Заголовок сторінки

ВІДКРИТЕ ОБГОВОРЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

У ПАТ «Черкасиобленерго» пройшло відкрите обговорення щодо встановлення з 1 січня 2022 року тарифів Товариства на послуги з розподілу електричної енергії. Пропозиції та зауваження приймалися із 17 по 26 вересня включно. Засідання по обговоренню отриманих пропозицій та зауважень відбулося 27 вересня 2021 року.


Протокол засідання щодо відкритого обговорення встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ "Черкасиобленерго" на 2022 рік

ВІДКРИТЕ ОБГОВОРЕННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

У ПАТ «Черкасиобленерго» пройшло відкрите обговорення щодо встановлення з 1 січня 2021 року тарифів Товариства на послуги з розподілу електричної енергії. Пропозиції та зауваження приймалися із 17 по 27 вересня включно. Засідання по обговоренню отриманих пропозицій та зауважень відбулося 28 вересня 2020 року.

Протокол
засідання щодо відкритого обговорення встановлення тарифів на послуги з розподілу
електричної енергії ПАТ "Черкасиобленерго" на 2021

Повідомлення!

Повідомлення про проведення з 18 по 28 вересня 2020 року відкритого обговорення встановлення тарифів ПАТ «Черкасиобленерго» на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік

Завантажити

Облаштування вузла обліку електричної енергії виробленої з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств

Відносини між побутовим споживачем (далі – Споживач) електричної енергії та іншими учасниками ринку електричної енергії, які пов’язані з продажем та обліком електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ) та Законом України, про альтернативні джерела енергії (далі – Закон) Кодексом систем розподілу, (далі - КСР) Кодексом комерційного обліку електричної енергії (далі - ККОЕЕ).

Умови встановлення генеруючої установки в приватному домогосподарсті:
Величина встановленої потужності генеруючої установки не має перевищувати 30 кВт (50 кВт – до кінця 2019р.) і не має бути більшою потужності, зазначеної в договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії.
Генеруюча установка повинна перебувати у власності чи користуванні побутового споживача та встановлена у межах приватного домогосподарства.

Порядок встановлення генеруючої установки та облаштування вузла обліку електричної енергії:

1.Встановити генеруючу установку.
Встановлення елементів електричного обладнання генеруючої установки (генеруючих установок) приватного домогосподарства здійснюється побутовим споживачем відповідно до рекомендацій заводів-виробників цього обладнання, визначених у технічній документації (паспортах електричного обладнання) та з дотриманням Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ).
Інверторне устаткування, не повинно погіршувати параметри якості електричної енергії.

2. Після встановлення або технічного переоснащення генеруючої установки побутовий споживач письмово звертається до відповідного структурного підрозділу ПАТ "Черкасиобленерго” про це заявою за формою, наведеною в Додаток 1, щодо улаштування вузла обліку генеруючої установки приватного домогосподарства, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру.
Продаж електричної енергії, виробленої генеруючою установкою без засобів обліку не допускається.
Разом із Заявою про облаштування вузла обліку Споживач надає:
— копії технічної документації на комплектуючі та електричне устаткування генеруючої установки, завірені Споживачем згідно з оригіналом, паспорт виробника, у тому числі на державній мові, а також, оформлені у встановленому порядку Протоколи випробувань та вимірювань заземлюючого пристрою, відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі – ПТЕЕС);
— однолінійну схему підключення генеруючої установки приватного домогосподарства з використанням певного типу інвертора, заповнену в двох примірниках за одним із варіантів наданої блок-схеми Додаток 2;
Після отримання заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки ПАТ «Черкасиобленерго» має право вимагати, а Споживач повинен надати доступ уповноваженому представнику для здійснення перевірки генеруючої установки на відповідність її встановлення вимогам заводу-виробника та нормативній документації.
За результатами розгляду заяви-повідомлення та у разі відсутності зауважень ПАТ «Черкасиобленерго надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування вузла обліку електричної енергії.

3. Після оплати послуг з улаштування вузла обліку ПАТ «Черкасиобленерго» облаштовує чи виконує реконструкцію вузла обліку та вносить відповідні зміни до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії між ПАТ «Черкасиобленерго» та Споживачем.
Побутовий споживач повинен самостійно придбати засіб обліку електричної енергії, з переліку рекомендованих ПАТ «Черкасиобленерго».
У разі повідомлення побутовим споживачем про технічне переоснащення генеруючих установок, встановлених у приватному домогосподарстві, до яких повинні застосовуватись різні коефіцієнти "зеленого" тарифу, на даному об'єкті має бути забезпечений окремий комерційний облік виробленої електричної енергії за кожною установкою, для якої застосовується окремий коефіцієнт "зеленого" тарифу, та окремий комерційний облік електричної енергії, що споживається приватним домогосподарством.

Після виконання пунктів 1-3 Споживачу необхідно звернутися до ТОВ «Черкасиенергозбут», з метою укладання договору про купівлю - продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством.

Додаток 1 - ЗАВАНТАЖИТИ  

Додаток 2 - ЗАВАНТАЖИТИ 

Реформа в дії. Змінити постачальника електроенергії просто

Змінити постачальника електроенергії просто, як 1,2,3: 1. Погасити заборгованість перед попереднім постачальником. 2. Попередити за три тижні постачальника про наміри розірвати угоду. 3. Укласти договір з новим постачальником.

Закрыть