Заголовок сторінки

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Стандартне приєднання

Стандартне приєднання передбачає:

1. Подання замовником до ПАТ „Черкасиобленерго” або до його структурного підрозділу (РЕМ, УЕМ) за місцем розташування об'єкта замовника заяви про приєднання електроустановки певної потужності, оформленоїналежним чином із необхідним комплектом документів.

На підставізаяви замовника про приєднання, ПАТ „Черкасиобленерго” або його структурний підрозділ, протягом двох робочихднів визначає точкизабезпечення потужності та вид приєднання (стандартне / нестандартне).

2. ПАТ „Черкасиобленерго” або його структурний підрозділ безоплатно, протягом п’яти робочих днів від дня подання зазначеної заяви надає замовникупідписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому розміруплати за приєднання та підписані технічніумови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, які є невід’ємною частиноюцього договору. Підготовка та видача технічних умов стандартного приєднання здійснюється відповідним структурним підрозділом ПАТ „Черкасиобленерго”.

Підисання замовником та повернення електропередавальній організації одного примірника договору про приєднання та технічних умов.

3. ОплатаЗамовником вартості приєднання згідноумов договору про приєднання.

4. Після оплати замовником вартості приєднання, ПАТ „Черкасиобленерго” або його структурний підрозділ забезпечує виготовлення проектноїдокументації, виконання будівельно-монтажних,пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих, реконструйованих об'єктів електричних мережвід точки забезпечення до точки приєднання.

Строк наданняпослуги із стандартного приєднання становить15 робочих днів від дня оплати замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання. Інший строк виконаннязазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимогинормативних документів, що визначаютьстроки проектування та будівництва.

Тривалість надання послуги зі стандартного приєднанняпродовжується на строк, необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпеченнявідповідно до закону.

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об'єкта замовника здійснюються замовником або за рахунок коштів замовника.

5. Укладення договору про користування електричною енергією або договору про постачання електричної енергіїздійснюється у порядку встановленому Правилами користування електричною енергією.

6. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж ПАТ „Черкасиобленерго” здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припиненняелектропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребуєприпинення електропостачання інших споживачів, після введенняв експлуатаціюоб'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування. 

Нестандартне приєднання

Приєднання, яке не є стандартним, передбачає:

1.Подання замовником до ПАТ „Черкасиобленерго” або до його структурного підрозділу (РЕМ,УЕМ) за місцем розташування об'єкта замовника заяви про приєднання електроустановки певної потужності, оформленоїналежним чином із необхідним комплектом документів.

2.ПАТ „Черкасиобленерго” або до його структурний підрозділ безоплатно надає замовникупідписаний договір про приєднання та підписані технічніумови на приєднання, яке не є стандартним до електричних мереж електроустановок, які є невід’ємною частиноюцього договору (не пізніше 15 робочих днів від дня подання заяви замовником про приєднання електроустановки та 30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власникоммагістральних/міждержавних електричних мереж).Для об'єктів із загальноюпотужністю електроустановок до 25 кВтвключно, розробка технічних умов здійснюється відповідним структурним підрозділом ПАТ„Черкасиобленерго”. Для об'єктів із загальноюпотужністю електроустановок більше 25 кВт, розробка технічних умовздійснюється ПАТ „Черкасиобленерго”.

Підписання замовником та повернення одного примірника договору про приєднання та технічних умов.

3.Розроблення замовником проектної документації у відповідності до технічних умов, в тому числі на електроустановкизовнішнього електрозабезпечення від точкизабезпечення потужності до точки приєднання.

Узгодження з ПАТ „Черкасиобленерго” та/або його структурним підрозділом проектноїдокументації у встановленому порядку. Строк розгляду поданої на узгодження проектноїдокументації не може перевищувати 15 робочих днів від дня отримання.

4.Визначеннявартості виконання робіт з приєднання у складі вартостіреалізації проектузовнішнього електрозабезпечення відповідно до методики розрахункуплати за приєднання електроустановок до електричних мереж. Вартістьпослуги з приєднання оформляється у вигляді додаткової угоди до договору про приєднання.

5. Оплата Замовникомвартості приєднання згідно умовдоговору про приєднання.

6. Після оплати замовником вартості приєднання, ПАТ „Черкасиобленерго” або його структурний підрозділ забезпечує виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робітта введення в експлуатацію новозбудованих, реконструйованихоб'єктів електричних мереж від точкизабезпечення до точки приєднання.

Нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення електричних мереж від точки приєднання до об'єкта замовника здійснюються замовником або за рахунок коштів замовника.

7. Укладення договору про користування електричною енергією або договору про постачання електричної енергіїздійснюється у порядку встановленому Правилами користування електричною енергією.

8. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж ПАТ „Черкасиобленерго” здійснюється на підставі заяви протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припиненняелектропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребуєприпинення електропостачання інших споживачів, після введенняв експлуатаціюоб'єкта замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування. 

Особливості приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єктагосподарювання, який не є електропередавальною організацією

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єктагосподарювання, який не є електропередавальною організацією, ПАТ „Черкасиобленерго” або його структурний підрозділ, за місцем розташування об'єктазамовника, видає технічніумови на приєднання до електричних мереж цього суб'єктагосподарювання, які погоджуються цим суб'єктом господарювання.

Плата заприєднання доелектричних мережсуб'єкта господарювання визначається ПАТ„Черкасиобленерго” або його структурним підрозділом відповідно до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановокдо електричних мереж.

 Особливості приєднання тимчасових, географічно віддалених та об'єктів із сезонним навантаженням.

 Для тимчасових (сезонних) або віддалених географічно об'єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасовіспоруди для здійснення підприємницької діяльності, будівельні майданчики, бурові, земснаряди, базові станціїстільникового зв'язку тощо) точки приєднання можуть визначатись у діючих (вже існуючих)електричних мережах(об'єктах) власника мереж(електропередавальної організації) та можуть співпадати з точками забезпечення потужності. Приєднання таких об'єктівздійснюється в установленому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж порядку без справлянняплати за приєднання.

Закрыть