsun@obl.ck.energy.gov.ua

 ЧмРЕМ

39-55-56, 43-15-89, 43-75-52

 pto_ckg00@obl.ck.energy.gov.ua

 СмРЕМ

(233) 4-04-22

 vtg_smg@obl.ck.energy.gov.ua

 УЕМ

(0244) 4-68-26

 pov_umg@obl.ck.energy.gov.ua

 Городищенський

(0234) 2-41-55

 pto_gr@obl.ck.energy.gov.ua

 Драбівський

(0238) 30-3-53

 vtg_db@obl.ck.energy.gov.ua

 Жашківський

(0247) 6-12-47

 pto_js@obl.ck.energy.gov.ua

 Звенигородський

(0240) 2-21-10

 vtg_zv@obl.ck.energy.gov.ua

 Золотоніський

(0237) 5-23-66

 vtg_zl@obl.ck.energy.gov.ua

 Кам’янський

(232) 6-17-47

 vtg_km@obl.ck.energy.gov.ua

 Канівський

(0236) 3-83-31

 pto_kn@obl.ck.energy.gov.ua

 Катеринопільський

(0242) 3-02-56

 vtg_kt@obl.ck.energy.gov.ua

 Корсунь-Шевченківський

(0235) 2-57-62

 vtg_ks@obl.ck.energy.gov.ua

 Лисянський

(0249) 6-15-62

 vtg_ls@obl.ck.energy.gov.ua

 Маньківський

(0248) 6-22-02

 pto_mk@obl.ck.energy.gov.ua

 Монастирищенський

(0246) 2-38-11

 vtg_mn@obl.ck.energy.gov.ua

 Смілянський

(233) 9-17-58

 vtg_sm@obl.ck.energy.gov.ua

 Тальнівський

(0231) 3-09-68

 vtg_tn@obl.ck.energy.gov.ua

 Христинівський

(0245) 2-27-41

 vtg_ht@obl.ck.energy.gov.ua

 Черкаський

39-52-14, 32-08-66

 pto_ck@obl.ck.energy.gov.ua

 Чигиринський

(0230) 2-55-61

 vtg_cg@obl.ck.energy.gov.ua

 Чорнобаївський

(0239) 2-38-86

 vtg_cb@obl.ck.energy.gov.ua

 Шполянський

(0241) 5-38-12

 vtg_sp@obl.ck.energy.gov.ua

 

Закрыть