Заголовок сторінки

Обсяги очікуваного споживання електричної енергії споживачем та субспоживачем на 2019 рік
 
Відокремлені структурні підрозділи ПАТ "Черкасиобленерго" розпочали роботу по узгодженню обсягів очікуваного споживання електричної енергії на 2019 рік.
 
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до вимог пункту 2.4.3. Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ) та умов Договору про постачання електричної енергії (далі - Договір), всі споживачі (крім побутових) повинні  надати до відокремленого структурного підрозділу або до відділу по роботі з юридичними споживачами ПАТ "Черкасиобленерго" відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2019 рік з помісячним розподілом у термін, обумовлений Договором (як правило, до 15 жовтня 2018 року). Розмір очікуваного споживання електричної енергії визначається та вказується для кожного об'єкта Споживача, незалежно від величини приєднаної потужності.

Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2019 рік споживачі надають згідно наданої форми з супровідним листом за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи. Супровідний лист повинен бути зареєстрований у відокремленому структурному підрозділі ПАТ "Черкасиобленерго".
 
Обсяги очікуваного споживання повинні об'єктивно відображати прогнозоване споживання електроенергії або бути максимально наближеними до фактичних обсягів споживання у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року (п.2.4.3. ПРРЕЕ).
 
Узгоджені сторонами обсяги очікуваного електроспоживання оформляються додатком до Договору як договірні величини (Додаток №1 "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу та Субспоживачу" на 2019 рік). Додаток №1 є невід'ємною частиною Договору, який визначає величину обсягу очікуваного споживання  електроенергії на відповідний розрахунковий період.
 
При погодженні договірних величин споживання електричної енергії, враховується відповідність обсягів споживання електричної енергії величині дозволеної потужності споживача та режиму роботи відповідно до умов Договору.
 
Максимально можливе споживання електричної енергії відповідно до умов Договору розраховується за формулою:

WPmax = Pдог * hроб,

WPmax – максимально можливе споживання електричної енергії за місяць, кВт.год.;
Pдог – дозволена до використання потужність, кВт;
hроб – години роботи споживача за місяць, год.
 
Приклад:
Дозволена до використання потужність по об'єкту складає 30 кВт, режим роботи електроустановок в розрахунковому періоді – 22 дні (при 31 денному календарному місяці) по 8 год на добу:
30 х 22 х 8 = 5280 кВт.год. – максимально дозволений обсяг споживання електроенергії в розрахунковому періоді.
 
Зазначимо, що при зміні режиму роботи, споживач має письмово повідомити постачальника електричної енергії та оператора системи розподілу з подальшим внесенням змін у чинний Договір.
 
Враховуючи вищезазначене, просимо Вас своєчасно, в терміни обумовлені в Договорі, надати до структурних підрозділів та відділу по роботі з юридичними споживачами ПАТ "Черкасиобленерго" (за місцем надання актів про використану електроенергію) відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії на 2019 рік.
 
Надаємо Вам для заповнення зразки відомостей про обсяги очікуваного споживання електричної енергії на 2019 рік з помісячним розподілом:
 
У разі ненадання непобутовим споживачем зазначених відомостей про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним розподілом, у встановлений договором термін, розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік визначається оператором системи за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року (п.2.4.3. ПРРЕЕ).
Закрыть