Заголовок сторінки

Заява про намір укладення договору     

ДОГОВІР СПОЖИВАЧА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ         
(У редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 05.10.2022 року № 1272 (набрала чинності 12.10.2022 року)

Перелік документів необхідних для укладення договору 

Попередні редакції договорів:

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  
У редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 року № 312 (набрала чинності 19.04.2018 року)

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  
У редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18.07.2019 року № 1525 (набрала чинності 27.07.2019 року)

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  
У редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від від 26.06.2020 року № 1219 (набрала чинності 01.07.2020 року)

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії  
У редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12.08.2022 року № 924 (набрала чинності 16.08.2022 року

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ     

Споживач електричної енергіїфізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання.
Малий непобутовий споживач – споживач, який купує електричну енергію для власного споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт. (Також, на термін два роки (по 31.12.2020) до поняття малий непобутовий споживач відносяться (мають право на універсальну послугу) бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та інші споживачі, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт).
Договір про надання послуг з розподілу електроенергіїдомовленість сторін про доступ до системи розподілу, яка укладається між ОСР, що здійснює розподіл електроенергії на території ліцензованої діяльності, та Користувачем (в тому числі споживач і постачальник).
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО РОЗПОДІЛ
   Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Користувач повинен подати ОСР письмову заяву (особисто, засобами поштового або електронного зв’язку) та документи, визначені Кодексом системою розподілу, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії.
До заяви додаються відповідні документи - ЗАВАНТАЖИТИ  
   Після опрацювання заяви і перевірки повноти документів ОСР готує проект договору про розподіл із відповідними додатками  та  надає замовнику два примірника договору.
Заявник не пізніше 20 календарних днів з дати отримання повинен повернути ОСР підписаний договір про надання послуг з розподілу електричної енергії із поданням окремої заяви.
   Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально підтверджене споживання електричної енергії.
   Для забезпечення розподілу електричної енергії споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи електричними мережами, що не належать оператору системи, між оператором системи та споживачем та/або власником цих мереж, який не є оператором системи (у тому числі виробником, резервне живлення якого забезпечується від електричних мереж цього оператора системи, споживачем (основним споживачем), електроустановки якого приєднані до електричних мереж такого виробника, та їх субспоживачами), укладається договір про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі Типового договору про спільне використання технологічних електричних мереж (додаток 1 до Правил роздрібного ринку електричної енергії).
Договір про спільне використання технологічних електричних мереж - домовленість двох сторін, що встановлює зміст та регулює правовідносини між оператором системи та основним споживачем, мережі якого розташовані на території ліцензованої діяльності оператора системи, під час транспортування електричної енергії технологічними електричними мережами основного споживача (у тому числі електричними мережами виробників, резервне живлення яких забезпечується від мереж оператора системи, та споживачів (основних споживачів), електроустановки яких приєднані до електричних мереж таких виробників, та їх субспоживачів), що укладається за типовою формою, затвердженою Регулятором, та згідно з яким передбачається оплата вартості послуг з використання технологічних електричних мереж основного споживача, визначеної за затвердженою Регулятором методикою.
Основний споживач - споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи, електричні мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим споживачам та/або для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи.
Субспоживач - споживач, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж основного споживача.
Основний споживач не має права відмовити оператору системи розподілу, на території здійснення ліцензованої діяльності з розподілу якого розташовані його мережі, в укладенні (переукладенні) договору про спільне використання технологічних електричних мереж, а субспоживачу у разі дотримання ним вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії - в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії в передбачених Правилами роздрібного ринку електричної енергії випадках.
Власник технологічних електричних мереж (основний споживач) зобов’язаний належно утримувати технологічні електричні мережі та не обмежувати право оператора системи вимагати від власника технологічних електричних мереж відшкодування нанесених оператору системи збитків.
Закрыть